LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022

Thứ năm - 01/12/2022 18:45
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12.2022

THÁNG MƯỜI HAI  2022

A01

Ý cầu nguyện:
Cầu cho các tổ chức tự nguyện vô vị lợi
Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện vô vị lợi
biết cùng nhau cam kết phát triển con người.
Giúp họ có được nhiều người tận tâm vì lợi ích chung
 và không ngừng tìm kiếm những con đường hợp tác quốc tế mới.

 

NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ 20222023

THÁNG 11.2022

A02

         

27    04.11    Tm    CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG. Bài đọc Chúa nhật: NĂM A.
Is 2,1-5;  Tv 121,1-2.4-5.6-7.8-9;  Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.

CMTC:  * Các giáo xứ: Thánh Linh (MT);  Phúc Bình (ĐM); Đăk Ân (PL).
Các giáo họ: Đăng Hà (Gx. Thống Nhất  -ĐX); Lạc Thiện (GS).

Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành thánh lễ an táng.

28    5         Tm     Thứ Hai. Is 2,1-5 (hay Is 4,2-6); Mt 8,5-11.

29    6         Tm     Thứ Ba. Is 11,1-10; Lc 10,21-24.

30    7          Đ       Thứ Tư. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                          Rm 10, 9-18; Tv 18,2-3.4-5;  Mt 4,18-22.

Bổn mạng: * Giáo xứ Thiên Phước (GN).

* Quý cha :  Trần Xuân Cương; Ai Bốn Khới Ayua ; Trần Thế Minh, Nguyễn Mạnh Tường, O.CIST

*Kỷ niệm 27 năm linh mục quý cha : Giuse Trần Ngọc Cầu; Giuse Nguyễn Văn Nghĩa.

THÁNG 12.2022

01    08.11    Tm    Thứ Năm đầu tháng. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.

02     9         Tm     Thứ Sáu đầu tháng.  Is 29,17-24; Mt 9,27-31.

03    10       Tr      Thứ Bảy đầu tháng. THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ, LINH MỤC.

Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính. (AC 59,8c).

1Cr 9,16-19.22-23;  Tv 116,1.2; Mc 16,15-20.

Bổn mạng: * Các giáo xứ: Duy Hòa (MT); Kim Mai (MT); Tân Hòa (GS); Đăk Nhau (ĐX).

* Các giáo họ:  Bù Ha (Gx. An Bình - PL);  Suối Minh (Gx. Long Điền - PL); Lạc Thiện (GS);

Thăng Tiến (Gx.Thuận Hiếu - CT); Phanxicô (Gx. Châu Sơn - MT); Hòa Thuận (Gx.Thiên Hoa – GN); Phúc Lâm (Gx. Thiên Phước - GN); Thuận Khánh (Gx. Thuận Tâm - CT);  Khắc Khoan (Đức Hạnh - PL)

* Cộng đoàn:  + Các cộng đoàn NVHB: Đăk Nia (Đăk Nông); Emmanuel (Đồng Xoài); Khuyết tật Bình Minh (Đồng Xoài); Phan Sinh (Nam Thiên); Trường Xuân (Đăk Nông).
+ Thuận Hòa - Khiết Tâm Đức Mẹ NT; Cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres (Gx. Chính nghĩa).
+ P.X. Tân Lập - Tân Lập Tu Đoàn nam Thừa Sai Thánh Mẫu Chúa Cứu Thế (SMMR).

* Quý cha : Hoàng Văn Chương; Trần Văn Đoàn; Vũ Văn Dũng; Nguyễn Ngọc Hoàng;  Phạm Bá Lễ; Trần Hồng Linh; Vũ Văn Luân; Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

*Kỷ niệm 29 năm linh mục quý cha:  GB Hà Văn Ánh; Giuse Bùi Công Chính;  Giuse Nguyễn Văn Khánh.

A03

 

04    11       Tm     CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
Is 11,1-10;  Tv 71,1-2.7-8.12-13.17;  Rm 15,4-9;  Mt 3,1-12.
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh)

CMTC: * Các giáo xứ: Phúc Thành (ĐM);  Đăk Nhau (ĐX).
* Giáo họ Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - GN).

05    12         Tm     Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26.

06    13        Tm     Thứ Ba. Thánh Nicôla, giám mục (Tr)
                     Is 40,1-11; Mt 18,12-14.

Bổn mạng : Cha Lưu Nhất Tâm.

07    14         Tr      Thứ Tư. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11, 28-30. 

Bổn mạng: Cha Trần Đức Trạng.

Tiết khí: Đại tuyết (tuyết dày).

A04

 

08   15         Tr      Thứ Năm. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).  St 3,9-15.20;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4; Ep 1,3-6.11-12;  Lc 1,26-38.

BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHÂU SƠN

Bổn mạng:
* Đài Đức Mẹ Thác Mơ (Bổn mạng giáo hạt Phước Long) - Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.
* Các giáo xứ: Vinh Đức (BH); Châu Sơn (MT); Kim Châu (GS); Nghi Xuân (GN); Vinh An (ĐM); Thiên Hoa (GN); Êa H’leo (BH); Bình Minh (ĐX).
* Các giáo họ: Đăng Hà (Gx. Thống Nhất - ĐX); Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc - CT); Long Hưng (Gx. Bù Nho -PL); Vô Nhiễm (Gx. Kim Mai - MT); Buôn Trấp (Gx. Quỳnh Ngọc - MT); Tận Hiến (Gx. Thọ Thành - MT); Vô Nhiễm (Gx. Phúc Bình – ĐM); An Hòa (Gx Thiên Hoa - GN);  Tân Lập (Gx. Kitô Vua - ĐM)
* Các cộng đoàn: Đan Viện Thiên Hòa; Xuân Hòa - Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn (Đăk Nông); Phước Tín - Hiến sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm; Thiên Ân - NVHB (Thiên Ân); Mẫu Tâm - NVHB  (Mẫu Tâm); Đức Ân - MTG Khiết Tâm (Kim Mai);  Duy Hòa - Thánh Phaolô Thành Chartres (Duy  Hòa); Đăk Som - Thánh Phaolô Thành Chartres ; Xã Đoài - MTG Quy Nhơn (Xã Đoài).

09   16         Tm    Thứ Sáu. Thánh Gioan Điđacô (Tr).
                     Is 48,17-19; Mt 11,16-19.

10   17         Tm    Thứ Bảy. Đức Mẹ Loreto (Tr).
Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14;8,10 ; Lc 1,26-38)

Xin cầu nguyện cho: Cha Gioakim Nguyễn Đức Oánh (+1978).

A05

 

11    18         Tm    CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
Is 35,1-6a.10;  Tv 145,6c-7.8-9a.9bc-10; Gc 5,7-10;  Mt 11,2-11.
(Không cử hành lễ Thánh Đamasô I, gh)

CMTC: * Giáo xứ Chi Lăng (MT).
* Các giáo họ: Kim Sơn (Gx. Giang Sơn - GS); Hòa Thuận (Gx Thiên Hoa - GN).

Xin cầu nguyện cho: Cha Phaolô Lê Thanh Thiên (+2010).

12   19          Tm    Thứ Hai. lễ Đức Mẹ Guađalupê (Tr).
Ds 24,2-7.15-17a; Mt 21,23-27 (hay lễ về Đức Mẹ: Is 7,10-14; 8,10c; Lc 1,39-47).

13   20          Đ      Thứ Ba. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.  Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.

Bổn mạng:  Cộng đoàn Diệu Ân - NVHB (Vinh Hòa).

14    21         Tr     Thứ Tư. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  Is 45,6b-8.18.21b-25; Lc 7,19-23.

15    22        Tm    Thứ Năm. Is 54,1-10; Lc 7,24-30.

16    23        Tm    Thứ Sáu. Is 56,1-3a.6-8; Ga 5,33-36.

17    24        Tm    Thứ Bảy. St 49,2.8-10;  Mt 1,1-17.

A06

 

18    25        Tm     CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
                    Is 7,10-14;  Tv 23,1-2.3-4ab.5-6;  Rm 1,1-7;  Mt 1,18-24.

19    26        Tm     Thứ Hai. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.

Kỷ niệm: * 53 năm linh mục: Cha Aug. Hoàng Đức Toàn.
* 51 năm linh mục :  Cha Giuse Nguyễn Tiến Khẩu.

20    27       Tm     Thứ Ba. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.

21    28       Tm      Thứ Tư. Thánh Phêrô Canisiô, lm, tiến sĩ HT. Dc 2,8-14 [Xp 3,14-18a]; Lc 1,39-45.

Bổn mạng giáo xứ: Phước Long (PL).

 22   29         Tm     Thứ Năm. 1Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.

Tiết khí: Đông chí (giữa đông).

23    01.12    Tm    Thứ Sáu. Thánh Gioan Kêty, linh mục.
                      Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.

Bổn mạng: Giáo họ Bom Bo 1 (Gx Bình Minh – ĐX).

A07


Xin cầu nguyện cho 6 Năm Ngày Qua đời của Cha NQX Đa Minh Vũ Đức Hậu (+2017).

A08


24    2          Tm     Thứ Bảy. Sáng: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;  Lc 1,67-79.
                    Tr       Chiều: LỄ VỌNG GIÁNG SINH.
Is 62,1-5;  Tv 88,4-5.16-17.27 và 29; Cv 13,16-17.22-25;  Mt 1,1-25 [Mt 1,18-25].

25    3           Tr     CHÚA NHẬT. CHÚA GIÁNG SINH.
Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
*Lễ đêm:  Is 9,1-6;  Tv 95,1-2a.2b-3.11-12.13;  Tt 2,11-14;  Lc 2,1-14.
*Lễ rạng đông:  Is 62,11-12;  Tv 96,1 và 6.11-12; Tt 3,4-7;  Lc 2,15-20.
*Lễ ban ngày:  Is 52,7-10;  Tv 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6;  Dt 1,1-6;  Ga 1,1-18 (hay Ga 1,1-5.9-14).

Vì lý do mục vụ, có thể tùy nghi thay đổi các bài đọc trên từ thánh lễ nọ sang thánh lễ kia.

26    4          Đ       Thứ Hai. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ Kính
Cv 6,8-107,54-60;  Tv 96,1-2.5-6.11-12; Mt 10,17-22.
Được cử hành lễ an táng.

Bổn mạng: Cha Tổng đại diện Steph. Nguyễn Văn Đậu.

A10

 

27    5           Tr      Thứ Ba. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 
THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
1Ga 1,1-4; Tv 96,1-2.5-6.11-12;  Ga 20,2-8. Được cử hành lễ an táng.

A11

 

BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ

Bổn mạng: * Cộng đoàn Châu Sơn - NVHB (GX. Châu Sơn).

* Quý cha : Nguyễn Hoàng Tâm; Nguyễn Trọng Thiên; Y Xuất Luka;
Đinh Quốc Tĩnh, SVD.

28    6           Đ       Thứ Tư. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ kính.  1Ga 1,5–2,2;  Tv 123,2-3.4-5.7cd
8; 
 Mt 2,13-18.

Xin cầu nguyện cho:  Cha Giuse Đỗ Văn Tháp (+2011).

29    7           Tr     Thứ Năm. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.  1Ga 2,3-11; Tv 95,1-2a.2b-3.5b-6;  Lc 2,22-35.

A12

 

30    8           Tr     Thứ Sáu. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH GIUSE. Lễ kính.
Hc 3,2-6.12-14. Tv 127,1-2.3.4-5; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23.
Được cử hành lễ an táng

Bổn mạng: Giáo xứ Thanh Hòa (PL).
* Các giáo họ: Kim Sơn (Gx. Giang Sơn – GS); Thánh Gia (Gx. Phúc Lộc – ĐM).
* Các cộng đoàn:   Bình Phước - Thánh Gia Phước Tín; Nazaret - Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (Duy  Hòa); Phúc Lộc - Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương; Thánh Gia - NVHB (GX. Châu Sơn).

31    9           Tr     Thứ Bảy. NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  Thánh Silvester I, giáo hoàng. 1Ga 2,18-21;  Ga 1,1-18.

 

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây