LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023

 •   01/11/2023 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 880
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023

 •   02/10/2023 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 1855
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023

 •   30/08/2023 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 4110
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023

 •   05/08/2023 04:12:00 PM
 •   Đã xem: 5002
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023

 •   06/07/2023 06:15:00 AM
 •   Đã xem: 7118
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
THÔNG BÁO MỪNG LỄ THÁNH GIOAN BAOTIXITA VÀ THÁNH PHÊ RÔ-PHAO LÔ

THÔNG BÁO MỪNG LỄ THÁNH GIOAN BAOTIXITA VÀ THÁNH PHÊ RÔ-PHAO LÔ

 •   20/06/2023 12:18:00 PM
 •   Đã xem: 2851
Thông báo Chương trình mừng lễ Thánh Gioan Baotixita BM Giáo Họ Gioan Baotixita và lễ hai Thánh Phêrô & Phaolô - Bổn mạng Giáo họ Phêrô và Bổn mạng Cha Phó Phaolô
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2023

 •   02/06/2023 07:48:00 PM
 •   Đã xem: 9047
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2023

 •   06/05/2023 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 10587
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
DANH SÁCH CÁC EM LÃNH BÍ TÍCH RỬA TỘI Ngày  06 /05/ 2023

DANH SÁCH CÁC EM LÃNH BÍ TÍCH RỬA TỘI Ngày  06 /05/ 2023

 •   06/05/2023 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 939
Bí tích Rửa tội là nền tảng của đời sống Kitô hữu, là cửa mở vào sự sống trong Chúa Thánh Thần và là lối dẫn vào các Bí tích khác. Từ đó, Cộng đoàn Giáo xứ hân hoan chào mừng các em đã được trở nên con Thiên Chúa và chính thức là chi thể của Chúa Kitô trong Gia đình Hội Thánh
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2023

 •   01/04/2023 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 11811
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2023

 •   28/02/2023 05:35:00 PM
 •   Đã xem: 568
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2023

 •   01/02/2023 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 452
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ XUÂN QUÝ MÃO 2023

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ XUÂN QUÝ MÃO 2023

 •   20/01/2023 07:10:00 AM
 •   Đã xem: 1444
Ban Thường Vụ HĐGX thông báo chương trình Phụng vụ các ngày đầu Xuân Quý Mão:
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023

 •   08/01/2023 06:39:00 AM
 •   Đã xem: 552
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2022

 •   09/12/2022 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 1028
thông báo chương trình mừng Đại Lễ Giáng Sinh, Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Thiếu Nhi, Lễ Bổn Mạng Cha Quản xứ, Cộng Đoàn NVHB Châu Sơn & Bổn Mạng các Gia Đình Trẻ trong Giáo xứ:
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022

 •   01/12/2022 06:45:00 PM
 •   Đã xem: 578
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA  2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA  2022

 •   15/11/2022 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 1149
Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Bổn Mạng Đoàn Tráng Niên.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2022

 •   05/11/2022 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 6676
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây