LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 9.2021

Thứ tư - 01/09/2021 08:58
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; ngày Kỷ niệm TPLM và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2021

THÁNG 9 NĂM 2021

A001

 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho Hội Thánh : Cầu cho mỗi người luôn sống thân thiện với môi trường: Xin cho mỗi người biết can đảm chọn lựa một nếp sống luôn luôn giản dị, và vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm sống như vậy.

01    25.07    X      Thứ . Cl 1,1-8;  Lc 4,38-44.
       Ngày Thế Giới cầu cho việc bảo tồn thiên nhiên.

01 tháng 9NGÀY THẾ GIỚI CẦU CHO VIỆC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN. Sự quan tâm và lời kêu gọi của Giáo hội Công giáo kể từ khi Chân phước Giáo hoàng Phaolô VI, trong thông điệp “Bát Thập Niên”, ban hành năm 1967, đã đề cập rõ vấn đề môi trường: “Đột nhiên con người hôm nay nhận thức rằng, do khai thác thiên nhiên một cách vô ý thức, mình bị đặt trước nguy cơ phá huỷ thiên nhiên và trở thành nạn nhân của chính hành động phá hoại có tác động dội lại trên con người”. Từ đó, liên tục trên 54 năm qua cho thấy Bảo vệ Môi trường và Phát triển bền vững là một lĩnh vực nóng hổi mà Giáo hội Công giáo rất quan tâm.

A00202    26         X      Thứ Năm đầu tháng.
       Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.  Cl 1,9-14;  Lc 5,1-11.

03    27       Tr     Thứ Sáu đầu tháng.
       Thánh Grêgôriô cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cl 1,15-20;  Lc 5,33-39.

04    28         X    Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23;  Lc 6,1-5.

05    29         X     CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
        Is 35,4-7a; Tv145,7.8-9a.9bc-10; Gc 2,1-5; Mc 7,31-37.
        (Không cử hành lễ thánh Têrêsa Calcutta).

CMTC: * Giáo xứ Thuận Hòa (CT).
       * Các GH:  Tân Điền (Gx. Tân Lập - ĐX); Suối Minh (Gx. Long Điền - PL);
        Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - PL).

       THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA
Bổn mạng: Các cộng đoàn: Êa Na - NVBH (Gx. Quỳnh Ngọc); Tuy Đức - NVBH (Đăk Nông); Đức Lệ -  Mến Thánh Giá Quy Nhơn (Gx. Đức Lệ).
        
Xin cầu nguyện cho Cha Pet. Trần Anh Kim (+1989)

06    30         X      Thứ Hai. Cl 1,242,3;  Lc 6,6-11.

07    01.08    X       Thứ Ba. Cl 2,6-15;   Lc 6,12-19.
     
    Tiết khí: Bạch lộ (nắng nhạt).


08    02         Tr       Thứ Tư. SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.
      Mk 5,1-4a (hay Rm 8,28-30); Tv12,6ab.6cd; Mt 1,1-16.18-23 (hay Mt 1,18-23).

Bổn mạng: + Các cộng đoàn NVHB: Phaolô Kim - Họa Mi; Hải Đăng (Vinh An). Tiền Tập Viện (BMT) +  Các cộng đoàn MTG Phan Thiết: Bùi Phát (Gx.Bùi
 Phát)
; Phước Tín (Gx.Phước Tín). 
+  Mai Hạnh - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Hòa An); Xuân Kỳ - Thừa Sai Bác Ái Vinh (Xuân Hòa); Thuận Hiếu - Đa Minh Thánh Tâm; Thông Nhất - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Thống Nhất).

09      03      X        Thứ Năm. Thánh Phêrô Claver, lm (Tr).
         Cl 3,12-17; Lc 6,27-38

Bổn mạng: Cộng đoàn Tân Việt - MTG (Bù Đăng).

10    04         X        Thứ Sáu. 1Tm 1,1-2.12-14; Lc 6,39-42.

11    05         X        Thứ Bảy. 1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.
       (Thánh Jean Gabriel Perboyre, linh mục, tđ)

Bổn mạng: Cộng đoàn Hòa Nam - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Hòa Nam).

12    06         X        CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
        Is 50,5-9a; Tv 114,1-2.3-4.5-6.8-9; Gc 2,14-18; Mc 8,27-35.
        (Không cử hành lễ Danh Thánh Đức Maria).
CMTC: * Giáo xứ Hòa Nam (MT).
       * Các giáo họ:  Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - PL); Thanh Lâm (Gx. Vinh An - ĐM); Trung Kiên (Gx. Phú Văn – PL).

13    07         Tr       Thứ Hai. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
        1Tm 2,1-8;  Lc 7,1-10.

14    08         Đ        Thứ Ba. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
       Ds 21,4b-9 (hay Pl 2,6-11); Tv 77,1-2.34-35.36-37.38; Ga 3,13-17.

Bổn mạng : Cộng đoàn Suy Tôn Thánh Giá -   MTG Nha Trang (GX. Vinh Đức).

Xin cầu nguyện cho 45 Năm Ngày Qua đời của Cha NQX GB Nguyễn Quang Diệu (+1976).

15    09         Tr       Thứ Tư. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
        Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hay Lc 2,33-35).
Bổn mạng : Giáo xứ Châu Ninh (PL)

16    10         Đ        Thứ Năm. Thánh Cornêliô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 4,12-16;  Lc 7,36-50.
Kỷ niệm 28 năm linh mục : Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản; Giám mục Giáo phận.

17    11         X        Thứ Sáu. Thánh Robertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Tm 6,2c-12;  Lc 8,1-3.

18    12         X        Thứ Bảy. 1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.

19    13         X        CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
        Kn 2,12.17-20; Tv 53,3-4.5.6 và 8; Gc 3,16–4,3; Mc 9,30-37.
       (Không cử hành lễ thánh Januariô, giám mục, tử đạo).

CMTC: * Các giáo xứ: Công Chính (BH); An Bình (PL).
       Xin cầu nguyện cho Cha Gioan Nguyễn Sơn (2020).

20    14         Đ        Thứ Hai. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Er 1,1-6;  Lc 8,16-18.

21    15         Đ        Thứ Ba. THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Eph 4,1-7.11-13; Tv 18,2-3.4-5; Mt 9,9-13.
      Ngày Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi. (Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10;  Mc 10,13-16).
Bổn mạng: * Cộng đoàn Hồng Ân-NVHB (Thánh Tâm)

22    16         X        Thứ Tư. Er 9,5-9;  Lc 9,1-6.

23    17         Tr       Thứ Năm. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Kg 1,1-8;  Lc 9,7-9.

Xin cầu nguyện cho 10 Năm Ngày Ngày Qua đời của Đức Cha Cố Giuse Trịnh Chính Trực (+2011).

Tiết khí: Thu phân (giữa thu).

24    18         X        Thứ Sáu. Kg 1,15b–2,9;  Lc 9,18-22.
25    19         X        Thứ Bảy. Dcr 2,5-9.14-15a;  Lc 9,43b-45.
Kỷ niệm 07 năm linh mục quý cha: Phêrô Nguyễn Đức Cường; Giuse
Võ Thanh Diệu; Phêrô Bùi Hãnh Diễn; Fx. Trần Văn Đoàn; Phêrô Y Krơn; Fx. Vũ Văn Luân; Phaolô Mai Văn Nam; Phaolô Lưu Văn Phan; GB. Nguyễn Công Phi; GB. Phạm Văn Phong; Giuse Nguyễn Văn Quang; GB. Nguyễn Ngọc Sang; Antôn Dương Văn Thảo; GB. Nguyễn Văn Thiện; Giuse Trần Xuân Thọ; GB. Nguyễn Quốc Thuần; Giuse Hoàng Quang Trí; Phêrô Trần Thanh Truyền; GB. Trần Vinh;


26    20         X        CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
        Ds 11,25-29; Tv 18,8.10.12-13.14 ; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.
       (Không cử hành lễ thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo).
CMTC: * Các giáo xứ:  Vinh Phước (BH); Phúc Lộc (ĐM); Thống Nhất (ĐX); Thuận Phúc (CT).

27    21         Tr       Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. Dcr 8,1-8; Lc 9,46-50.

Bổn mạng: * Đức Cha Giáo Phận.
       * Giáo họ Thiện Tâm (Gx. Thiên Ân – GN).
     * Cộng đoàn: + Các cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn: Ban Mê Thuột (BMT); Đồng Tâm (Gx. Đồng Xoài). + Xã Đoài - MTG Đà Lạt (Gx. Xã Đoài).

28    22         X        Thứ Ba. Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ). Thánh Laurentô Ruiz và các bạn, tử đạo (Đ). Dcr 8,20-23; Lc 9,51-56.

29      23      Tr       Thứ Tư. CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL.
         Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 (hay Kh 12,7-12a); Tv 137,1-2a.2bc-3.4-5;  Ga 1,47-51.
Bổn mạng: * Cộng đoàn Lasan - Phan Chu Trinh (BMT)

30      24      Tr       Thứ Năm. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ. Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12;  Lc 10,1-12.

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Nguồn Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây