LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2021

Thứ năm - 04/11/2021 08:29
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ. các ngày Kỷ niệm TPLM và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2021

THÁNG MƯỜI MỘT 2021

A001

 

Ý cầu nguyện :
Cầu cho những người đang bị trầm cảm : Xin cho những người đang bị trầm cảm hoặc kiệt sức tìm được sự nâng đỡ và ánh sáng mở ra cho họ con đường sống.

A002

 

THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12, 45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.

à XIN LƯU Ý CỘNG ĐOÀN
Theo thỉnh nguyện của nhiều mục tử trong Giáo Hội, do tình trạng đại dịch kéo dài, vào ngày 27 tháng 10 năm 2021,Tòa Ân giải Tối cao “xác nhận và mở rộng trong trọn tháng 11 năm 2021 tất cả các ơn ích thiêng liêng theo Sắc lệnh đã được ban ngày 22 tháng 10 năm 2020”, với các nội dung điều chỉnh như sau :
1. Việc viếng Nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời : thông thường chỉ trong những ngày từ 01–8/11, nay có thể chọn bất kỳ 01 đến 08 ngày trong tháng 11.

2. Việc viếng Nhà thờ để lãnh nhận Ơn Toàn Xá vào ngày 02/11 : có thể dời vào một ngày nào khác trong tháng 11.

3. Người già và người bệnh : vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ơn Toàn Xá, với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường : xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh… để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình.

à Xin lưu ý về ba điều kiện thông thường để lãnh Ơn Toàn xá trong Mùa Đại dịch :
*Vì không thể xưng tội, hối nhân cần giục lòng ăn năn tội cách trọn (nghĩa là khao khát được hòa giải với Chúa & anh chị em mình, cùng quyết tâm đi xưng tội sớm nhất khi có thể ); rước lễ hoặc rước lễ thiêng liêng trong khi tham dự Thánh lễ onlinecầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

01    27.09    Tr       Thứ Hai. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Kh 7,2-4.9-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6; 1Ga 3,1-3;  Mt 5,1-12a.

LƯU Ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng Đất Thánh.
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày Cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồnNhưng. Nhưng mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa nhật trước hay Chúa nhật sau.
2. Từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng Đất Thánh, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng Đất Thánh và cầu nguyện cho các linh hồn thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 29).

A003

 

02    28         Tm     Thứ Ba.
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (LỄ CÁC ĐẲNG).

Theo Tông Hiến ngày 10-08-1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời, v.v…, 1973 trang 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng Thánh lễ cầu hồn, 1974, trang 61-106).

03     29        X       Thứ Tư. Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr). Rm 13,8-10;  Lc 14,25-33.
BỔN MẠNG ĐOÀN THANH TRÁNG NIÊN.

Bổn mạng : * Giáo xứ Thuận Phú (ĐX).
* Giáo họ Bình Tâm (Gx. Phước Bình - PL).
* Các cộng đoàn: Martinô - Đa Minh (Giang Sơn); Rất Thánh Mân Côi Monteils - Đa Minh (Gx. Buôn Hô); Mai Sơn Lâm - NVHB (Gx. Giang Sơn).

04    30         Tr       Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ. Rm 14,7-12; Lc 15,1-10.

05    01.10    X        Thứ Sáu đầu tháng. Rm 15,14-21;  Lc 16,1-8.

06    02         X        Thứ Bảy đầu tháng. Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.

07    03         X        CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
1V 17,10-16; Tv 145,7.8-9a.9bc-10; Dt 9,24-28; Mc 12,38-44 (hay 12,41-44).
CMTC: * Giáo xứ Đức Hạnh (PL).
* Các giáo họ: Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - MT); Trinh Vương (Gx. Phúc Thành -ĐM); Bù Ha (Gx. An Bình - PL).

Tiết khí: Lập đông (bắt đầu mùa đông).

08    04         X        Thứ Hai. Kn 1,1-7;  Lc 17,1-6.

09    05         Tr       Thứ Ba. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính. Ed 47,1-2.8-9.12 (hay 1Cr 3, 9b-11.16-17); Tv 45,2-3.5-6.8-9;  Ga 2,13-22.

10    06         Tr       Thứ Tư. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Kn 6,1-11;  Lc 17,11-19.

11    07         Tr       Thứ Năm. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ. Kn 7,22–8,1;  Lc 17,20-25.

12    08         Đ        Thứ Sáu. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Kn 13,1-9;  Lc 17,26-37.

Xin cầu nguyện cho 02 Năm Ngày Qua đời của Cha NQX GB Nguyễn Thành Tâm (+2019)

13    09         X        Thứ Bảy. Kn 18,14-16; 19,6-9;  Lc 18,1-8.

14    10         X        CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
Đn 12,1-3; Tv 15,5.8.9-10.11; Dt 10,11-14.18; Mc 13,24-32.                  
Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ). [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]. *Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
CMTC: * Gh. Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - ĐM).
* Lưu Xá Đăng Khoa (MT).

15    11         X        Thứ Hai. Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
1 Mcb 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43

16    12         X        Thứ Ba. Thánh nữ Margarita Scotland (Tr). Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr). 2 Mcb 6,18-31;  Lc 19,1-10.

17    13         Tr       Thứ Tư. Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ. 2Mcb 7,1.20-31;  Lc 19,11-28.

18    14         X        Thứ Năm.
Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
1 Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44 (hay lễ về hai thánh tông đồ: Cv 28,11-16.30-31;  Mt 14, 22-33).

19    15         X        Thứ Sáu. 1Mcb 4,36-37.52-59;  Lc 19,45-48.

20    16         X        Thứ Bảy. 1Mcb 6,1-13;  Lc 20,27-40.

21    17         Tr       CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN.
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng. BỔN MẠNG ĐOÀN TRÁNG NIÊN.
Đn 7,13-14; Tv 92,1ab.1c-2.5 Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37.                     
(Không cử hành lễ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ).
CMTC: Các giáo họ: Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - ĐX);  Khắc Khoan (Gx. Đức Hạnh - PL).

Bổn mạng: * Các giáo xứ: Kitô Vua (ĐM); Nhơn Hòa (PL);  Đồng Tâm (ĐX).
* Giáo họ Tân Phúc (Gx. Thiên Ân – GN).
* Cộng đoàn: Bình Hà-Đa Minh Tam Hiệp (Gx.Bình Hà)
(ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH TRONG ĐỀN THỜ)
Bổn mạng: Cộng đoàn Tập Viện - NVHB.

22    18         Đ        Thứ Hai. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II. Đn 1,1-6.8-20;  Lc 21,1-4.

Tiết khí: Tiểu tuyết ( tuyết xuất hiện).

23    19         X        Thứ Ba.
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
Đn 2,31-45;  Lc 21,5-11.

24    20         Đ        Thứ Tư.
Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng. BỔN MẠNG ĐOÀN THANH NIÊN.
*Phụng vụ Lời Chúa: chọn trong số lễ chung kính các thánh tử đạo.
vThành lập HĐGM Việt Nam (1960)
Bổn mạng: * Hội Thánh Việt Nam
* Các giáo xứ: Quảng Nhiêu (BH); Hòa Tiến (GN); Kiến Hòa (GN); Phước Quả (PL);  Long Hà (PL).
* Các giáo họ: Thọ Sơn (Gx. Bù Đăng - ĐX); Tân Hòa (Gx.Tân Lợi - MT); Krông Nô  (Gx. Giang Sơn - GS); Thanh Bình (Gx. Kitô Vua - ĐM)
* Các cộng đoàn NVHB: Emmau (Kiến Đức); Thanh Bình (Gx. Nhân Cơ); Chứng Nhân (Tòa Giám Mục);

25    21         X        Thứ Năm. Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ). Đn 6,12-28;  Lc 21,20-28.

26    22         X        Thứ Sáu. Đn 7,2-14;  Lc 21,29-33.

27    23         X        Thứ Bảy. Đn 7,15-27; Lc 21,34-36.

HẾT NĂM PHỤNG VỤ 2020-2021

A004

 

NĂM PHỤNG VỤ 2021 – 2022
NĂM C (Lược soạn)

THÁNG MƯỜI MỘT 2021

A005


28     24.10   Tm     CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.

29     25        Tm     Thứ Hai.

30    26         Đ        Thứ Ba. THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây