LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2021

Thứ sáu - 08/10/2021 09:15
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ, ngày Kỷ niệm TPLM của Quý Cha và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2021

THÁNG MƯỜI 2021

A01

Ý cầu nguyện:
Cầu cho các nhà truyền giáo : Xin cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy hiểu rằng họ có trách nhiệm rao giảng Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng.

Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Chúa Giêsu mời gọi hết thảy mọi người, và cả bạn nữa, trở thành những nhà truyền giáo. Bạn đã sẵn sàng chưa?
Chúng ta đáp lại lời mời gọi của Ngài chỉ cần bằng cách sống hiệp nhất với Thiên Chúa trong mọi hoạt động hằng ngày – qua công việc, gặp gỡ người khác, các bổn phận hằng ngày, những điều tình cờ mỗi ngày – để cho mình luôn được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần.
Nếu Chúa Kitô thúc đẩy bạn, nếu bạn làm những việc mà Chúa Ki-tô hướng dẫn, thì người khác sẽ dễ dàng nhận ra.
Và chứng tá cuộc sống của bạn sẽ truyền cảm hứng cho sự ái mộ, và sự ái mộ truyền cảm hứng khiến người khác tự hỏi, “Làm thế nào để người này có thể trở thành như vậy?” hoặc “Đâu là nguồn yêu thương mà người này đối xử với mọi người – lòng tốt và sự hài hước?”
Chúng ta hãy nhớ rằng truyền giáo không phải là chiêu dụ tín đồ; truyền giáo dựa trên cuộc gặp gỡ giữa người với người, dựa trên chứng tá của những người nam nữ, nói rằng, “Tôi biết Chúa Giêsu, và tôi muốn bạn cũng biết Người.”
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy biết dấn thân trong việc loan báo Tin Mừng, luôn sẵn sàng thi hành sứ vụ bằng một đời sống chứng tá thấm đẫm Tin Mừng.

A02

 

THÁNG MÂN CÔI
Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần Chuỗi Mân côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

A03


01    25.08    Tr       Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. BỔN MẠNG BAN GIÁO LÝ
Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17); Tv 130,1.2.3;  Mt 18,1-5.
Bổn mạng: *  Giáo xứ Êa Kmar (GS)*  Cộng đoàn: + Các cộng đoàn NVHB: An Bình (Gx. An Bình); Bù Đăng (Gx. Bù Đăng); Buôn Hằng  (Gx. Buôn Hằng); Lưu trú Buôn Hằng; Thiên Sa (Gx. Buôn Hô); Mai Thiên Ân (Gx. Êa Kmar); Sơn Mai (Gx. Gia Nghĩa);  Kim Mai (Gx. Kim Mai); Lưu trú sắc tộc Têrêxa (BMT); Thanh Tuyển Viện (BMT). + Đồng Xoài -  Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Gx. Đồng Xoài);  Xuân Sơn - MTG Bà Rịa (Gx. Vinh An).

02     26        Tr       Thứ Bảy đầu tháng. Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.
Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03     27         X       CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]: Cv 1,12-14;
Tv  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7;  Lc 1,26-38.
CMTC: * Các giáo xứ:  Dũng Lạc (CT); Phú Riềng (ĐX); Quảng Phúc (GN).
* Giáo họ Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM).
Xin cầu nguyện cho: Cha Giuse Phạm Minh Đức (+1994);
- Cha Giuse Nguyễn Huyền Linh (+2003).
- Cha FX Nguyễn Đức Hạnh (+2009);

04     28        Tr       Thứ Hai. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
Gn 1,1–2,1.11; Lc 10,25-37.
Bổn mạng: * Cộng đoàn Phanxicô Assisi – NVHB (Gx. Quảng Nhiêu).

05     29        X        Thứ Ba. Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ. Lễ nhớ
(ĐTC Phanxicô ra sắc lệnh vào ngày 18.05.2020)
Gn 3,1-10;  Lc 10,38-42.

06     01.09   X        Thứ . Thánh Brunô linh mục (Tr).
Gn 4,1-11;  Lc 11,1-4.

07     02        Tr       Thứ Năm. Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7);  Lc 1,26-38).
Bổn mạng: * Các giáo xứ: Đồng Xoài (ĐX), Đức Liễu (ĐX); Minh Hưng (ĐX).

* Các giáo họ: Mân Côi (Gx. Vinh Quang - BH); Duy Linh  (Gx. Thánh Tâm – CT); Mân Côi (Gx. Tân  Lợi – MT); Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - GN); Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM).
* Cộng đoàn: + Các cộng đoàn NVHB: Rosa (Gx. Đăk Nhau); Mân Côi (Gx. Long Hà); Rosa (Gx. Thiên Đăng).
+ Đức Mẹ Mân Côi - Đức Bà (Đăk Nông); Long Điền - XiTô Mỹ Ca; Mai Hòa - MTG Khiết Tâm (Gx.Tân Hòa).

08     03        X        Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2;  Lc 11,15-26.

Tiết khí: Hàn lộ (mát mẻ).

09     04        X        Thứ Bảy. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Gioan
Lêônarđô, linh mục (Tr). Ge 4,12-21;  Lc 11,27-28.

10    05         X        CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
Kn 7,7-11; Tv 89,12-13.14-15.16-17; Dt 4,12-13; Mc 10,17-30 (hay 10,17-27).
CMTC: * Các giáo xứ:  Quỳnh Ngọc (MT); Bùi Phát (GN); Long Điền (PL); Đồng Nai (ĐX)Quảng Phú (ĐM).
* Các giáo họ:  Mân Côi (Gx. Tân Lợi – MT); Duy Linh (Gx. Thánh Tâm - CT).

à Xin cầu nguyện cho 25 Năm Ngày Qua đời Cha NQX Giêgôriô Đỗ Trúc Đường (+1996).

11    06         X        Thứ Hai. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Rm 1,1-7;  Lc 11,29-32.

12    07         X        Thứ Ba. Rm 1,16-25;  Lc 11,37-41.

13    08         X        Thứ . Rm 2,1-11;  Lc 11,42-46.

14    09         X        Thứ Năm. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Rm 3,21-30;   Lc 11,47-54

15    10         Tr       Thứ Sáu. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

16    11         X        Thứ Bảy. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr). Thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 4,13.16-18;  Lc 12,8-12.

à Trích THƯ MỤC VỤ của ĐGM Gp, ngày 07.10.2021
“Trong dịp này, HĐGMVN quyết định dành riêng ngày Chúa nhật 17/10/21 để toàn thể Giáo Hội Việt Nam dâng lễ cầu nguyện “XIN ƠN CHỮA LÀNH MÙA ĐẠI DỊCH”, và ngày “TOÀN QUỐC GIỮ CHAY” vào ngày thứ Sáu 22/10/21.
Vì thế, trong ngày Chúa nhật 17/10/21, xin tất cả các linh mục cử hành Thánh lễ “TRONG THỜI GIAN ĐẠI DỊCH” của Bộ Phụng Tự, theo ý chỉ chung: cầu cho các bệnh nhân, cho những người đã qua đời, cho các y bác sĩ và nhân viên y tế, cho những người đang gánh chịu hậu quả do dịch bệnh, và xin Chúa thương cho cơn dịch chóng qua. Do tình hình giãn cách xã hội nên không thể tập trung tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ, xin anh chị em tham dự thánh lễ trực tuyến của giáo phận để cùng nhau hiệp thông”.

17    12         X        CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Is 53,10-11; Tv 32,4-5.18-19.20 và 22; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45 (hay 10,42-45). (Không cử hành lễ thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo).
CMTC: * Các giáo xứ: Vinh Hòa (GS); Nam Thiên (BH); Mẫu Tâm (MT); Phước Bình (PL); Minh

18    13         Đ        Thứ Hai. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4, 10-17b; Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Lc 10,1-9.

19    14         X        Thứ Ba. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr).  Rm 5,12.15b.17-19.20b-21;  Lc 12,35-38.

20   15          X        Thứ . Rm 6,12-18;  Lc 12,39-48.
Kỷ niệm 11 năm Linh mục quý cha : GB. Nguyễn Tiến Đạt; Giuse Trịnh Văn Kính; Anrê Trần Thế Minh; Giuse Nguyễn Đình Ngọc; Phaolô Trần Vĩnh Niệm; Nicolas Lưu Nhất Tâm; Phêrô Trần Thanh Trực; Giuse Hồ Ngọc Vũ; Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.

21    16         X        Thứ Năm. Rm 6,19-23;  Lc 12,49-53.

à Trích THƯ MỤC VỤ của ĐGM Gp, ngày 07.10.2021
“Vào ngày thứ Sáu 22/10/21, xin anh chị em giữ chay như ngày thứ Sáu tuần thánh và làm một việc thiện để giúp các nạn nhân trong đại dịch, bằng cách gởi những hy sinh về cho UB Caritas của HĐGMVN”.

22    17         X        Thứ Sáu. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).
(Được tuyên thánh ngày 27.04.2014) Rm 7,18-25a;  Lc 12,54-59.
BỔN MẠNG BAN LOAN BÁO TIN MỪNG

23    18         X        Thứ Bảy. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 8,1-11;  Lc 13,1-9.

Tiết khí: Sương giáng (sương mù xuất hiện).

à Trích THƯ MỤC VỤ của ĐGM Gp, ngày 07.10.2021
Ngày 24/10/21 là Chúa Nhật Truyền Giáo. Dẫu cho không thể tham dự thánh lễ tại giáo xứ và hoàn cảnh khó khăn trong thời dịch bệnh, xin anh chị em hy sinh đóng góp cho công việc truyền giáo của Giáo Hội”.

24    19         X        CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Gr 31,7-9; Tv 125, 1-2ab.2cd-3.4-5.6; Dt 5,1-6; Mc 10,46-52.
Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr). Bài đọc trong thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng: Is 2,1-5 (hay Gn 3,10–4,11); Tv 18,23.4-5; Rm 10,9-18 (hay Ep 3,2-12; 1Tm 2,1-8);  Mc 16,15-20.
Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
à Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM.
(Không cử hành lễ thánh Antôn Maria Claret, giám mục).
CMTC: * Các giáo xứ: Vinh Quang (BH); Bù Đăng (ĐX); Nghi Trung (GN); Chính Tâm (CT).
Bổn mạng: Cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Thánh Tâm).

25    20         X        Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.

26    21         X        Thứ Ba. Rm 8,18-25;  Lc 13,18-21.
Xin cầu nguyện cho Cha Augustinô Nguyễn Văn Tra (+2009).

27    22         X        Thứ Tư. Rm 8,26-30;  Lc 13,22-30.

28    23         Đ        Thứ Năm. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Ep 2,19-22;  Tv 18,2-3.4-5;  Lc 6, 12-19.

à Xin cầu nguyện cho 19 Năm Ngày Qua đời của Cha GB Nguyễn Đình San (+2002)

29    24         X        Thứ Sáu. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.

30    25         X        Thứ Bảy. Rm 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.

31    26         X        CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN.
Đnl 6,2-6; Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51ab; Dt 7,23-28; Mc 12,28b-34.
CMTC: * Các giáo xứ: Kiến Hòa (GN); Sông Bé (PL).
* Giáo họ Tân Lợi (Tân Lập – ĐX).

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây