LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2021

Thứ ba - 02/02/2021 19:27
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2021

THÁNG HAI – 2021

Ý Cầu Nguyện Của Đức Giáo Hoàng – Tháng 02.2021
Ý cầu nguyện: Cầu cho nạn bạo hành phụ nữ sớm chấm dứt : Xin cho xã hội biết bảo vệ các phụ nữ, nạn nhân của bạo hành, đồng thời quan tâm đến những đau khổ của họ và lắng nghe lời họ kêu cứu.

A1

 

Suy niệm : Phụ nữ. Đau khổ. Bạo lực.
Chúng ta thấy ba từ này đứng cùng nhau trong các bản tin quá nhiều. Như thể chưa đủ, đại dịch còn làm gia tăng tình trạng lạm dụng này. Làm thế nào chúng ta có thể sửa chữa thiệt hại này? Anh chị em có thể bắt đầu bằng cách đáp lại lời kêu cứu chúng ta từ những phụ nữ đang phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực nào: CỨU. Như Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Nếu chúng ta muốn một thế giới tốt đẹp hơn, đó sẽ là một ngôi nhà bình yên chứ không phải chiến trường, thì tất cả chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa vì phẩm giá của mỗi người phụ nữ”. Hãy hành động ! Hãy làm cho thông điệp của Đức Thánh Cha tố cáo tệ nạn này đến được với nhiều người.

“Ngày nay, vẫn còn đó những phụ nữ phải chịu bạo hành. Bạo hành tâm lý, bạo hành lời nói, bạo hành thể xác, bạo hành tình dục.
Thật sốc khi có biết bao phụ nữ bị đánh đập, nhục mạ và cưỡng hiếp.
Những hình thức đối xử tệ bạc mà nhiều phụ nữ phải gánh chịu là hành vi hèn nhát và là sự đồi truỵ của cả nhân tính. Của người nam và của toàn nhân loại.
Lời chứng của những nạn nhân dám phá bỏ sự im lặng của họ là tiếng kêu cứu mà chúng ta không thể làm ngơ.
Chúng ta không được ngoảnh mặt làm ngơ.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những phụ nữ là nạn nhân của nạn bạo hành, để họ có thể được xã hội bảo vệ và để những đau khổ của họ được mọi người quan tâm và chú ý.”


01  20.12   X    Thứ Hai. Dt 11,32-40;  Mc 5,1-20.

02  21        Tr   Thứ Ba.
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THÁNH (LỄ NẾN). Lễ kính.
Ml 3,1-4 (hay Dt 2,14-18); Tv 23,7.8.9.10; chen thanh 1 chen thanh 1Lc 2,22-40 (hay Lc 2,22-32).
Kỷ niệm 44 năm linh mục: Cha FX Phạm Bá Lễ

03   22      X      Thứ Tư. Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ). Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
Dt 12,4-7.11-15;  Mc 6,1-6.

Tiết khí: Lập xuân (bắt đầu mùa xuân).

04   23      X      Thứ Năm đầu tháng.
Dt 12,18-19.21-24;  Mc 6,7-13.

05   24     Đ      Thứ Sáu đầu tháng.
Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 13,1-8;  Mc 6,14-29.

06   25     Đ       Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
Dt 13,15-17.20-21;  Mc 6,30-34.

07   26    X       CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN.
G 7,1-4.6-7; Tv 146,1-2.3-4.5-6;
1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39.
CMTC: * Các giáo xứ:  Giáo xứ Êa Tul (BH); Giáo xứ Vinh Trung (GS).

08   27    X        Thứ Hai. Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr); St 1,1-19; Mc 6,53-56.

09   28    X        Thứ Ba. St 1,20–2,4a;  Mc 7,1-13.

10   29    Tr        Thứ Tư. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.
St 2,4b-9.15-17;  Mc 7,14-23.

11   30    X         Thứ Năm. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức (Tr). Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân; St 2,18-25; Mc 7,24-30. (hay lễ về Đức Mẹ: Is 66,10-14c;  Ga 2,1-11)

Bổn mạng : Giáo họ Lộ Đức (Gx. Phú Long - CT).

LƯU Ý:
Hôm nay là ngày cuối năm Canh Tý, có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).

NĂM ÂM LỊCH TÂN SỬU 2021

A2


12   01.1    X     Thứ Sáu. MÙNG MỘT TẾT TÂN SỬU,
CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
St 3,1-8; Mc 7,31-37. Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).
Lễ Giao Thừa: Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28;  Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 (hay Is 65,17-21 hay Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hay Kh 21,1-6 hay Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hay Mt 5,43-48 hay Ga 14,23-27).

A3


13   02       X     Thứ Bảy. MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
St 3,9-24; Mc 8,1-10. (Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376) (Tr).
Hc 44,1.10-15;  Ep 6,1-4.18-23;  Mt 15,1-6.

A4


14    03     X      CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
MÙNG BA TẾT, THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Lv 13,1-2.44-46; Tv 31,1-2.5.11; 1Cr 10,31–11,1; Mc 1,40-45.
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).
St 2,4b-9.15;  Cv 20,32-35;  Mt 25,14-30.
(Không cử hành lễ Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục).
Xin cầu nguyện cho: + Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa (+2017); nguyên Giám quản Gp. Ban Mê Thuột.
+ Cha Anrê Lê Trần Bảo (+2017).

15    04     X      Thứ Hai. St 4,1-15.25;  Mc 8,11-13.

16   05      X      Thứ Ba. St 6,5-8; 7,1-5.10;  Mc 8,14-21.

LƯU Ý : MÙA CHAY

A5

 

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng Vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ được dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng, lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) Các Giờ Kinh Phụng Vụ
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (xem Văn kiện trình bày và quy định CGKPV số 238-239).
2) Thánh lễ
Linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3) Trong thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
4) Trong các lễ trọng và lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa”

(TE DEUM) và Kinh Vinh Danh.
5) Khi cử hành bí tích Hôn Phối trong cũng như ngoài thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (CM, số 32).

A6


17   06     Tm    Thứ Tư. LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt. Thánh vịnh tuần IV. Ge 2,12-18; Tv 50, 3-4.5-6a.12-13.14 và 17; 2Cr 5,20–6,2;  Mt 6,1-6.16-18.
(Không cử hành lễ Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Đức Trinh Nữ Maria).

* VỀ LUẬT GIỮ CHAY VÀ KIÊNG THỊT
a. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97 khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thanh niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

* VỀ VIỆC LÀM PHÉP VÀ XỨC TRO
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép năm trước.
b. Trong thánh lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép tro và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài thánh lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng Vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong thánh lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức lời nguyện các tín hữu.
d. Ở Việt Nam, Tòa Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

18   07    Tm     Thứ Năm sau lễ Tro.
Đnl 30,15-20;  Lc 9,22-25.

Tiết khí: Vũ thủy (mưa ẩm)

19   08    Tm     Thứ Sáu sau lễ Tro. Is 58,1-9a;  Mt 9,14-15.

20   09    Tm      Thứ Bảy sau lễ Tro. Is 58,9b-14;  Lc 5,27-32

21   10    Tm      CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
St 9,8-15; Tv 24, 4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.
(Không cử hành lễ thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
CMTC:
* Các giáo xứ: Thọ Thành (MT); Trung Nghĩa (GN); Quảng Đà (ĐM); Trường Xuân (GN).
*  Giáo họ Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - GS).

22   11     Tr      Thứ Hai. LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.
1Pr 5,1-4;  Tv 22,1-3a.3b-4.5.6; Mt 16,13-19.

23   12    Tm      Thứ Ba. Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Is 55,10-11;  Mt 6,7-15.

24   13    Tm      Thứ Tư. Gn 3,1-10;  Lc 11,29-32.
Xin cầu nguyện cho: Cha GB Nguyễn Đăng Khoa (+1986).

25   14     Tm    Thứ Năm.
Et 14,1.3-5.12-14; [Hl 4,17]; Mt 7,7-12.

26   15    Tm      Thứ Sáu. Ed 18,21-28;  Mt 5,20-26.

27   16    Tm      Thứ Bảy. Đnl 26,16-19;  Mt 5,43-48.

28   17    Tm      CHÚA NHẬT II MÙA CHAY

St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Tv 115,10.15.16-17.18-19; Rm 8,31b-34; Mc 9, 2-10.
CMTC:
* Các giáo xứ : Chính Nghĩa (MT); Giang Sơn (GS); Thiên Phước (GN); Vinh An (ĐM).
* Các giáo họ :  Mân Côi (Gx. Vinh Quang - BH); Bom Bo 1 (Gx. Bình Minh – ĐX); Điêng Đu (Gx. Thiên Ân – GN).
 

A7

 

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: BPT–Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây