LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2024

Thứ hai - 01/01/2024 04:33
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2024 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2024
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2024

THÁNG MỘT 2024

A01

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho việc nhận biết tính đa dạng trong lòng Giáo Hội:
Xin Thánh Thần giúp chúng ta nhận biết
những đặc sủng khác nhau trong cộng đoàn Kitô giáo
và khám phá sự phong phú
của những truyền thống nghi thức khác nhau giữa lòng Giáo Hội Công Giáo.

A02


01    20.11    Tr    Thứ Hai. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. BỔN MẠNG LEGIO MARIAE
Lễ trọng. Ds 6,22-27;  Tv 66,2-3.5.6 và 8;Gl 4,4-7;  Lc 2,16-21.
Ngày thế giới hòa bình.
Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

LƯU Ý:
Các ngày trong tuần Mùa Giáng Sinh từ 02 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thật sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong Sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

CMTC: * Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương HB (CT).
Bổn mạng: * Các giáo xứ: Phú Long (CT); Quảng Phúc (GN); Đức Hạnh (PL); Phú Riềng (ĐX).
* Giáo họ: Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - ĐM).
* Các cộng đoàn: Buôn Hô - Thừa Sai Bác Ái Vinh; Nhà Mẹ Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Kim Mai - Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa; Xuân Lộc - MTG Quy Nhơn; Tình Thương - Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang; Con Đức Mẹ Phú Cường - Cộng Đoàn Đồng Xoài (Gx. Đồng Xoài); Con Đức Mẹ Phú Cường - Cộng Đoàn Phước Vĩnh (Gx. Phước Vĩnh); Nữ tỳ Thánh Thể (Gx. Chính Tâm).

02    21         Tr    Thứ Ba. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28;  Ga 1,19-28.

03    22         Tr    Thứ Tư. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).
1Ga 2,22–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

Kỷ niệm 05 năm linh mục quý cha: Giuse Phạm Văn Thưởng; Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ.

Xin cầu nguyện cho Cha Phêrô Trương Văn Khoa (+2017).

04    23         Tr    Thứ Năm đầu tháng.  1Ga 3,7-10;  Ga 1,35-42.

05    24         Tr    Thứ Sáu đầu tháng. 1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

06    25         Tr    Thứ Bảy đầu tháng.  1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (Lc 3,23-38; hay Lc 3,23.31-34.36.38).

Chiều LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH.

Xin cầu nguyện cho quý cha: Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (+1975);
48 Ngày Về Nhà Cha của Cha Phêrô Trần Đức Sâm (+1975).

Tiết khí: Tiểu hàn (rét nhẹ).

A03


07     26        Tr     CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.  Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6;  Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6;  Mt 2,1-12.
(Không cử hành lễ Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục)

ÄGóp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.

CMTC: * Các giáo xứ:  Đông Sơn (GS); Nhân Cơ (GN); Phước Vĩnh (PL); Xã Đoài (ĐM).
* Giáo họ: Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT).

Bổn mạng: Cộng đoàn Hiển Linh - NVHB. (Gh. Hra Êa Hning, Kim Phát).

Kỷ niệm 26 năm linh mục quý cha: GB Trần Đức Châu; Đa Minh Mai Xuân Nam; Đa Minh Nguyễn Văn Thành; Giuse Trần Thế Thành; Mt. Nguyễn Quang Tuấn; Giuse Nguyễn Văn Úy.

08    27         Tr     Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính. Is 55,1-11 (hay 1Ga 5,1-9) Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10; Mc 1,7-11.

MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay)
“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

LƯU Ý:   Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).

09    28         X      Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I. 1Sm 1,9-20;  Mc 1,21-28.

10    29         X      Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20;  Mc 1,29-39.

11    01/12    X      Thứ Năm. 1Sm 4,1-11;  Mc 1,40-45.

12    2            X      Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a;  Mc 2,1-12

13    3            X      Thứ Bảy. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 1Sm 9,1-4.17-19;10,1a;    Mc 2,13-17.

14    4           X       CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
1Sm 3,3b-10.19; Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.

CMTC: *  Các giáo xứ:  Thuận Lợi (ĐX); Phú Sơn (ĐX).
*  Giáo họ Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN).

15             X      Thứ Hai. 1Sm 15,16-23;  Mc 2,18-22.

16    6            X      Thứ Ba. 1Sm 16,1-13;  Mc 2,23-28.

17    7           Tr      Thứ Tư. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. 1Sm 17,32-33.37.40-51;  Mc 3,1-6.

18    8           X       Thứ Năm. 1Sm 18,6-9;19,1-7;  Mc 3,7-12.

A04


Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ  cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

Xin cầu nguyện cho 33 Năm Ngày Về Nhà Cha Cha Augustinô Hoàng Đức Synh (+1990).

19    9           X       Thứ Sáu. 1Sm 24,3-21;  Mc 3,13-19.

20   10          X       Thứ Bảy. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) hoặc Thánh Sêbastianô, tử đạo  (Đ). 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

Tiết khí: Đại hàn (rét đậm).

A05

 

21   11          X       CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA
Gn 3,1-5.10; Tv 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.
(Không cử hành lễ Thánh Anê, trinh nữ, Tđ).

CMTC: * Giáo xứ Đức Lệ (ĐM).

22   12          X     Thứ Hai. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tđ (Đ).
2Sm 5,1-7.10;  Mc 3,22-30

23   13          X     Thứ Ba. 2Sm 6,12b-15.17-19;  Mc 3,31-35.

Xin cầu nguyện cho Cha Jean Louis Purguy (Lý) (+1984).

24   14          Tr    Thứ Tư. Thánh Phanxicô Salêsiô,  giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 7,4-17; Mc 4,1-20.

Kỷ niệm 34 năm linh mục Cha Micae Trần Thế Hải.

25   15          Tr     Thứ Năm. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.  Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1.2;  Mc 16,15-18.

A06

 

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

Bổn mạng: * Cộng đoàn: + Tu viện XiTô Thánh Mẫu Đăk Phước.  
+ Các cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC): Ban Mê Thuột (BMT); Quảng Phúc (Gx. Quảng Phúc); Quảng Sơn (Gx. Thiên Phước).
+ Phú Long - Đa Minh Tam Hiệp.

26    16         Tr     Thứ Sáu. Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27    17         X      Thứ Bảy. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ 2Sm 12,1-7a.10-17;  Mc 4,35-41.

28       18       X        CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Đnl 18,15-20; Tv 94,1-2.6-7.8-9; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28
(Không cử hành lễ thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh)

CMTC:  * Các giáo xứ:  Hưng Đạo (MT); Thổ Hoàng (ĐM).
* Các giáo họ: Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - CT); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX); Vinh Sơn (Cư Prao -Thuận Tâm CT).

THÁNH TÔMA AQUINÔ     
Bổn mạng:  Quý cha: Nguyễn Văn Tình; Hoàng Trọng Hiếu, OP.

29    19         X     Thứ Hai. 2Sm 15,13-14.3016,5-13a;  Mc 5,1-20

30    20         X     Thứ Ba. 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.3119,3;  Mc 5,21-43

Bổn mạng: Cộng đoàn Minh Tâm - Lasan.

A07

 

31    21         Tr     Thứ Tư. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ.  2Sm 24,2.9-17; Mc 6,1-6.

BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN TRƯỞNG

Chúa & Bạn Trẻ

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây