LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2023

Chủ nhật - 03/12/2023 03:18
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2023
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2023

THÁNG MƯỜI HAI 2023

A01


Ý CẦU NGUYỆN: Cầu cho người khuyết tật:
Xin cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm và được các tổ chức từ thiện giúp đỡ, để họ hội nhập tích cực vào đời sống xã hội.

Trong video ý cầu nguyện trong tháng 12, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện “để những người khuyết tật có thể trở thành trung tâm sự quan tâm chú ý của xã hội và cầu nguyện cho các tổ chức có thể đưa ra các chương trình hòa nhập trân trọng sự tham gia tích cực của họ”.
Nguồn: vaticannews.va/vi

Khả năng đóng góp của người khuyết tật cho xã hội
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 12 trùng với tháng trong đó Liên Hiệp quốc đã thiết lập Ngày Quốc tế Người Khuyết tật (3 tháng 12) với mục đích thăng tiến quyền lợi và hạnh phúc của họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến khái niệm “khả năng khác biệt” để nhấn mạnh sự đóng góp to lớn mà sự hòa nhập và đánh giá cao những người mong manh nhất có thể mang lại cho xã hội.
Điều này được chứng thực bằng những hình ảnh trong video: những câu chuyện khác nhau cùng nhau chứng tỏ khả năng nâng cao tài năng của người khuyết tật. Từ cảnh các vận động viên paralympic thành công vượt qua thách thức những hạn chế của bản thân trong các cuộc thi quốc tế khác nhau, cho đến cảnh những người bạn của Cộng đoàn Thánh Egidio vẽ các tác phẩm nghệ thuật hoặc phục vụ bàn trong nhà hàng.
Những hình ảnh khác cho thấy một nhà thần học Dòng Tên ở Úc bị khuyết tật về thị giác, một nữ tu mắc Hội chứng Down đang phục vụ ở Lourdes, cả hai đều tham gia một cuộc họp trước Thượng Hội đồng Giám mục. Video của Đức Thánh Cha trong tháng này là một bài hát ca ngợi chính cuộc sống, cũng như một lời kêu gọi thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta.
Hỗ trợ người khuyết tật
Đức Thánh Cha nhận định rằng những người khuyết tật thuộc số những người mong manh nhất. Trên thế giới, “một số họ phải chịu sự loại trừ, do thiếu hiểu biết và thành kiến, vốn khiến họ bị gạt ra ngoài lề xã hội”. Ngài yêu cầu các tổ chức dân sự hỗ trợ các dự án của họ qua việc giúp tiếp cận giáo dục, việc làm và những vị trí mà họ có thể bộc lộ khả năng sáng tạo của mình" và các sáng kiến “cổ võ sự hòa nhập của họ”.
Cần có trái tim rộng mở
Đối với Giáo hội, Đức Thánh Cha nói rằng không chỉ loại bỏ các rào cản vật chất, nhưng cũng cần “ngừng nói về ‘họ’ và bắt đầu nói về ‘chúng ta’”. Những người muốn đồng hành với họ cần có “tấm lòng rộng lớn”. (CSR_4795_2023)

03     21.10      Tm     CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. BÀI ĐỌC CHÚA NHẬT: NĂM B.
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7. Tv 79,2ac.3b.15-16.18-19. 1Cr 1,3-9; Mc 13,33-37. (Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục).

CMTC:  * Các giáo xứ: Thánh Linh (MT);  Phúc Bình (ĐM); Đăk Ân (PL).
* Các giáo họ: Đăng Hà (Gx. Thống Nhất  -ĐX); Lạc Thiện (GS).

Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC.  
Bổn mạng: * Các giáo xứ: Duy Hòa (MT); Kim Mai (MT); Tân Hòa (GS); Đăk Nhau (ĐX).
* Các giáo họ:  Bù Ha (Gx. An Bình - PL);  Suối Minh (Gx. Long Điền - PL); Lạc Thiện (GS);  Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - CT); Phanxicô (Gx. Châu Sơn - MT); Hòa Thuận  (Gx.Thiên Hoa - GN); Phúc Lâm (Gx. Thiên Phước - GN); Thuận Khánh  (Gx. Thuận Tâm - CT); Khắc Khoan (Đức Hạnh – PL
* Cộng đoàn:  + Các cộng đoàn NVHB: Đăk Nia (Đăk Nông); Emmanuel (Đồng Xoài);  Khuyết tật Bình Minh (Đồng Xoài); Phan Sinh (Gx. Nam Thiên); Trường Xuân (Đăk Nông). + Thuận Hòa - Khiết Tâm Đức Mẹ NT; Cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres  (Gx. Chính nghĩa). + PX Tân Lập - Tân Lập  Tu Đoàn nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (SMMR).

* Quý cha : Hoàng Văn Chương; Trần Văn Đoàn; Vũ Văn Dũng; Nguyễn Ngọc Hoàng;  Phạm Bá Lễ; Trần Hồng Linh; Vũ Văn Luân; Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

Kỷ niệm 30 năm linh mục quý cha:  GB Hà Văn Ánh; Giuse Bùi Công Chính;  Giuse Nguyễn Văn Khánh.

04     22         Tm     Thứ Hai. Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).  Is 2,1-5 [Is 4,2-6]; Mt 8,5-11.

05     23          Tm     Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

06    24          Tm     Thứ . Thánh Nicôla, giám mục (Tr)
Is 25,6-10a; Mt 15,29-37.

Bổn mạng  Cha Lưu Nhất Tâm.

Tiết khí: Đại tuyết (tuyết dày).

07     25          Tr      Thứ Năm đầu tháng. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27

Bổn mạng  Cha Trần Đức Trạng.

A02


08     26        Tr     Thứ Sáu. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  
St 3,9-15.20;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4;  Ep 1,3-6.11-12;  Lc 1,26-38.

BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Bổn mạng: * Đài Đức Mẹ Thác Mơ (PL) - TTHH Giáo Phận.* Giáo hạt Phước Long.
* Các giáo xứ: Vinh Đức (BH); Châu Sơn (MT); Kim Châu (GS); Nghi Xuân (GN); Vinh An (ĐM);  Thiên Hoa (GN); Êa H’leo (BH); Bình Minh (ĐX).
*  Các giáo họ: Đăng Hà (Gx. Thống Nhất - ĐX); Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc - CT); Long Hưng (Gx. Bù Nho -PL); Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - MT);  Buôn Trấp  (Gx. Quỳnh Ngọc - MT); Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - MT);  Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình – ĐM);  An Hòa (Gx Thiên Hoa - GN); Tân Lập (Gx. Kitô Vua - ĐM)
* Các cộng đoàn: Đan Viện Thiên Hòa; Xuân Hòa - Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn  (Đăk Nông);  Phước Tín - Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm; Thiên Ân - NVHB (Gx. Thiên Ân);  Mẫu Tâm - NVHB (Gx. Mẫu Tâm); Đức Ân - MTG Khiết Tâm (Gx. Kim Mai);   Duy Hòa - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Duy Hòa);  Đăk Som - Thánh Phaolô Thành Chartres ;  Xã Đoài - MTG Quy Nhơn (Gx. Xã Đoài).

 09     27        Tm   Thứ Bảy. Thánh Gioan Điđacô (Tr).
Is 30,19-21.23-26;  Mt 9, 35–10,1.6-8.

10     28        Tm   CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
Is 40,1-5.9-11; Tv 84,9ab-10.11-12.13-14; 2Pr 3,8-14; Mc 1,1-8.
(Không cử hành lễ Đức Mẹ Loreto)

CMTC:  * Các giáo xứ: Phúc Thành (ĐM);  Đăk Nhau (ĐX).
* Giáo họ Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - GN).

11     29        Tm   Thứ Hai. Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr)
Is 35,1-10;  Lc 5,17-26.

Xin cầu nguyện cho Cha Phaolô Lê Thanh Thiên (+2010).

12    30         Tm   Thứ Ba. Đức Mẹ Guađalupê (Tr).
Is 40,1-11;  Mt 18,12-14.  (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c; Lc 1,39-47).

13    01.11     Đ     Thứ . Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  Is 40,25-31; Mt 11,28-30.

Bổn mạng: Cộng đoàn Diệu Ân - NVHB (Vinh Hòa).

14     02        Tr     Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  Is 41,13-20; Mt 11,11-15.

15    03         Tm   Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

16    04         Tm   Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.

17    05         Tm   CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
Is 61,1-2a.10-11; Lc 1,46-48.49-50.53-54;  1Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.

CMTC:  * Giáo xứ Chi Lăng (MT).
* Các giáo họ: Kim Sơn (Gx. Giang Sơn - GS); Hòa Thuận (Gx Thiên Hoa - GN).

18     06        Tm   Thứ Hai. Gr 23,5-8;  Mt 1,18-24.

19     07        Tm   Thứ Ba. Tl 13,2-7.24-25a;  Lc 1,5-25.

Kỷ niệm 54 năm linh mục Cha Aug. Hoàng Đức Toàn.

20     08        Tm   Thứ . Is 7,10-14;  Lc 1,26-38.

21     09        Tm   Thứ Năm. Thánh Phêrô Canisiô, lm, tiến sĩ HT. Dc 2,8-14 [Xp 3,14-18a]; Lc 1,39-45.

Bổn mạng giáo xứ: Phước Long (PL)

Tiết khí: Đông chí (giữa đông).

22     10        Tm   Thứ Sáu. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

23     11        Tm   Thứ Bảy. Thánh Gioan Kêty, linh mục.
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

Bổn mạng : Giáo họ Bom Bo 1 (Gx Bình Minh – ĐX).

A03

 

Xin cầu nguyện cho 6 Năm Ngày Qua đời của Cha NQX Đa Minh Vũ Đức Hậu (+2017).

24     12        Tm   CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Tv 88,2-3.4-5.27 và 29;  Rm 16,25-27;  Lc 1,26-38.
Tr     Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH.
Is 62,1-5;  Tv 88,4-5.16-17.27 và 29. Cv 13,16-17.22-25;  Mt 1,1-25 [Mt 1,18-25].

A04

LƯU Ý:
Trong lễ Vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã  làm người” thì quỳ gối (IM 137).

MÙA GIÁNG SINH
“Sau việc cử hành hằng năm mầu nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa  bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của Người:  đó là Mùa Giáng  Sinh” (AC 32).

LƯU Ý: Lễ CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng.
Các Linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba thánh lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi thánh lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi thánh lễ này (GL 951, 1). 
Không được cử hành thánh lễ an táng.

Các ngày trong tuần bát nhật Giáng Sinh: được cử hành lễ an táng.

Cử hành lễ nhớ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày trong tuần, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ ghi trong lịch chung, thay lời nguyện nhập lễ của ngày trong tuần.

25     13        Tr     Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH.
Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Lễ đêm :  Is 9,1-6;  Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13;  Tt 2,11-14;  Lc 2,1-14.
Lễ rạng đông:  Is 62,11-12;  Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7;  Lc 2,15-20.
Lễ ban ngày:  Is 52,7-10;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6;  Dt 1,1-6;  Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).
Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia.

26     14         Đ     Thứ Ba.
NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ  Kính Cv 6,8-107,54-60;  Tv 96,1-2.5-6.11-12; Mt 10,17-22.

Bổn mạng Cha Tổng đại diện Steph. Nguyễn Văn Đậu.

Thánh Gioan TĐ

27     15          Tr   Thứ . NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 
THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Ga 1,1-4; Tv 96,1-2.5-6.11-12;  Ga 20,2-8.

A05

 

BỔN MẠNG CHA QUẢN XỨ GIOAN BÙI QUANG ĐẠO

Bổn mạng: Quý cha; Nguyễn Hoàng Tâm; Nguyễn Trọng Thiên; Y Xuất Luka;  Đinh Quốc Tĩnh, SVD.

28     16        Đ      Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
1Ga 1,5–2,2;  Tv 123,2-3.4-5.7cd-8;   Mt 2,13-18.

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Đỗ Văn Tháp (+2011).

29     17        Tr     Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo. 1Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6; Lc 2,22-35.

30     18        Tr     Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  1Ga 2,12-17; Tv 95,7-8a.8b-9.10; Lc 2,36-40.              

A06

 

31     19       Tr     CHÚA NHẬT, NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.
Hc 3.3-7.14-17a (hay St 15,1-6; 21,1-3) ; Tv 127,1-2.3.4-5 (hay Tv 104,1b-2.3-4.5-6.8-9) Cl 3.12-21 (hay  Dt 11,8.11-12.17-19) Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40).
(Không cử hành lễ Thánh Silvester I, gh).

CMTC Giáo xứ Đồng Xoài (ĐX).
Giáo họ Phúc Lâm (Thiên Phước –GN).

Bổn mạng: Giáo xứ Thanh Hòa (PL).
Các giáo họ: Kim Sơn (Gx. Giang Sơn – GS); Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc – ĐM).
* Các cộng đoàn: Bình Phước - Thánh Gia Phước Tín; Nazaret - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm  (Gx. Duy Hòa); Phúc Lộc - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương; Thánh Gia - NVHB (Gx. Châu Sơn).

 

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây