LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 8.2021

Thứ hai - 02/08/2021 08:14
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2021

THÁNG 8 NĂM 2021

A111

 

Ý cầu nguyện:
Cầu cho Hội Thánh : Xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.

A112

 

01    23.06    X  CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
Xh 16, 2-4.12-15; Tv 77,3 và 4bc.23-24.25 và 54; Ep 4,17.20-24; Ga 6, 24-35.
(Không cử hành lễ thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC: * Các giáo xứ: Châu Sơn (MT); Thuận Hiếu (CT); Thuận Phú (ĐX).

Xin cầu nguyện cho 8 Năm ngày Mất của Cha Phaolô Nguyễn Công Minh (+2013)

LƯU Ý:
Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 33).
Vậy ơn Đại xá Portiuncula là gì? Xin trình bày như sau”
PORTIUNCULA có nghĩa là: “Thửa đất nhỏ”, đây là một thửa đất gần Assisi mà vào năm 1210 các Đan Sĩ Biển Đức đã giao cho Thánh Phanxico và các anh em sử dụng làm nơi tu trì. Ở đó có một Nhà Nguyện nhỏ đổ nát và Thánh Phanxico cùng anh em sửa lại (hiện nay Nhà Nguyện này nằm giữa Đại Thánh Đường Santa Maria Degli Angeli).
Tại đây Thánh Phanxicô đã thấy thị kiến Đức Mẹ ở giữa các Thiên Thần và hứa là mỗi lần ai viếng Nhà Nguyện này ngày 02 tháng 08 thì được một ơn Đại Xá chỉ cho người đã qua đời. Được Đức Giáo Hoàng Honorio III ban phép, năm 1216 Thánh Phanxico đã công bố ơn Đại Xá PORTIUNCULA.
Về sau ơn này được mở rộng cho các Nhà Thờ Giáo xứ. Trước đây quen gọi là “Viếng ra vào”, vì mỗi lần viếng phải đọc 6 kinh Lạy Cha, 6 Kinh Kính Mừng, 6 Kinh Sáng Danh thì được một ơn Đại Xá.
Nhưng hiện nay, việc hưởng ơn Đại Xá này được qui định như sau: Từ trưa ngày 01/8 cho đến nửa đêm ngày 02/8, “Ai viếng Nhà Thờ Giáo xứ, đọc 1 kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula, với những điều kiện theo thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng”. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi.
Kính mong Quí Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Chủng sinh, Ứng sinh đọc và giải thích cho bà con giáo dân để mọi người có thể hưởng ơn Đại Xá này.

02    24     X     Thứ Hai. Thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr). Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục
Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

03    25      X     Thứ Ba. Ds 12,1-13; Mt 14,22-36
Xin cầu nguyện cho : Cha GB Trần Thanh Ngoạn (+1983)

04    26     Tr     Thứ Tư. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.
Ds 13,1-2.25–14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.
Xin cầu nguyện cho 21 Năm ngày mất Đức Cố GM : Phêrô Nguyễn Huy Mai (+1990).

05    27     X      Thứ Năm đầu tháng. Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).
Ds 20,1-13; Mt 16,13-23.
(hay lễ về Đức Mẹ: Kh 21,1-5a; Lc 11,27-28).
Xin cầu nguyện cho : Cha Antôn Phạm Quang Tạo (+1991).

06    28    Tr      Thứ Sáu đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19); Tv 96,1-2.5-6.9;  Mc 9,2-10.

07    29    X       Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.

*Tiết khí: Lập thu (bắt đầu mùa thu).

08    01.07   X   CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
1V 19, 4-8; Tv33,2-3.4-5.6-7.8-9; Ep 4, 30–5,2; Ga 6, 41-51.
(Không cử hành lễ thánh Đa Minh, lm).
CMTC: * Giáo xứ Tân Tiến (PL).
* Các giáo họ: Phanxicô (Gx. Châu Sơn - MT); Bù Tam (Gx. An Bình – PL).
THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC.
Bổn mạng: * Giáo xứ Bùi Phát (GN).
* Quý cha: Phạm Sĩ Hiện; Nguyễn Quang Huy; Đức Ông Hà Duy Khâm; Nguyễn Vũ Hoàng Long; Mai Xuân Nam; Đinh Công Tiến; Phạm Bá Tòng; Nguyễn Văn Thành; Trần Đình Thăng; Lê Văn Thế; Vũ Đức Văn; Nguyễn Đức Duy, OMI; Lê Văn Đức, SVD; Nguyễn Đức Hùng, O.Carm; Nguyễn Hữu Hùng, SMV; Nguyễn Văn Lộc, OMI.

09    02      X     Thứ Hai. Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ , tử đạo (Đ). Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

10   03      Đ     Thứ Ba. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
2Cr 9,6-10;  Tv 111,1-2.5-6.7-8.9; Ga 12,24-26.

11   04     Tr     Thứ Tư. Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ.
Đnl 34,1-12;  Mt 18,15-20.

12   05     X      Thứ Năm. Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).
Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21–19,1.

13   06    X       Thứ Sáu. Lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

Kỷ niệm 58 năm linh mục của Cha nguyên Quản xứ Antôn Vũ Thanh Lịch.

14   07    Đ      Thứ Bảy. Thánh Maximilianô Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
Chiều: Có thể cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr). 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

A113

 

15   08    Tr   CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
BỔN MẠNG ĐỘI KÈN GIÁO XỨ
Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab; Tv 44,10bc.11.12ab.16; 1Cr 15,20-27;  Lc 1,39-56.
CMTC: * Giáo xứ Kim Phát (GS).
* Giáo họ Tân Hòa (Gx. Tân Lập - ĐX).
Bổn mạng: * Đồi Đức Mẹ Giang Sơn (GS) Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.
* Các giáo xứ : Thuận Hòa (CT); Vinh Quang (BH); Giang Sơn (GS); Đức Hạnh (ĐM); Phúc Bình (ĐM); Xuân Lộc (ĐM); Gia Nghĩa (GN); Thiên Ân (GN); Tân Lập (ĐX); Thuận Lợi (ĐX); Phước Sơn (PL); Đồng Tín (ĐX); Phú Xuân (BH); Quảng Phú (ĐM).
* Các giáo họ : Bù Tam (Gx An Bình – PL); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - ĐM); Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - ĐX); Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - GS) ; Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT).
* Các cộng đoàn : Minh Hưng - Đức Bà Truyền Giáo; Thiên Ân - MTG Khiết Tâm (Hương Sơn); Phúc Thành - NVHB; Thiên Thanh - NVHB (Xuân Lộc).

16    09     X      Thứ Hai. Thánh Stêphanô Hungari (Tr). Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

Xin cầu nguyện cho 14 Năm ngày Mất của Cha Cố Phaolô Võ Quốc Ngữ (+2007)

17   10     X       Thứ Ba. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30. (ĐỨC MẸ LA VANG)
Bổn mạng: * Giáo họ La Vang (Gx. Vinh An - ĐM).
* Cộng đoàn Đoàn Kết - Thánh Thể.

18   11    X        Thứ . Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.

19   12    X        Thứ Năm. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
Tl 11,29-39a; Mt 22,1-14.

20   13   Tr        Thứ Sáu. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.
Xin cầu nguyện cho 9 Năm ngày Mất của Cha GB Trần Ngọc Kha (+2012)

21   14     Tr      Thứ Bảy. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.

22   15     X        CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Gs 24,1-2a.15-17.18b; Tv 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23; Ep 5,21-32; Ga 6,54a.60-69.
(Không cử hành lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương).
CMTC: * Các giáo xứ: Buôn Hằng (CT); Đoàn Kết (MT); Bình Minh (ĐX).
* Giáo họ Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc – CT).
ĐỨC MARIA TRINH NỮ VƯƠNG.
Bổn mạng: * Giáo họ: Trinh Vương (Gx. Phúc Thành -ĐM).
* Các cộng đoàn: Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Trinh Vương - NVHB (Gx. Thọ Thành); Đức Maria Nữ Vương - MTG Nha Trang (Gx. Hòa Bình).

23   16     X       Thứ Hai. Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr).
1Tx 1,1-5.8b-10;  Mt 23,13-22.

Tiết khí: Xử thử (mưa ngâu)

24    17     Đ      Thứ Ba. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ. TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14;
Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Ga 1,45-51.
*Kỷ niệm 26 năm linh mục quý cha: Phêrô Trần Ngọc Anh; PA Trương Hồng Chương; GB Nguyễn Văn Hậu; Đa Minh Phạm Sĩ Hiện; Giacôbê Phạm Xuân Lương; Giuse Trần Văn Roãn.

25    18    X       Thứ Tư. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).
1Tx 2,9-13;  Mt 23,27-32.

26   19    X        Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.

27   20    Tr       Thứ Sáu. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ.
BỔN MẠNG CÁC BÀ MẸ GIÁO XỨ

1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

28   21    Tr       Thứ Bảy. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.
Bổn mạng: * Giáo xứ Phú Lộc (BH).
* Cha Augustino Hoàng Đức Toàn.

29   22    X       CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.
Đnl 4,1-2.6-8; Tv 14,2-3a.3cd-4ab.5 Gc 1,17-18.21b-22.27; Mc 7,1-8.14-15.21-23.
(Không cử hành lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết).
CMTC : Giáo xứ Đồng Tâm (ĐX).

30    23     X      Thứ Hai. 1Tx 4,13-18;  Lc 4,16-30.

31    24     X      Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11;  Lc 4,31-37.

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Nguồn Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây