LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023

Thứ hai - 02/10/2023 10:40
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2023

THÁNG MƯỜI 2023

A01

 

Ý CẦU NGUYỆN:
Cầu cho Thượng Hội Đồng.
Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh
có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ,  và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần
dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

Trong ý cầu nguyện cho tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta không ngừng lắng nghe và đối thoại xuyên suốt Thượng Hội Đồng: “Mọi người cùng tham gia, không ai bị loại trừ”.

Mở đầu, Đức Thánh Cha nói: “Truyền giáo là trung tâm của Giáo hội, và càng quan trọng hơn khi Giáo hội đang trong tiến trình Thượng hội đồng. Chỉ có năng động hiệp hành này mới thúc đẩy ơn gọi truyền giáo của Giáo hội tiến lên - tức là lời đáp trả của Giáo hội đối với mệnh lệnh loan báo Tin Mừng từ Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng Thượng hội đồng không phải là kết thúc nhưng đúng hơn, “chúng ta đang tiếp tục một cuộc hành trình mang tính Giáo hội. Đây là một cuộc hành trình mà chúng ta bước đi, giống như các môn đệ trên đường Emmau, lắng nghe Thiên Chúa là Đấng luôn đến gặp gỡ chúng ta. Ngài là vị Thiên Chúa của những điều bất ngờ.”

Hơn nữa, điều qua trọng là: “Qua cầu nguyện và phân định, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thực hiện ‘việc tông đồ bằng đôi tai’, nghĩa là lắng nghe bằng đôi tai của Thiên Chúa để nói bằng lời của Thiên Chúa. Nhờ như vậy, chúng ta đến gần trái tim của Chúa Kitô. Sứ mạng và tiếng nói của chúng ta vốn đưa chúng ta đến với Người và phát xuất từ Người. Tiếng nói này vén mở cho chúng ta thấy trọng tâm của sứ mạng là đến với mọi người, tìm kiếm mọi người, chào đón mọi người, bao gồm mọi người, mà không loại trừ bất cứ ai.”

Đức Thánh Cha kết luận với lời mời gọi: “Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội biết lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp bậc, để Giáo hội được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đến các vùng ngoại vi của thế giới”.

Cha Frédéric Fornos SJ, Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha, nhận xét về thời điểm quan trọng này mà Giáo hội đang sống rằng: “Trong giai đoạn thứ ba của Thượng Hội Đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta cầu nguyện để cho ‘lắng nghe và đối thoại’ trở thành ‘phong cách’ của đời sống Giáo Hội ở mọi cấp độ, vì đây là một ân sủng. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể lắng nghe Chúa Thánh Thần và để cho Ngài hướng dẫn, điều này đòi hỏi phải cầu nguyện và phân định, “Hãy để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn”, và như ngài nói ngay sau đó, điều này giả định trước việc lắng nghe nhau. Đây không phải là kết quả của chiến lược và chương trình, mà là sự lắng nghe lẫn nhau giữa anh chị em. Chính Thánh Thần của Chúa mở ra những nẻo đường mới cho chúng ta. Chính Ngài là Đấng giúp nhận ra sứ mạng của Chúa Kitô ngày nay và dẫn chúng ta đến các vùng ngoại biên của thế giới: “đến với mọi người, tìm kiếm mọi người, chào đón mọi người, thu hút mọi người, không loại trừ bất cứ ai.'”

Phiên họp đầu tiên của Đại hội thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội Đồng sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023. Trong cuộc họp này, các giám mục và những tham dự viên khác tụ họp lại để suy ngẫm về kết quả của quá trình lắng nghe trước đó. Thượng Hội đồng này sẽ có hai phiên họp Đại hội như vậy được tổ chức cách nhau một năm, từ ngày 4 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023 và vào tháng 10 năm 2024.

Nguồn: vaticannews.va/vi

A02

THÁNG MÂN CÔI

Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.

Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.

Những ai lần Chuỗi Mân côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

 

01    17.08     X      CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.
NGÀY CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ TRI ÂN QUÝ AN NHÂN QUA CÁC NHIỆM KỲ HĐHX
Ed 18,25-28;  Tv 24,4-5.6-7.8-9;  Pl 2,1-11 (hay Pl 2,1-5);  Mt 21,28-32.
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]: Cv 1,12-14; Tv  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7;  Lc 1,26-38.
(Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh).

A03


CMTC:  * Các giáo xứ:  Vinh Phước (BH); Phúc Lộc (ĐM); Thống Nhất (ĐX); Thuận Phúc (CT).

THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH.
Bổn mạng các xứ truyền giáo.

Bổn mạng: *  Giáo xứ Êa Kmar (GS)
*  Cộng đoàn:  + Các cộng đoàn NVHB: An Bình (Gx. An Bình); Bù Đăng (Gx. Bù Đăng); Buôn Hằng  (Gx. Buôn Hằng); Lưu trú Buôn Hằng; Thiên Sa (Gx. Buôn Hô); Mai Thiên Ân (Gx. Êa Kmar); Sơn Mai (Gx. Gia Nghĩa);  Kim Mai (Gx. Kim Mai);
Lưu trú sắc tộc Têrêxa (BMT); Thanh Tuyển Viện (BMT).
+ Đồng Xoài -  Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Gx. Đồng Xoài);   Tân Hưng - Tu Đoàn Nữ Thừa Sai Thánh Mẫu (Gx. Tân Hưng).

02    18         Tr     Thứ Hai. Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ. Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03    19         X     Thứ Ba. Gr 8,20-23; Lc 9,51-56.

Xin cầu nguyện cho: + Cha Giuse Phạm Minh Đức (+1994);
+ Cha Giuse Nguyễn Huyền Linh (+2003).
+ Cha FX Nguyễn Đức Hạnh (+2009).

04    20        Tr      Thứ Tư. Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ. Nkm 2,1-8; Lc 9,57-62.

Bổn mạng:  * Cộng đoàn Phanxicô Assisi – NVHB (Gx. Quảng Nhiêu).

* Cha Trương Hồng Chương.

05    21         X      Thứ Năm đầu tháng. Thánh Faustina Kowalska, trinh nữ. Lễ nhớ (Tr).  Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12. (hay lễ vầ Thánh nữ: Ep 3,14-19; Mt 11,25-30).

06    22         X      Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Brunô linh mục (Tr). Br 1,15-22; Lc 10,13-16.

07    23         Tr     Thứ Bảy đầu tháng.  Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
Cv 1, 12-14 (hay Gl 4,4-7); Lc 1, 26-38.

Bổn mạng: * Các giáo xứ: Đồng Xoài (ĐX), Đức Liễu (ĐX); Minh Hưng (ĐX).
* Các giáo họ: Mân Côi (Gx. Vinh Quang - BH); Duy Linh  (Gx. Thánh Tâm – CT); Mân Côi (Gx. Tân  Lợi – MT); Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - GN); Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM); Nghĩa Thiên (Gx. Quảng Nhiêu – BH). 
* Cộng đoàn:  + Các cộng đoàn NVHB: Rosa (Gx. Đăk Nhau); Mân Côi (Gx. Long Hà); Rosa (Gx. Thiên Đăng); Mân Côi (Gx. Thuận Lợi).
+ Đức Mẹ Mân Côi - Đức Bà (Đăk Nông); Long Điền - XiTô Mỹ Ca; Mai Hòa - Khiết Tâm Nha Trang (Gx.Quảng Nhiêu); Mai Hòa - MTG Khiết Tâm (Gx. Tân Hòa).

08    24         X     CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.                           
Is 5,1-7;  Tv 79,9.12.13-14.15-16.19-20;  Pl 4,6-9;  Mt 21,33-43.

CMTC:  * Các giáo xứ:  Dũng Lạc (CT); Phú Riềng (ĐX); Quảng Phúc (GN).
* Giáo họ Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM).

Tiết khí: Hàn lộ (mát mẻ).

09    25         X   Thứ Hai. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ) và Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gn 1,1–2,1.11; Lc 10,25-37.

10    26         X     Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.

A04

Xin cầu nguyện cho 27 Năm Ngày Qua đời của Cha Giêgôriô Đỗ Trúc Đường (+1996).

11    27         X     Thứ Tư. Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr). Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.

Bổn mạng: cộng đoàn Long Điền - Thánh Thể (Gx Long Điền).

12    28         X      Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.

Xin cầu nguyện cho Thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Việt Trường (+2021)

13    29         X      Thứ Sáu. Ge 1,13-15;2,1-2.   Lc 11,15-26.

14    30         X      Thứ Bảy. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.

15    01.09    X      CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
Is 25,6-10a;  Tv 22,1-3a.3ab-4.5.6; Pl 4,12-14.19-20;  Mt 22,1-14 (hay 1-10).

(Không cử hành lễ thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC:  * Các giáo xứ :  Quỳnh Ngọc (MT); Bùi Phát (GN); Long Điền (PL);  Đồng Nai (ĐX); Quảng Phú (ĐM).
* Các giáo họ:  Mân Côi (Gx. Tân Lợi – MT); Duy Linh (Gx. Thánh Tâm - CT).

THÁNH TÊRÊSA GIÊSU, TRINH NỮ.

Bổn mạng: cộng đoàn Thác Mơ - NVHB (Gx. Phước Long).

16    2           X       Thứ Hai. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr) và thánh Margarita Alacoque, trinh nữ (Tr). Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.

17    3           Đ       Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Rm 1,16-25;  Lc 11,37-41.

18    4           Đ       Thứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 2Tm 4, 10-17b;  Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Lc 10,1-9.

Bổn mạng: * Các cộng đoàn NVHB: Ân Phúc - Phòng khám Hòa Bình (BMT);  Phước Bình (Gx. Phước Bình).

19    5            X     Thứ Năm. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.

20    6            X      Thứ Sáu. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.

Kỷ niệm 13 năm linh mục quý cha: GB. Nguyễn Tiến Đạt; Giuse Trịnh Văn Kính; Anrê Trần Thế Minh; Giuse Nguyễn Đình Ngọc; Phaolô Trần Vĩnh Niệm; Nicolas Lưu Nhất Tâm; Phêrô Trần Thanh Trực; Giuse Hồ Ngọc Vũ; Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.

21    7           X      Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.

22    8          X       CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Is 45,1.4-6; Tv 95,1và 3.4-5.7-8a.9-10ac;  1Tx 1,1-5b;  Mt 22,15-21.

Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr).
Bài đọc trong thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng: Is 2,1-5 [Gn 3,10–4,11];  Tv 18,2-3.4-5; Rm 10,9-18 [Ep 3,2-12; 1Tm 2,1-8];  Mc 16,15-20.
Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.

(Không cử hành lễ thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng).

Ä    Góp Quỹ Truyền Giáo về TGM.

CMTC:  * Các giáo xứ: Vinh Hòa (GS); Nam Thiên (BH); Mẫu Tâm (MT); Phước Bình (PL);  Minh Hưng (ĐX).

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Bổn mạng: cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Thánh Tâm).

THÁNH GIOAN PHAOLÔ II, Giáo hoàng.

Bổn mạng:  Các cộng đoàn: Gioan Phaolô II - NVHB;  Phúc Lộc - MTG Khiết Tâm;  Xitô Phước Bình (Gx Hòa An).

23    9           X      Thứ Hai. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr). Rm 4,20-25; Lc 12,13-21

Tiết khí: Sương giáng (sương mù xuất hiện).

24   10          X     Thứ Ba. Thánh Antôn Maria Claret, gm (Tr).  Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.

Bổn mạng: Cộng đoàn Ad Gentes BMT - Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn (Gx. Thánh Tâm).

25   11          X     Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.

26   12          X     Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.

Xin cầu nguyện cho Cha Augustinô Nguyễn Văn Tra (+2009).

27   13          X     Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.

28   14          Đ     Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.  Ep 2,19-22;  Tv 18,2-3.4-5;  Lc 6, 12-19.

Bổn mạng: cha Hoàng Kim Quang.

Xin cầu nguyện cho 21 Năm Ngày Qua đời Cha GB Nguyễn Đình San (+2002)

29    15         X     CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Xh 22,20-26; Tv 17,2-3a.3bc-4.47 và 51ab; 1Tx 1,5c-10;  Mt 22,34-40.

CMTC: * Các giáo xứ: Vinh Quang (BH); Bù Đăng (ĐX); Nghi Trung (GN); Chính Tâm (CT).

30    16         X      Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17. 

31    17         X      Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây