LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5.2021

Thứ bảy - 01/05/2021 06:33
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 05.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Kỷ niệm TPLM & Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 5.2021
A101
 

*Ý cầu nguyện : Cầu cho thế giới tài chính: Xin cho những người chịu trách nhiệm về tài chính biết làm việc với các chính phủ để chỉnh đốn lãnh vực tài chính và bảo vệ công dân khỏi những hiểm nguy trong lãnh vực này.

A102

 

THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ
“Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67) .

A103

01 20.03       Tr       Thứ Bảy đầu tháng. LỄ THÁNH GIUSE THỢ.
Ngày Quốc tế lao động.

BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ HUYNH & BAN HOA VIÊN
Cv 13,44-52;  Ga 14,7-14. (hay lễ về thánh Giuse: St 1,26–2,3 [hay Cl 3,14-15.17.23-24]; Mt 13,54-58).
Bổn mạng: * Các giáo xứ: Đoàn Kết (MT); Đông Sơn (GS); Hòa Bình (GS); Thọ Thành (MT); Hòa An (GN); Xã Đoài (ĐM); Đăk Ân (PL); Tân Hưng (ĐX); Nghĩa Trung (ĐX); Giuse (PL); Tân Tiến (PL); Thống Nhất (ĐX). Pơng Drang (BH); Chính Tâm (CT).
* Các giáo họ: Kim Thành (Gx. Kim Phát – GS); Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - CT); Bình Hưng (Gx. Phước Quả-PL); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX); Đồng Tâm (Gx Duy Hòa – MT); Dang Kang (Gx Buôn Hằng – CT);

02  21  Tr     CHÚA NHẬT V PHỤC SINH.
Cv 9,26-31; Tv 21,26b-27.28.30.31-32; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.
(Không cử hành lễ thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).
CMTC: * Các giáo xứ: Xuân Lộc (ĐM); Hòa An (GN); Giuse (PL); Sơn Long (PL).
*  Giáo họ Lộ Đức (Phú Long - CT).

03  22  Đ      Thứ Hai. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8;  Tv 18,2-3.4-5; Ga 14,6-14.

04  23  Tr     Thứ Ba. Cv 14,19-28;  Ga 14,27-31a.
(THÁNH GIOAN MARTINÔ MOYÊ)
Bổn mạng: Các cộng đoàn Chúa Quan Phòng:  Ban Mê Thuột (BMT); Quỳnh Ngọc (Gx. Quỳnh Ngọc); Đoàn Kết (Đoàn Kết); Đức Hạnh (Đức Hạnh); Kim Châu (Kim Châu).

05  24  Tr     Thứ Tư. Cv 15,1-6;  Ga 15,1-8.

Tiết khí : Lập hạ (bắt đầu mùa hè).

06  25  Tr     Thứ Năm đầu tháng. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

07  26  Tr     Thứ Sáu đầu tháng. Cv 15,22-31;  Ga 15,12-17.

08  27  Tr     Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

09  28  Tr     CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.
Cv 10,25-26.34-35.44-48; Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; 1Ga 4,7-10; Ga 15,9-17.
CMTC: * Các giáo xứ: Gia Nghĩa (GN); Phước Tín (ĐX); Pơng Drang (BH); Long Hà (PL).
* Các giáo họ: Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - CT); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - MT); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - ĐM).

10  29  Tr     Thứ Hai. Cv 16,11-15;  Ga 15,2616,4a.
Kỷ niệm 3 năm linh mục quý cha: Phaolô Phạm Đức Chương; Phaolô Nguyễn Đình Cương; Giuse Đậu Đình Hà; Phêrô Nguyễn Tiến Hải; Phêrô Vương Tiên Hoàng;  Giuse Nguyễn Quý Hồng; Đa Minh Nguyễn Quang Huy; Đa Minh Nguyễn Vũ Hoàng Long; Giuse Hoàng Đức Nhung; Giuse Trần Văn Tam; Giuse Nguyễn Thanh Tâm; Giuse Vũ Văn Thảo; Phaolô Võ Hữu Thọ; Tôma Aquinô Nguyễn Văn Tình.

11  30  Tr     Thứ Ba. Cv 16,22-34;  Ga 16,5-11.

12 01.04      Tr       Thứ Tư. Thánh Nêrêô và thánh Achilêô, tử đạo (Đ). Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ). Cv 17,15.22–18,1;  Ga 16,12-15.

A104a


KỶ NIỆM 12 NĂM GIÁM MỤC : ĐỨC CHA VINH SƠN-PHAOLÔ.

13  02          Tr   Thứ Năm. Đức Mẹ Fatima (Tr). Cv 18,1-8;  Ga 16,16-20.
(hay lễ về Đức Mẹ Is 61,9-11; Lc 11,27-28).

14  03  Đ      Thứ Sáu. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Cv 1,15-17.20-26;  Tv 112,1-2.3-4.5-6.7-8; Ga 15, 9-17.
Kỷ niệm 06 năm linh mục : Cha Chưởng Ấn Giuse Nguyễn Quang Diệu.

15  04  Tr     Thứ Bảy. Cv 18,23-28;  Ga 16,23b-28.
Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THĂNG THIÊN (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

A105

 

16  05  Tr    CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Cv 1,1-11; Tv 46,2-3.6-7.8-9; Ep 1,17-23 (hay Ep 4,1-13 hay Ep 4,1-7.11-13); Mc 16,15-20.

A106

 

MỪNG TUỔI LÊN 3 – BỔN MẠNG TRANG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO XỨ

CMTC: * Đan viện Thiên Hòa (CT).
* Các giáo xứ: Quảng Nhiêu (BH); Hòa Tiến (GN); Thanh Hòa (PL).
Bổn mạng: * Giáo xứ Thiên Đăng (BH)

17  06  Tr     Thứ Hai. Cv 19,1-8;  Ga 16,29-33.

18  07  Tr     Thứ Ba. Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Cv 20,17-27;  Ga 17,1-11a.

19  08  Tr     Thứ Tư. Cv 20,28-38;  Ga 17,11b-19.
Kỷ niệm  01 năm linh mục quý cha : Phêrô Lê Minh Anh; Phaolô Nguyễn Quang Hải; Giuse Nguyễn Văn Hiếu; Phaolô Nguyễn Tùng Lâm; GB. Hồ Anh Phi; Gioan Nguyễn Hoàng Tâm; Giuse Vũ Văn Tiệp;  Phêrô Vương Đình Thắng; Ambrôsiô Trần Đức Trạng; Giuse Nguyễn Văn Triều; Phaolô Nguyễn Văn Yến.

20  09  Tr     Thứ Năm. Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục (Tr). Cv 22,30; 23,6-11; Ga 17,20-26.
Kỷ niệm 49 năm linh mục: Cha Giuse Trịnh Văn Hân.

21  10  Tr     Thứ Sáu. Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Cv 25,13b-21; Ga 21,15-19.

Tiết khí: Tiểu mãn (lũ nhỏ - duối vàng).

22  11  Tr           Thứ Bảy. Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr). Cv 28,16-20.30-31; Ga 21,20-25.
Đ  Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 (hay Xh 19,3-8a.16-20b; hay Ed 37,1-14; hay Ge 3,1-5). Tv103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

A107

 

23 12          Đ    CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 2,1-11;Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34;1Cr 12,3b-7.12-13 (hay Gl 5,16-25); Ga 20,19-23 (hay Ga 15,26-27; 16,12-15). Đọc hay hát Ca tiếp liên.
CMTC: * Các giáo xứ:  Phước Quả (PL); Êa H’leo (BH); Êa Tân (BH).
* Giáo họ Kim Thành (Kim Phát - GS);
Bổn mạng: * Giáo xứ Thánh Linh (MT).
* Giáo họThánh Linh (Gx. Thiên Hoa - GN).

Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục : Giuse Nguyễn Tích Đức (+2011).

LƯU Ý : Sau Chúa nhật Hiện Xuống, Nến Phục Sinh được đặt tại Giếng Rửa Tội, để khi rửa tội thì đốt lên và châm nến cho những người lãnh bí tích. Trong lễ nghi an táng, Nến Phục Sinh được đặt gần quan tài, để nói lên rằng cái chết của người Kitô hữu là một cuộc Vượt Qua đích thực (CE 372 và Thông tư Bộ Phụng Tự ngày 16-01-1988, số 99).
Ngoài Mùa Phục Sinh, không được đặt và đốt Nến Phục Sinh trên cung thánh.
A108


MÙA THƯỜNG NIÊN
(Sau Chúa nhật Hiện Xuống)

24  13  Tr     Thứ Hai. Tuần VIII Thường Niên. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.
Lễ nhớ. Hc 17,20-28; Mc 10,17-27 (hay lễ về Đức Mẹ St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14]; Tv 86,1-2.3 và 5.6-7;  Ga 19,25-34).

25  14  X      Thứ Ba. Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr). Thánh Maria Magđalêna Pazzi, trinh nữ (Tr). Hc 35,1-15; Mc 10,28-31.              

26  15  Tr     Thứ Tư. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.
Hc 36,1.5-6.13-19; Mc 10,32-45.
Kỷ niệm  54 năm linh mục : Cha Đa Minh Phạm Bá Tòng.

27  16  X      Thứ Năm. Thánh Augustinô Cantuariô (Tr). Hc 42,15-26; Mc 10,46-52.

28  17  X      Thứ Sáu. Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.
Kỷ niệm 52 năm linh mục : Cha Giuse Trần Mạnh Cường.

29  18  X      Thứ Bảy. Thánh Phaolô VI, giáo hoàng. (Được tuyên thánh ngày 14.10.2018) Hc 51,17-27; Mc 11,27-33.
Kỷ niệm: * 48 năm linh mục: Cha Giuse Trần Văn Phúc.

30  19  Tr         CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI. Lễ Trọng.
Đnl 4, 32-34.39-40; Tv 32,4-5.6.9.18-19.20.22 Rm 8,14-17; Mt 28,16-20.
CMTC * Các giáo xứ: Kim Mai (MT); Thiên Hoa (GN); Thuận Tâm (CT).
*  Các giáo họ: Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức - BH); Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc – ĐM); Long Hưng (Gx. Bù Nho – PL); Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát – GS).

A109


31  20  Tr     Thư Hai. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ELISABETH. Lễ kính.
Xp 3,14-18a (hay Rm 12,9-16b). Tv Is 12,2-3.4bcd.5-6;  Lc 1,39-56.
Kỷ niệm *58 năm linh mục : Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm.
* 55 năm linh mục: Cha Giuse Đặng Sĩ Bình.

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Nguồn BPT.Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây