LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2022

Thứ năm - 06/01/2022 19:43
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2022
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2022

THÁNG GIÊNG 2022

A001

 

Ý TRUYỀN GIÁO CẦU CHO TÌNH BÁC ÁI HUYNH ĐỆ

Vatican News (04.01.2022) Trong video ý cầu nguyện đầu tiên trong năm 2022, Đức Thánh Cha nói rằng kỳ thị và bách hại tôn giáo là không thể chấp nhận được; thật vô nhân đạo và thậm chí là điên rồ. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho những người đang chịu sự kỳ thị và bị bách hại tôn giáo, để trong xã hội mà họ đang sống, họ có thể tìm thấy những quyền và phẩm giá của mình từ việc là anh chị em của nhau.
Đức Thánh Cha mở đầu video ý cầu nguyện tháng 1 với hai câu hỏi: “Tại sao lại vẫn còn xảy ra tình trạng nhiều tôn giáo thiểu số chịu sự kỳ thị hay bách hại? Làm sao chúng ta lại có thể để xảy ra tình trạng mà trong xã hội vốn rất văn minh này, vẫn còn có những người bị đàn áp chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của mình?”.
Theo báo cáo của tổ chức Tự do Tôn giáo trên Thế giới, được tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ công bố hồi tháng 4/2021: tự do tôn giáo bị vi phạm tại 1/3 các quốc gia trên thế giới. Báo cáo cũng cho biết hơn 646 triệu Kitô hữu đang phải sống ở các quốc gia không tôn trọng tự do tôn giáo.
Tự do tôn giáo gắn liền với khái niệm tình huynh đệ
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng: tự do tôn giáo gắn liền với khái niệm tình huynh đệ. Để bắt đầu bước đi trên con đường của tình huynh đệ mà ngài đã kiên trì khẳng định trong nhiều năm, chúng ta không chỉ tôn trọng người khác, những người lân cận mà còn phải thực sự coi trọng họ “trong sự khác biệt của họ và nhìn nhận họ như những anh chị em thực sự”.
Đối với Đức Thánh Cha, “là con người, chúng ta có rất nhiều điểm chung để có thể sống bên cạnh nhau, chào đón sự khác biệt của chúng ta với niềm vui được trở thành anh chị em”. Nếu không có tiền đề này, thì không thể thực hiện con đường hướng tới hòa bình và sống cạnh nhau.
Đức Thánh Cha mời gọi: “Chúng ta hãy chọn con đường của tình huynh đệ. Bởi vì, hoặc chúng ta là anh chị em của nhau, hoặc chúng ta đánh mất tất cả.”
Tình huynh đệ là biên giới mới của nhân loại
Nhận định về ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 1, cha Frederic Fornos, Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng, nói: “Đức Phanxicô đã cho chúng ta một chiếc la bàn với thông điệp Fratelli tutti của ngài về tình huynh đệ nhân loại. Như ngài cũng đã nói trong sứ điệp của mình cho Ngày Quốc tế lần thứ nhất về Tình Huynh đệ Nhân loại rằng: “Ngày nay, tình huynh đệ là biên giới mới của nhân loại. Hoặc chúng ta là anh chị em hoặc chúng ta tiêu diệt lẫn nhau. Điều quan trọng là phải nhận ra điều gì làm tổn thương tình huynh đệ, để chữa lành nó và tránh bị chuyển thành kỳ thị và bách hại tôn giáo, như thường xảy ra, đặc biệt là đối với các Kitô hữu. Chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện cho ý chỉ này: ‘cho tất cả những người đang chịu sự kỳ thị và bách hại tôn giáo; chớ gì các quyền và phẩm giá của chính họ được công nhận, điều xuất phát từ việc chúng ta là anh chị em trong gia đình nhân loại.’” (CSR_14_2022)

 

01     29.11   Tr     Thứ Bảy đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG  SINH.
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.
Ds 6,22-27;  Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7;  Lc 2,16-21.
Ngày thế giới hòa bình.
Đấng thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.
CMTC: Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (CT).
Bổn mạng: * Các giáo xứ : Phú Long (CT); Quảng Phúc (GN); Đức Hạnh (PL); Phú Riềng (ĐX).
* Giáo họ:  Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - ĐM).

02    30      Tr       CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Is 60,1-6;  Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6;  Mt 2,1-12.
(Không cử hành lễ Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).  
Ä Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.
CMTC: * Các giáo xứ :   Đông Sơn (GS); Nhân Cơ (GN); Phước Vĩnh (PL); Xã Đoài (ĐM).
* Các giáo họ : Phúc Lâm (Gx. Thiên Phước – GN); Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT).

03    01.12    Tr     Thứ Hai. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).
Mt 4,12-17.23-25 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu: Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

04    2           Tr     Thứ Ba.
1Ga 4,7-10;  Mc 6,34-44.

05    3           Tr     Thứ Tư. 1Ga 4,11-18Mc 6,45-52.

Tiết khí : Tiểu hàn (rét nhẹ).

06    4         Tr       Thứ Năm đầu tháng.
1Ga 4,195,4Lc 4,14-22a.
Xin cầu nguyện cho Cha Phêrô Trần Đức Sâm (+1975).

07    5         Tr       Thứ Sáu đầu tháng.  Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 5,5-13;  Lc 5,12-16.
Kỷ niệm 24 năm linh mục quý cha:  GB Trần Đức Châu; Đa Minh Mai Xuân Nam; Đa Minh Nguyễn Văn Thành; Giuse Trần Thế Thành; Mt. Nguyễn Quang Tuấn; Giuse Nguyễn Văn Úy.

08    6        Tr        Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21;  Ga 3,22-30.

09    7        Tr         CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
Is 40,1-5.9-11;  Tv 103,1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30;  Tt 2,11-14; 3,4-7;  Lc 3,15-16.21-22.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Trước Mùa Chay)
“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

LƯU Ý:   Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM CHẴN (II).

10    8         X        Thứ Hai. Tuần I Thường Niên.

11    9         X        Thứ Ba. 1Sm 1,9-20;  Mc 1,21-28.

12   10        X        Thứ Tư. 1Sm 3,1-10.19-20;  Mc 1,29-39.

13     11       X       Thứ Năm. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
1Sm 4,1-11;  Mc 1,40-45.

14     12       X       Thứ Sáu. 1Sm 8,4-7.10-22a;  Mc 2,1-12. 

15     13       X        Thứ Bảy.
1Sm 9,1-4.17-19;10,1a;    Mc 2,13-17.

16    14        X        CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
Is 62,1-5;  Tv 95,1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac; 1Cr 12,4-11;  Ga 2,1-11.
CMTC: Các giáo xứ :  Thuận Lợi (ĐX); Phú Sơn (ĐX).

Giáo họ Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN).

17    15       Tr       Thứ Hai. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ.
1Sm 15,16-23;  Mc 2,18-22.

A002

 

18   16        X         Thứ Ba. 1Sm 16,1-13;  Mc 2,23-28.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật.

Xin cầu nguyện cho Cha Augustinô Hoàng Đức Synh (+1990).

19    17       X        Thứ Tư. 1Sm 17,32-33.37.40-51;  Mc 3,1-6.

20    18       X       Thứ Năm. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ)  hoặc Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). 1Sm 18,6-9;19,1-7;  Mc 3,7-12.

Tiết khí: Đại hàn (rét đậm).

21    19      Đ        Thứ Sáu. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 24,3-21;  Mc 3,13-19.

22    20      X         Thứ Bảy. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).
2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27; Mc 3,20-21.

A003


23    21      X         CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA.
Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; Tv 18,8.9.10.15;  1Cr 12,12-30 [1Cr 12,12-14.27]; Lc 1,1-4;4,14-21.
CMTC:  * Giáo xứ Đức Lệ (ĐM).

24    22     Tr         Thứ Hai. Thánh Phanxicô Salêsiô,  giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 5,1-7.10;  Mc 3,22-30.

25    23     Tr         Thứ Ba. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22);  Tv 116,1.2;  Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.

26    24     Tr         Thứ Tư. Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
2Tm 1,1-8 [Tt 1,1-5]; Lc 10,1-9.

27    25     X          Thứ Năm. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr) 2Sm 7,18-19.24-29;  Mc 4,21-25.

28    26     Tr         Thứ Sáu. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Sm 11,1-4a.5-10a.13-17;  Mc 4,26-34.   

29    27     X          Thứ Bảy. 2Sm 12,1-7a.10-17;  Mc 4,35-41.

30    28     X          CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Gr 1,4-5.17-19;   Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Cr 12,31–13,13 [1Cr 13,4-13]; Lc 4,21-30. 
CMTC:  * Các giáo xứ :  Hưng Đạo (MT);   Thổ Hoàng (ĐM).
* Các giáo họ : Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - CT); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX); Vinh Sơn (Cư Prao -Thuận Tâm CT).

A004


31     29     Tr       Thứ Hai. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ.
2Sm 15,13-14.30;16,5-13a;  Mc 5,1-20.
BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN TRƯỞNG
LƯU Ý: Hôm nay là ngày cuối năm Tân Sửu, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự - Giáo phận BMT:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây