LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2023

 •   06/05/2023 03:32:00 PM
 •   Đã xem: 735
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
DANH SÁCH CÁC EM LÃNH BÍ TÍCH RỬA TỘI Ngày  06 /05/ 2023

DANH SÁCH CÁC EM LÃNH BÍ TÍCH RỬA TỘI Ngày  06 /05/ 2023

 •   06/05/2023 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 623
Bí tích Rửa tội là nền tảng của đời sống Kitô hữu, là cửa mở vào sự sống trong Chúa Thánh Thần và là lối dẫn vào các Bí tích khác. Từ đó, Cộng đoàn Giáo xứ hân hoan chào mừng các em đã được trở nên con Thiên Chúa và chính thức là chi thể của Chúa Kitô trong Gia đình Hội Thánh
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2023

 •   01/04/2023 04:10:00 PM
 •   Đã xem: 661
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2023

 •   28/02/2023 05:35:00 PM
 •   Đã xem: 338
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 03.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2023

 •   01/02/2023 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 237
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ XUÂN QUÝ MÃO 2023

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ XUÂN QUÝ MÃO 2023

 •   20/01/2023 07:10:00 AM
 •   Đã xem: 1164
Ban Thường Vụ HĐGX thông báo chương trình Phụng vụ các ngày đầu Xuân Quý Mão:
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023

 •   08/01/2023 06:39:00 AM
 •   Đã xem: 306
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA GIÁNG SINH NĂM 2022

 •   09/12/2022 07:45:00 PM
 •   Đã xem: 735
thông báo chương trình mừng Đại Lễ Giáng Sinh, Lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Thiếu Nhi, Lễ Bổn Mạng Cha Quản xứ, Cộng Đoàn NVHB Châu Sơn & Bổn Mạng các Gia Đình Trẻ trong Giáo xứ:
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022

 •   01/12/2022 06:45:00 PM
 •   Đã xem: 346
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA  2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MỪNG LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA  2022

 •   15/11/2022 04:48:00 PM
 •   Đã xem: 842
Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ Bổn Mạng Đoàn Tráng Niên.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2022

 •   05/11/2022 02:19:00 PM
 •   Đã xem: 1023
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 11.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
CHƯƠNG TRÌNH NGÀY LỄ CÁC THÁNH & LỄ LINH HỒN NĂM 2022

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY LỄ CÁC THÁNH & LỄ LINH HỒN NĂM 2022

 •   25/10/2022 05:03:00 PM
 •   Đã xem: 1898
Ban Thường Vụ/ HĐGX, thông báo chương trình ngày lễ các Thánh Nam Nữ – Lễ Linh Hồn và các sinh hoạt Phụng Vụ tại Nghĩa trang Giáo xứ trong tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. tháng 11 năm 2022
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2022

 •   05/10/2022 04:29:00 PM
 •   Đã xem: 295
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2022

 •   01/09/2022 08:24:00 AM
 •   Đã xem: 445
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 09.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TÁM NĂM 2022

 •   01/08/2022 02:35:00 PM
 •   Đã xem: 483
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY 2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG BẢY 2022

 •   30/06/2022 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 563
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 07.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU 2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU 2022

 •   01/06/2022 03:41:00 PM
 •   Đã xem: 582
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM & Lễ Bổn mạng của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM 2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG NĂM 2022

 •   03/05/2022 02:58:00 PM
 •   Đã xem: 652
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2022

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG TƯ 2022

 •   31/03/2022 04:25:00 PM
 •   Đã xem: 653
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 04.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây