LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2021

Thứ ba - 12/01/2021 07:10
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2021 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2021
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2021

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 01.2021 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

A1

Ý cầu nguyện:
Cầu cho tình huynh đệ nhân loại: Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết thảy mọi người

01 19.11 Tr Thứ Sáu đầu tháng
CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.
Lễ trọng.
Ds 6,22-27; Tv 66,2-3.5.6 và 8; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

Ngày thế giới hòa bình.
Đấng thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.
CMTC: Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (CT).
Bổn mạng: * Các giáo xứ: Phú Long (CT); Quảng Phúc (GN); Đức Hạnh (PL); Phú Riềng (ĐX).
* Giáo họ: Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - ĐM).
* Các cộng đoàn: Buôn Hô - Thừa Sai Bác Ái Vinh; Nhà Mẹ Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Kim Mai - Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa; Xuân Lộc - MTG Quy Nhơn; Tình Thương - Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang.

Kỷ niệm 13 năm linh mục Cha Philipphê Nguyễn Văn Hoàng.

02 20 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

03 21 Tr CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Is 60,1-6; Tv 71,2.7-8.10-11.12-13; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
(Không cử hành lễ Danh Thánh Chúa Giêsu)

v Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.
CMTC: * Các giáo xứ: Đông Sơn (GS); Nhân Cơ (GN); Phước Vĩnh (PL); Xã Đoài (ĐM).
* Các giáo họ: Phúc Lâm (Gx. Thiên Phước – GN); Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT).

Bổn mạng: Cộng đoàn Hiển Linh - NVHB. (Gh. Kim Thành)
Kỷ niệm 02 năm linh mục quý cha: Giuse Phạm Văn Thưởng;Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ.
Xin cầu nguyện cho Cha Phêrô Trương Văn Khoa (+2017).

04 22 Tr Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II
1Ga 3,22
–4,6; Mt 4,12-17.23-25.
Xin cầu nguyện cho Cha Phêrô Nguyễn Văn Hóa (+2003).

05 23 Tr Thứ Ba. 1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

Tiết khí: Tiểu hàn (rét nhẹ).

06 24 Tr Thứ Tư. 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.
Xin cầu nguyện cho quý cha Phêrô Nguyễn Quý Cảnh (+1975); Phêrô Trần Đức Sâm (+1975).

07 25 Tr Thứ Năm đầu tháng. Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).
1Ga 4,19
5,4; Lc 4,14-22a.
Kỷ niệm 23 năm linh mục quý cha: GB Trần Đức Châu; Đa Minh Mai Xuân Nam; Đa Minh Nguyễn Văn Thành; Giuse Trần Thế Thành; Mt. Nguyễn Quang Tuấn; Giuse Nguyễn Văn Úy.

08 26 Tr Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

09 27 Tr Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

10 28 Tr CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
Is 42,1-4.6-7 (hay Is 55,1-11); Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10
(hay Is 12,2-3.4bcd.5-6) Cv 10,34-38 (hay 1Ga 5,1-9); Mc 1,6b-11.

Kỷ niệm 20 năm linh mục: Cha Giuse Nguyễn Văn Khiêm, SSS.

MÙA THƯỜNG NIÊN
(Trước Mùa Chay)
“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).

LƯU Ý: Bài đọc I các ngày trong tuần: NĂM LẺ (I)

11 29 X Thứ Hai. Tuần I Thường Niên.
Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.

12 30 X Thứ Ba. Dt 2,5-12; Mc 1,21b-28.

13 01.12 X Thứ Tư. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

14 02 X Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

15 03 X Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

16 04 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

17 05 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
1Sm 3,3b-10.19; Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.
(Không cử hành lễ Thánh Antôn, viện phụ).

CMTC: * Các giáo xứ: Thuận Lợi (ĐX); Phú Sơn (ĐX).
* Giáo họ Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN).

18 06 X Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

BẮT ĐẦU TUẦN LỄ CẦU CHO CAC KITO HỮU HỢP NHẤT

A2


Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).
Xin cầu nguyện cho: Cha Augustinô Hoàng Đức Synh (+1990).

19 07 X Thứ Ba. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

20 08 X Thứ Tư. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) hoặc Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Tiết khí: Đại hàn (rét đậm).

21 09 Đ Thứ Năm. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.
Lễ nhớ. Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12.

22 10 X Thứ Sáu. Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo (Đ).
Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

23 11 X Thứ Bảy. Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.
Xin cầu nguyện cho: Cha Jean Louis Purguy (Lý) (+1984) .

24 12 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.

A3


CHÚA NHẬT LỜI CHÚA
Gn 3,1-5.10; Tv 24,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Cr 7,29-31; Mc 1,14-20.
(Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh).

CMTC: * Giáo xứ Đức Lệ (ĐM).
Kỷ niệm 31 năm linh mục: Cha Micae Trần Thế Hải.

25 13 Tr Thứ Hai. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1.2; Mc 16,15-18.

KẾT THÚC TUẦN LỄ CẦU CHO CÁC KITÔ HỮU HỢP NHẤT.

Bổn mạng: * Cộng đoàn: + Các cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC): Ban Mê Thuột (BMT); Quảng Phúc (Gx. Quảng Phúc); Thiên Phước (Gx. Thiên Phước).
+ Phú Long - Đa Minh Tam Hiệp.
+ Rừng Lạnh - XiTô Phước Sơn.

26 14 Tr Thứ Ba. Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27 15 X Thứ Tư. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr)
Dt 10,11-18; Mc 4,1-20.

28 16 Tr Thứ Năm. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

Bổn mạng: Cha Nguyễn Văn Tình.

29 17 X Thứ Sáu. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

30 18 X Thứ Bảy. Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.
Bổn mạng
: Cộng đoàn Minh Tâm - Lasan.

31 19 X CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN TRƯỞNG GIÁO XỨ

Đnl 18,15-20; Tv 94,1-2.6-7.8-9; 1Cr 7,32-35; Mc 1,21-28.
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Bosco, lm)

CMTC: * Các giáo xứ: Hưng Đạo (MT); Thổ Hoàng (ĐM).
* Các giáo họ: Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - CT); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX); Vinh Sơn (Cư Prao-Gx. Thuận Tâm-CT)

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây