LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2024

Thứ tư - 01/05/2024 09:49
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2024 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2024
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2024

THÁNG NĂM 2024

A01

 

Ý CẦU NGUYỆN :
Cầu cho việc đào tạo tu sĩ nam nữ và chủng sinh:
Xin cho các tu sĩ nam nữ và chủng sinh
lớn lên trong hành trình ơn gọi của mình
nhờ việc đào tạo nhân bản, mục vụ, thiêng liêng và cộng đoàn,
giúp họ trở nên những chứng nhân đáng tin cậy của Tin Mừng

A02


THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67) .

A03


01    23.03    Tr     Thứ Tư. Lễ Thánh Giuse Thợ (Tr).
Cv 15,1-6;  Ga 15,1-8  (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26–2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24];  Mt 13,54-58.

Ngày Quốc tế lao động.

BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ HUYNH & BAN HOA VIÊN.

Bổn mạng: * Các giáo xứ: Đoàn Kết (MT); Đông Sơn (GS); Hòa Bình (GS); Thọ Thành (MT); Hòa  An (GN); Xã Đoài (ĐM); Đăk Ân (PL); Tân Hưng (ĐX); Nghĩa Trung (ĐX); Giuse (PL); Tân Tiến  (PL); Thống Nhất (ĐX). Pơng Drang (BH); Chính Tâm (CT).
* Các giáo họ: Kim Thành (Gx. Kim Phát – GS); Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - CT); Bình Hưng (Gx. Phước Quả-PL); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX); Đồng Tâm (Gx Duy Hòa – MT); Dang Kang  (Gx Buôn Hằng – CT); Nâm N’ Dir (Gx Quảng Đà – ĐM).
* Cộng đoàn:  + Các cộng đoàn Mến Thánh Giá Bà Rịa: Hòa Tiến (Gx. Hòa Tiến); Nghi Trung  (Gx.Nghi Trung); Xuân Sơn - MTG Bà Rịa (Gx. Vinh An).
+ Bình Phước - XiTô Phước Sơn  (OC); Chính Tâm - Khiết Tâm Đức Mẹ NT (Mẫu Tâm); Pơng  Rang - Chúa Quan Phòng (Buôn Hô); Đức Minh -  Đăk Min, Truyền Giáo Ngôi Lời – SVD.

* Quý Cha : Nguyễn Quốc Khánh; Phạm Văn Thưởng; Nguyễn Văn Triều.

02    24         Tr     Thứ Năm đầu tháng.Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 15,7-21;  Ga 15,9-11.

03    25         Đ     Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8;  Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6-14.

Bổn mạng: Cha Nguyễn Văn Hoàng.

04    26         Tr    Thứ Bảy đầu tháng.
Cv 16,1-10;  Ga 15,18-21. (THÁNH GIOAN MARTINÔ MOYÊ)

Bổn mạng: Các cộng đoàn Chúa Quan Phòng:  Ban Mê Thuột (BMT); Quỳnh Ngọc (Gx. Quỳnh  Ngọc); Đoàn Kết (Gx. Đoàn Kết); Đức Hạnh (Gx. Đức Hạnh); Kim Châu (Gx. Kim Châu).

05     27        Tr     CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.

Cv 10,25-26.34-35.44-48;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.

CMTC: * Các giáo xứ: Gia Nghĩa (GN); Phước Tín  (ĐX); Pơng Drang (BH); Long Hà (PL).
* Các giáo họ:  Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - CT); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - MT); Mỹ Yên  (Gx. Vinh An - ĐM).

Tiết khí : Lập hạ (bắt đầu mùa hè).

06     28        Tr     Thứ Hai. Cv 16,11-15;  Ga 15,26–16,4a.

07     29        Tr     Thứ Ba. Cv 16,22-34;  Ga 16,5-11.

Xin cầu nguyện cho Cha Micae Trần Kim Chinh (+2023).

08     01.04    Tr     Thứ . Cv 17,15.22–18,1;  Ga 16,12-15.

09     2          Tr      Thứ Năm. Cv 18,1-8;  Ga 16,16-20.

10     3          Tr      Thứ Sáu. Thánh Gioan Avila, linh mục, tiến sỹ Hội Thánh.  Cv 18,9-18;  Ga 16,20-23a.

Kỷ niệm 06 năm linh mục quý cha : Phaolô Phạm Đức Chương; Phaolô Nguyễn Đình Cương; Giuse Đậu Đình Hà; Phêrô Nguyễn Tiến Hải; Phêrô Vương Tiên Hoàng;  Giuse Nguyễn Quý Hồng; Đa Minh Nguyễn Quang Huy; Đa Minh Nguyễn Vũ Hoàng Long; Giuse Hoàng Đức Nhung; Giuse Trần Văn Tam; Giuse Nguyễn Thanh Tâm; Giuse Vũ Văn Thảo; Phaolô Võ Hữu Thọ; Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình.

Xin cầu nguyện cho
Cha Dom. Trần Khắc Thiệu (+1975)

11    4           Tr     Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28.
Tr         Chiều: LẾ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN. Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

A04


12    5           Tr     CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9 Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20.
(Không cử hành lễ thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo.Thánh Pancratiô, tử đạo)

A05

MỪNG BỔN MẠNG & SINH NHẬT LẦN THỨ 6 (13.5.201812.5.2024)
CỦA TRANG TIN GIÁO XỨ

A06

 

CMTC: * Đan viện Thiên Hòa (CT).
* Các giáo xứ: Quảng Nhiêu (BH);  Hòa Tiến (GN); Thanh Hòa (PL).

Bổn mạng: giáo xứ Thiên Đăng (BH)

A07

                           

Kỷ niệm 15 năm Giám mục:  Đức Cha Vinh Sơn-Phaolô. 


 

Kỷ niệm 01 năm linh mục quý cha: Giuse Nguyễn Công Anh; Giuse Nguyễn Đức Bắc; Phêrô Nguyễn Văn Chiến; Giuse Trần Văn Chương; Augustinô Phan Minh Danh; Phêrô Nguyễn Tiến Đạt; Phaolô Nguyễn Minh Hoan; Giuse Nguyễn Minh Khôi; Tôma Ai Sóng Sa Lứng; Giuse Vũ Văn Quyến; Phêrô Lê Chí Thông; Giuse Hoàng Văn Toan; Đa Minh Trần Quang Trung; Phaolô Nguyễn Duy Trường; Phaolô Trần Khắc Tuân; Anrê Lê Lã Ngọc Tuấn; Tôma-Thiện Nguyễn Quang Vũ.

13    6           Tr     Thứ Hai. Thánh vịnh tuần III. Đức Mẹ Fatima (Tr).   Cv 19,1-8;  Ga 16,29-33. (hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Tv 44,11-12.14-15.16-17; Lc 11,27-28).

Bổn mạng:  Các cộng đoàn Nữ Vương Hòa Bình: Fatima (Gx. Long Điền); Fatima Mân Côi (nhà Hưu Dưỡng); Đan viện Xitô Thánh Mẫu Phước Hòa (Gx. Xuân Hòa); Quảng Phú - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương (Gx. Quảng Phú).

14     7          Đ     Thứ Ba. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26;   Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; Ga 15, 9-17.

Kỷ niệm 09 năm linh mục Cha Chưởng Ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu.

15    8           Tr     Thứ Tư. Cv 20,28-38;  Ga 17,11b-19.

16    9           Tr     Thứ Năm. Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.

17   10          Tr     Thứ Sáu. Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

18    11         Tr     Thứ Bảy. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Đ    Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b; hay Ed 37,1-14; hay Ge 3,1-5). Tv103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30;  Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

19    12         Đ      CHÚA NHẬT. CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 2,1-11;   Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34;  1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15)  Đọc hay hát Ca tiếp liên.

A08

 

LỄ PHONG NHẬM TÂN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
NK 2024–2028

CMTC:  * Các giáo xứ:  Phước Quả (PL);  Êa H’leo (BH); Êa Tân (BH).
* Các giáo họ Kim Thành (Kim Phát - GS);  Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM).

Bổn mạng:  * Giáo xứ Thánh Linh (MT).
* Giáo họThánh Linh (Gx. Thiên Hoa - GN).
* Các cộng đoàn :  Chúa Thánh Thần - Carmel (Gx. Kim Mai);  Thánh Linh - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Gx. Thánh Linh).

Kỷ niệm 4 năm linh mục quý cha:  Phêrô Lê Minh Anh; Phaolô Nguyễn Quang Hải; Giuse Nguyễn Văn Hiếu; Phaolô Nguyễn Tùng Lâm; Gioan Bat. Hồ Anh Phi; Gioan Nguyễn Hoàng Tâm; Phêrô Vương Đình Thắng; Giuse Vũ Văn Tiệp;  Ambrôsiô Trần Đức Trạng; Giuse Nguyễn Văn Triều; Phaolô Nguyễn Văn Yến.

LƯU Ý : Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.

MÙA THƯỜNG NIÊN 
(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)


20    13         Tr     Thứ Hai. Tuần VII Thường Niên.  Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.  Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần III. St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14];  Tv 86,1-2.3 và 5.6-7;   Ga 19,25-34. (Không cử hành lễ thánh Bernarđinô Siêna, linh mục).

Bổn mạng: Cộng đoàn Châu Ninh - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương (Gx.Châu Ninh).

Kỷ niệm 52 năm linh mục Cha Giuse Trịnh Văn Hân.

Tiết khí: Tiểu mãn (lũ nhỏ - duối vàng).

21    14         X      Thứ Ba. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ) Gc 4:1-10; Mc 9:30-37.

22    15         X      Thứ Tư. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).  Gc 4, 13-17; Mc 9, 38-40.

23    16         Tr    Thứ Năm. Chúa Giêsu linh mục Thượng Phẩm, Lễ Kính.  (Thứ Năm sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống).St 22,9-18; Tv 39,7-8a.8b-9.10-11ab.17Mt 26,36-42.

Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011).

24    17         X     Thứ Sáu. Gc 5, 9-12; Mc 10, 1-12.

Kỷ niệm 15 năm linh mục Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện, O.Carm.

25    18         X    Thứ Bảy. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).  Gc 5, 13-20; Mc 10, 13-16.

Kỷ niệm 14 năm linh mục Cha Phêrô Nguyễn Anh Dũng, SMV.

26    19         Tr     CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.  Đnl 4, 32-34.39-40; Tv 32,4-5.6.9.18-19.20.22 Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.  (Không cử hành lễ thánh Philipphê Nêri, lm)

CMTC  * Các giáo xứ: Kim Mai (MT); Thuận Tâm (CT); Thiên Hoa (GN).
* Các giáo họ: Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức - BH); Long Hưng (Gx. Bù Nho – PL); Hra Êa Hning (Gx.  Kim Phát – GS); Thanh Sơn (Gx. Vinh An - ĐM).

Kỷ niệm 57 năm linh mục Cha Đa Minh Phạm Bá Tòng.

27    20         X     Thứ Hai. Thánh vịnh tuần IV. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr).  1 Pr 1, 3-9; Mc 10,17-27.

28    21         X     Thứ Ba. 1Pr 1, 10-16; Mc 10, 28-31.

Xin cầu nguyện cho Cha Phêrô Phạm Hữu Nghi (+1972).

29    22         X     Thứ Tư. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng. (Tr) 1Pr 1, 18-25; Mc 10, 32-45.

Kỷ niệm: * 51 năm linh mục Cha Giuse Trần Văn Phúc.
* 12 năm linh mục Cha Tôma Nguyễn Quốc Thịnh.

30    23         X      Thứ Năm. 1 Pr 2,2-5,9-12; Mc 10:46-52.

Kỷ niệm 16 năm linh mục Cha Josaphat Hoàng Hữu Đạo, FSF.

31    24         Tr     Thứ Sáu. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính.  Xp 3,14-18  [Rm 12,9-16b].  Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6;  Lc 1,39-56.

Bổn mạng:
* Các cộng đoàn: Đăk Som - Tu Đoàn Nam Thừa Sai Thánh Mẫu; Tân Hưng - Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế SMMR.

Kỷ niệm: * 61 năm linh mục: Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm.

Xin cầu nguyện cho quý cha: + Giuse Phạm Quang Đoan (+1990).
+ Giuse Trần Mạnh Cường (+2021).

 

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây