LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6.2021

Thứ tư - 02/06/2021 15:30
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2021 : Thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 6.2021

THÁNG 06. 2021
Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 6, 2021
Ý Truyền Giáo Cầu cho Vẻ Đẹp của Hôn nhân

A110

 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

A111

 

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01    21.04    Đ       Thứ Ba. Thánh Justinô, Tử đạo. Lễ nhớ. Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.

02    22    X   Thứ Tư. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.
Kỷ niệm 04 năm linh mục quý cha: Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Nguyễn Trung Luật, Vinh sơn Phạm Hữu Mạnh, Phaolô Cao Đình Quang; Giuse Bùi Đình Sâm; Antôn Trần Nhân Tâm; Giuse Đậu Quang Trung; Giuse Trần Vũ Thiên Uy; Antôn Lê Công Văn; GB Hoàng Nguyên Vũ; Gioan Y Xuất Luka.
Xin cầu nguyện cho Cha Nguyên Chưởng Ấn FX Nguyễn Kim Long (+2020).

03    23    Đ   Thứ Năm đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. Tb 6,10-11; 7,1.9-17; 8,4-9a; Mc 12,28b-34.

04   24    X    Thứ Sáu đầu tháng. Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.

05   25    Đ    Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.

Tiết khí: Mang chủng (chòm sao Tua Rua mọc).

A112

 

06      26      Tr       CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). BỔN MẠNG HIỆP HỘI THÁNH THỂ
Xh 24, 3-8; Tv 115,12-13.1516bc.17-18; Dt 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26.
(Không cử hành lễ thánh Norbertô, gm).
CMTC: * Các GX :  Thánh Tâm (CT);  Phú Văn (PL); Tân Hòa (GS); Đồng Tín (ĐX); Đức Liễu (ĐX); Nhơn Hòa (PL); Vinh Hà (BH).
* GH Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - MT).

07    27   X    Thứ Hai. 2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

08   28   X     Thứ Ba. 2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.
Kỷ  niệm 58 năm linh mục: Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự.

09   29   X     Thứ Tư. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

10   01.05 X  Thứ Năm. 2Cr 3,15–4,1.3-6; Mt 5,20-26.

A113

 

11   02  Tr     Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
Ngày thế giới cầu xin ơn thánh hóa các linh mục. BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH TÂM
Hs 11,1b.3-4.8c-9; Is 12,2-3.4bcd.5-6; Ep 3,8-12.14-19; Ga 19,31-37
(Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).
Bổn mạng: * Các GX Thánh Tâm (CT); Thuận Tâm (CT); Tình Thương (CT); Kim Phát (GS); Bù Nho (PL); Long Điền (PL); Bù Đăng (ĐX); Phước Tín (ĐX).
* GH Kim Ngọc (Thiên Phước - GN).
THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ.
Bổn mạng: Giáo xứ Kon H’ring (BH).

12    03   Tr   Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.
Bổn mạng: * Các GX Vinh Hòa (GS); Mẫu Tâm (MT).

A114

 

13    04   X    CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. Ed 17,22-24; Tv 91,2-3.13-14.15-16; 2Cr 5,6-10; Mc 4,26-34. BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANTÔN
(Không cử hành lễ thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh).
CMTC: * GH Thanh Sơn (Gx. Vinh An - ĐM).
(THÁNH ANTÔN PAĐÔVA, LINH MỤC)
Bổn mạng: * Các GX Đức Lệ (ĐM); Nghi Lập (GN); Nghi Trung (GN); Xuân Hòa (ĐM); Vinh Hà (BH); Vinh Tân (BH); Trường Xuân (GN).
* Các GH Thiên Ân (Gx. Đăk Ân - PL); Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức – BH). Thanh Sơn (Gx. Vinh An - ĐM).
* Quý cha: Hồ Quang Hải; Nguyễn Phi Hùng; Nguyễn Văn Huynh; Phạm Quang Lâm; Vũ Thanh Lịch; Trương Trọng Tài; Trần Nhân Tâm; Dương Văn Thảo; Lê Anh Tuấn; Lê Công Văn; Nguyễn Anh Tuấn, CM; Nguyễn Thanh Tường, CM; Bùi Văn Thiều, SMV.

14    05    X   Thứ Hai. 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

15   06    X    Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

16   07    X    Thứ Tư. 2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

17   08    X    Thứ Năm. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

18   09    X    Thứ Sáu. 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

19   10    X    Thứ Bảy. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr). 2Cr 12,1-10; Mt 6,24-34.

20   11   X     CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. G 38,1.8-11; Tv 106,23-24.25-26.28-29.30-31; 2Cr 5,14-17;  Mc 4,35-41.
CMTC: *GH. Đồng Tâm (Gx Duy Hòa – MT).

21   12   Tr    Thứ Hai. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ. St 12,1-9; Mt 7,1-5.

Tiết khí: Hạ chí (giữa hè)

22   13   X     Thứ Ba. Lễ Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo,  và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14. 

A115

 54 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
Tại giáo phận Ban Mê Thuột mừng kính CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. BỔN MẠNG GIÁO PHẬN
(Xin quý cha và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận nhà)
Kỷ niệm 53 năm linh mục : Cha Anrê Trần Xuân Cương.
Xin cầu nguyện cho: Cha Phêrô Nguyễn Văn Bân (+1991).
Cha GB Phan Xuân Bang (+2001).

23   14   X     Thứ Tư. St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20.
Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr)
Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

A116


24   15   Tr    Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng. BỔN MẠNG GIÁO HỌ GB
Is 49,1-6;  Tv 138,1-3.13-14ab.14c-15; Cv 13, 22-26;  Lc 1,57-66.80.
Bổn mạng: * Các GX Êa Tul (BH); Kim Hòa (GS); Hưng Đạo (MT); Vinh Hương (ĐM); Thuận Phúc (CT); Hòa Nam (MT).
* Các GH Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát - GS); Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - PL); Hòa Thành (Gx. Buôn Hằng - CT).
* Cộng đoàn Bù Đăng - Thừa Sai Việt Nam.
* Quý cha: Hà Văn Ánh; Nguyễn Huy Bắc; Trần Đức Châu; Nguyễn Tiến Đạt; Nguyễn Minh Hảo; Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Quốc Hưng; Nguyễn Văn Liêm; Nguyễn Đình Lượng; Nguyễn Công Phi; Hồ Anh Phi;  Phạm Văn Phong; Nguyễn Ngọc Sang; Nguyễn Minh Tâm; Hoàng Minh Tâm; Cao Thanh Tâm; Nguyễn Quốc Thuần; Trịnh Đình Thế; Nguyễn Văn Thiện; Phạm Thế Truyền; Trần Thượng Uyển; Trần Vinh; Hoàng Nguyên Vũ; Hồ Quang Lâm, CSsR; Phạm Trọng Tình, O.Carm.

25   16   X     Thứ Sáu. St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

26   17   X     Thứ Bảy. St 18,1-15; Mt 8,5-17.

Kỷ niệm 46 năm linh mục : Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế.

27   18   X     CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN. Kn 1, 13-15; 2, 23-24; Tv 29,2.4.5-6.11-12a.13b;  2Cr 8,7.9.13-15; Mc 5, 21-43 (hay Mc 5, 21-24.35b-43).
(Không cử hành lễ thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ HT; Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp).
CMTC: * Các GX Nghi Lập (GN); Kitô Vua (ĐM).
* GH Kim Ngọc (Gx Thiên Phước – GN).
(ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP)
Bổn mạng : Giáo xứ Phú Sơn (ĐX).
Kỷ niệm 52 năm linh mục: Cha TĐD Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.

28   19  Đ     Thứ Hai. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. St 18,16-33;  Mt 8,18-22.
Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ)
Cv 3,1-10; Tv 18, 2-3.4-5; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

A117

 

29   20   Đ     Thứ Ba. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). BỔN MẠNG GIÁO HỌ PHÊRÔ
Cv 12,1-11;  Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.
Bổn mạng: * Các GX Buôn Hằng (CT); Thuận Hiếu (CT); Quỳnh Ngọc (MT); Nhân Cơ (GN);  Bình Hà (GN); Phú Văn (PL); Phúc Lộc (ĐM).
* Các GH Long Tân (Gx. Bù Nho – PL); Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN); Khuê Ngọc Điền (Gx. Đông Sơn - GS); Vinh Đức (Gx. Vinh An - ĐM); Thanh Lâm (Gx. Vinh An - ĐM); Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - GN); Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - PL).
* Cộng đoàn Chi Lăng - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Chi Lăng).
* Quý cha: Trần Ngọc Anh; Lê Minh Anh; Phạm Đức Chương; Nguyễn Đình Cương; Nguyễn Đức Cường; Bùi Hãnh Diễn; Đỗ Đình Dục; Hoàng Khắc Dũng; Cao Tiến Hà; Nguyễn Thái Hải; Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Quang Hải; Nguyễn Minh Hiển; Vương Tiên Hoàng; Nguyễn Minh Huân; Nguyễn Thư Hùng; Phạm Bá Huỳnh; Y KRơn; Nguyễn Tùng Lâm;  Mai Văn Nam; Trần Vĩnh Niệm; Trần Bảo Ninh; Lưu Văn Phan; Hoàng Hùng Phi; Cao Đình Quang; Cao Anh Quốc; Ngô Anh Tấn; Nguyễn Hùng Tiến; Nguyễn Đức Tuyên; Trần Văn Thanh; Vương Đình Thắng; Trần Thanh Trực; Nguyễn Văn Thái; Nguyễn Thành Thiện; Võ Hữu Thọ; Lưu Thọ; Dương Anh Thơ; Bùi Văn Thục; Trần Thanh Truyền; Nguyễn Thanh Vũ; Nguyễn Văn Yến; Phạm Hữu Chí, OMI; Nguyễn Anh Dũng, SMV; Hán Duy Hạp, SVD; Nguyễn Trọng Hiếu, SVD; Vũ Văn Hiếu, OP; Lương Văn Hiếu, SMV; Nguyễn Văn Phương, OP; Lê Văn Quyền, CSsR; Phan Khắc Sùng, SMV; Ngô Xuân Thinh, SDB; Cao Dương Đình Thời, OSB; Nguyễn Văn Trực, SSS; Nguyễn Trường Tú, SSS.

30   21   X     Thứ Tư. Các thánh tử dạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ). St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.
Xin cầu nguyện cho: Cha VS Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998)

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây