LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU 2022

Thứ tư - 01/06/2022 15:41
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 06.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM & Lễ Bổn mạng của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU 2022
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG SÁU 2022

THÁNG SÁU 2022

0247

Ý CẦU NGUYỆN : Cầu cho các gia đình :
Xin cho các gia đình Công Giáo trên toàn thế giới
biết sống yêu thương vô vị lợi và thánh thiện trong cuộc sống thường ngày.

A02

 

THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên thập giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.

01    03.05    Đ      Thứ . Thánh Justinô, Tử đạo. Lễ nhớ.
Cv 20,28-38;  Ga 17,11b-19.

02    4         Tr       Thứ Năm đầu tháng. Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ). Cv 22,30;23,6-11;  Ga 17,20-26.

Kỷ niệm 05 năm linh mục quý cha Giuse Nguyễn Huy Hoàng, Giuse Nguyễn Trung Luật, Vinh sơn Phạm Hữu Mạnh, Phaolô Cao Đình Quang; Giuse Bùi Đình Sâm; Antôn Trần Nhân Tâm; Giuse Đậu Quang Trung; Giuse Trần Vũ Thiên Uy; Antôn Lê Công Văn; GB Hoàng Nguyên Vũ; Gioan Y Xuất Luka.

Xin cầu nguyện cho:  Cha Nguyên Chưởng Ấn FX Nguyễn Kim Long (+2020).

03     5        Đ        Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.  Cv 25,13b-21;  Ga 21,15-19.

04    6       Tr        Thứ Bảy đầu tháng.  Cv 28,16-20.30-31;  Ga 21,20-25.
Đ    Chiều: LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. St 11,1-9 [Xh 19,3-8a.16-20b; hay Ed 37,1-14; hay Ge 3,1-5]. Tv103,1-2a.24 và 35c.27-28.29bc-30; Rm 8,22-27; Ga 7,37-39.

A03

 

05    7         Đ        CHÚA NHẬT : CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  Cv 2,1-11;   Tv 103,1ab và 24ac.29bc-30.31 và 34;
1Cr 12,3b-7.12-13  [Rm 8,8-17] Ga 20.19-23 [Ga 14,15-16.23b-26]. Đọc hay hát Ca tiếp liên.
(Không cử hành lễ Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo).

CMTC:  * Các giáo xứ:  Phước Quả (PL);  Êa H’leo (BH); Êa Tân (BH).
* Giáo họ Kim Thành (Kim Phát - GS);

Bổn mạng: * Giáo xứ Thánh Linh (MT).
* Giáo họ Thánh Linh (Gx. Thiên Hoa - GN)
* Cộng đoàn Thánh Linh - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Gx. Thánh Linh).   

MÙA THƯỜNG NIÊN (Sau Chúa nhật Hiện Xuống)

06    8      Tr          Thứ Hai. Tuần X Thường Niên. Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ. St 3,9-15.20 [hay Cv 1,12-14];  Tv 86,1-2.3 và 5.6-7;  Ga 19,25-34.  (Không cử hành lễ thánh Norbertô, gm).

Tiết khí : Mang chủng (chòm sao Tua Rua mọc).                          

07    9      X           Thứ Ba. 1V 17,7-16;  Mt 5,13-16.      

08   10     X           Thứ Tư. 1V 18,20-39;  Mt 5,17-19.

Kỷ niệm 59 năm linh mục : Cha Giuse Nguyễn Tiến Sự.

09   11    X           Thứ Năm. Thánh Ephrem, phó tế, tiến sĩ HT. (Tr). 1V 18, 41-46; Mt 5, 20-26.

10   12    X           Thứ Sáu. 1V 19,9a.11-16;  Mt 5,27-32.

11   13    Đ           Thứ Bảy. Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.
Cv 11,21b-26;13,1-3; Mt 10, 6-13.  (hay bài đọc mùa Thường Niên: Mt 5,33-37).

Bổn mạng : giáo xứ Kon H’ring (BH).

A04

 

12   14    Tr          CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  Cn 8,22-31;  Tv 8,4-5.6-7.8-9;   Rm 5,1-5;  Ga 16,12-15.

CMTC * Các giáo xứ: Kim Mai (MT); Thiên Hoa (GN); Thuận Tâm (CT).
* Các giáo họ: Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức - BH); Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc – ĐM); Long Hưng (Gx. Bù Nho – PL); Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát GS); Thanh Sơn (Gx. Vinh An - ĐM).

A05

 

13    15      Tr        Thứ Hai. Lễ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANTÔN

Bổn mạng: * Các giáo xứ : Đức Lệ (ĐM); Nghi Lập (GN); Nghi Trung (GN); Xuân Hòa (ĐM);  Vinh Hà (BH); Vinh Tân (BH); Trường Xuân (GN).
* Các giáo họ: Thiên Ân (Gx. Đăk Ân - PL); Vinh Phúc (Gx. Vinh Đức – BH).
Thanh Sơn (Gx. Vinh An - ĐM).

* Quý cha : Hồ Quang Hải; Nguyễn Phi Hùng; Nguyễn Văn Huynh; Phạm Quang Lâm; Vũ Thanh Lịch; Trương Trọng Tài; Trần Nhân Tâm; Dương Văn Thảo; Lê Anh Tuấn; Lê Công Văn; Bùi Văn Thiều, SMV; Đặng Hồng Quảng, SMV; Nguyễn Anh Tuấn, CM; Nguyễn Thanh Tường, CM;

14    16       X         Thứ Ba. 1V 21,17-29;  Mt 5,43-48.

15   17        X          Thứ Tư. 2V 2,1.6-14;  Mt 6,1-6.16-18.

16   18        X          Thứ Năm. Hc 48,1-15 [Hc 48,1-14]; Mt 6,7-15

17   19        X          Thứ Sáu. 2V 11, 1-4.9-18.20; Mt 6, 19-23.

18   20        X          Thứ Bảy. 2 Sb 24, 17-25; Mt 6, 24-34.

A06

 

19   21       Tr        CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. BỔN MẠNG HIỆP HỘI THÁNH THỂ
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). St 14,18-20;  Tv 109,1.2.3.4; 1Cr 11,23-26;  Lc 9,11b-17. (Không cử hành lễ thánh Rômualđô, viện phụ).

CMTC: Các giáo xứ:  Thánh Tâm (CT);  Phú Văn (PL); Tân Hòa (GS); Đồng Tín (ĐX); Đức Liễu (ĐX);  Nhơn Hòa (PL); Vinh Hà (BH).
Các giáo họ: Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - MT); Gh. Đồng Tâm (Gx Duy Hòa – MT).

20    22      X         Thứ Hai. Thánh vịnh Tuần IV. 2V 17,5-8.13-15a.18;  Mt 7,1-5.

21   23      Tr         Thứ Ba. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. lễ nhớ
2V 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7,6.12-14.

Tiết khí : Hạ chí (giữa hè)

A07


22   24      Đ          Thứ Tư. 55 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN
A08Tại giáo phận Ban Mê Thuột mừng kính
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM : BỔN MẠNG GIÁO PHẬN
(Xin quý cha và cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận nhà)
         X                 Thánh Paulinô, giám mục Nôla (Tr). Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo, và thánh Tôma More, tử đạo (Đ). 2 V 22, 8-13; 23,1-3; Mt 7, 15-20.

Kỷ niệm: * 54 năm linh mục : Cha Anrê Trần Xuân Cương.

Xin cầu nguyện cho: + Cha Phêrô Nguyễn Văn Bân (+1991).
+ Cha GB Phan Xuân Bang (+2001).

VÌ NGÀY LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
TRÙNG VÀO LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU NÊN ĐƯỢC DỜI VÀO NGÀY 23.06
Tr  Chiều : LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.
Gr 1,4-10; Tv 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab và 17; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

A09

 

23     25       Tr      Thứ Năm. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ.
Lễ trọng.  
BỔN MẠNG GIÁO HỌ GIOAN BAOTIXITA
Is 49,1-6;  Tv 138,1-3.13-14ab.14c-15; Cv 13, 22-26;  Lc 1,57-66.80.

Bổn mạng: * Các giáo xứ: Êa Tul (BH); Kim Hòa (GS); Hưng Đạo (MT); Vinh Hương (ĐM);  Thuận Phúc (CT); Hòa Nam (MT).
* Các giáo họ:  Hra Êa Hning (Gx. Kim Phát - GS); Sơn Giang (Gx. Nhơn Hòa - PL);  Hòa Thành (Gx. Buôn Hằng - CT).
* Cộng đoàn Bù Đăng - Thừa Sai Việt Nam.

* Quý cha: Hà Văn Ánh; Nguyễn Huy Bắc; Trần Đức Châu; Nguyễn Tiến Đạt; Nguyễn Minh Hảo; Nguyễn Văn Hậu; Nguyễn Quốc Hưng; Nguyễn Văn Liêm; Nguyễn Đình Lượng; Hồ Anh Phi; Nguyễn Công Phi; Phạm Văn Phong; Nguyễn Ngọc Sang; Cao Thanh Tâm; Hoàng Minh Tâm; Nguyễn Minh Tâm; Trịnh Đình Thế; Nguyễn Văn Thiện; Nguyễn Quốc Thuần; Phạm Thế Truyền; Trần Thượng Uyển; Trần Vinh; Hoàng Nguyên Vũ; Hồ Quang Lâm, CSsR; Đoàn Cao Thuấn, OFM; Phạm Trọng Tình, O.Carm;

A10

 

24     26      Tr       Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng.
BỔN MẠNG CA ĐOÀN THÁNH TÂM
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.  Ed 34,11-16; Tv 22,1-3a.3b-4.5.6;  Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7.

Bổn mạng: * Các giáo xứ: Thánh Tâm (CT); Thuận Tâm (CT); Tình Thương (CT); Kim Phát (GS);  Bù Nho (PL); Long Điền (PL); Bù Đăng (ĐX); Phước Tín (ĐX).
* Giáo họ Kim Ngọc (Thiên Phước - GN).
* Cộng đoàn Đăk Ân - Thánh Tâm Huế (BMT).

25    27      Tr        Thứ Bảy. Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, lễ nhớ. Is 61,9-11; Lc 2,41-51.

Bổn mạng: * Các giáo xứ: Vinh Hòa (GS); Mẫu Tâm (MT).  

26    28      X         CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN.
1V 19,16b.19-21;  Tv 15,1-2a và 5.7-8.9-10.11;  Gl 5,1.13-18;  Lc 9,51-62.

CMTC:  * Các giáo xứ: Nghi Lập (GN); Kitô Vua (ĐM).
* Giáo họ : Kim Ngọc (Gx Thiên Phước – GN).

Kỷ niệm 47 năm linh mục:  Cha Giuse Nguyễn Ngọc Quế.

27    29         X      Thứ Hai. Thánh Cyrillô Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Am 2, 6-10.13-16; Mt 8, 18-22.

Bổn mạng : Giáo xứ Phú Sơn (ĐX).

Kỷ niệm: * 53 năm linh mục:  Cha TĐD Stêphanô Nguyễn Văn Đậu.

28    30        Đ      Thứ Ba. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. Am 3,1-8;4,11-12;  Mt 8, 23-27.
Đ     Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
Cv 3,1-10; Tv 18, 2-3.4-5;  Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

A11

 

29     01.6    Đ     Thứ Tư. THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.
BỔN MẠNG GIÁO HỌ PHÊRÔ
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  Cv 12,1-11;  Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9; 
2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

Ä Xin các giáo xứ, giáo họ thu quỹ Thánh Phêrô Tông đồ, giúp Chủng viện LBT, BMT.

Bổn mạng: * Các giáo xứ : Buôn Hằng (CT); Thuận Hiếu (CT); Quỳnh Ngọc (MT); Nhân Cơ (GN);   Bình Hà (GN); Phú Văn (PL); Phúc Lộc (ĐM).
* Các giáo họ: Long Tân (Gx. Bù Nho – PL); Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN);  Khuê Ngọc Điền (Gx. Đông Sơn - GS); Vinh Đức (Gx. Vinh An - ĐM);  Thanh Lâm (Gx. Vinh An - ĐM); Nhật Hà (Gx. Quảng Phúc - GN); Nhơn Lý (Gx. Phước Quả - PL).
* Cộng đoàn Chi Lăng - Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Chi Lăng).

* Quý cha : Trần Ngọc Anh; Lê Minh Anh; Phạm Đức Chương; Nguyễn Đình Cương; Nguyễn Đức Cường; Bùi Hãnh Diễn; Đỗ Đình Dục; Hoàng Khắc Dũng; Cao Tiến Hà; Nguyễn Thái Hải; Nguyễn Tiến Hải; Nguyễn Quang Hải; Nguyễn Minh Hiển; Vương Tiên Hoàng; Nguyễn Minh Huân; Nguyễn Thư Hùng; Phạm Bá Huỳnh; Y KRơn; Nguyễn Tùng LâmMai Văn Nam; Trần Vĩnh Niệm; Trần Bảo Ninh; Lưu Văn Phan; Hoàng Hùng Phi; Cao Đình Quang; Cao Anh Quốc; Ngô Anh Tấn; Nguyễn Văn Thái; Trần Văn Thanh; Vương Đình Thắng;  Nguyễn Thành Thiện; Lưu Thọ; Võ Hữu Thọ; Dương Anh Thơ; Bùi Văn Thục;  Nguyễn Hùng Tiến; Trần Thanh Truyền; Trần Thanh Trực; Nguyễn Đức Tuyên; Nguyễn Thanh Vũ; Nguyễn Văn Yến; Phạm Hữu Chí, OMI; Nguyễn Văn Chỉnh, CM; Nguyễn Anh Dũng, SMV; Trần Thanh Dũng, CM; Hán Huy Hạp, SVD; Nguyễn Trọng Hiếu, SVD; Lương Văn Hiếu, SMV; Vũ Văn Hiếu, OP; Trần Văn Lực, SMV; Dương Thái Long, CM; Nguyễn Văn Phương, OP; Lê Văn Quyền, CSsR; Phan Khắc Sùng, SMV; Nguyễn Thế, OP. Nguyễn Hữu Thiện, SVD; Ngô Xuân Thịnh, SDB; Cao Dương Đình Thời, OSB; Đỗ Văn Trường, SDB.      

30     2       X         Thứ Năm. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).  Am 7,10-17;  Mt 9,1-8.

Xin cầu nguyện cho : Cha VS Nguyễn Hoàn (Nam Huân) (+1998)

 

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây