LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023

Chủ nhật - 08/01/2023 06:39
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ; các ngày Kỷ niệm TPLM của quý Cha có liên hệ đến Giáo xứ và, đặc biệt những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ theo Ban Phụng vụ HĐGX.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 01.2023

THÁNG MÔT  2023

A01

 

Ý cầu nguyện:  Cầu cho các nhà giáo dục.
Chúng ta hãy cầu nguyện
để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy,
biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua,
cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất
và dễ bị tổn thương nhất.

A02

 

01    10.12    Tr      CHÚA NHẬT. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG  SINH.
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA.  Lễ trọng.  Ds 6,22-27;  Tv 66,2-3.5.6 và 8;Gl 4,4-7;  Lc 2,16-21.
NGÀY THẾ GIỚI HOÀ BÌNH.
Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình.

CMTC:* Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương HB (CT).
Giáo xứ Đồng Xoài (ĐX).
Giáo họ Phúc Lâm (Thiên Phước –GN).

Bổn mạng:
* Các giáo xứ: Phú Long (CT); Quảng Phúc (GN); Đức Hạnh (PL); Phú Riềng (ĐX).
* Giáo họ:  Thánh Mẫu (Gx. Phúc Lộc - ĐM).
* Các cộng đoàn: Buôn Hô - Thừa Sai Bác Ái Vinh; Nhà Mẹ Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình; Kim Mai - Con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa; Xuân Lộc - MTG Quy Nhơn; Tình Thương - Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang; Con Đức Mẹ Phú Cường, Cộng Đoàn Đồng Xoài (Gx. Đồng Xoài);
Cộng Đoàn Phước Vĩnh (Gx. Phước Vĩnh); Nữ tỳ Thánh Thể (Gx. Chính Tâm).

02    11         Tr    Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục,  tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II
1Ga 2,2
2-28;  Ga 1,19-28.

03    12         Tr    Thứ Ba. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr).
1Ga 2,22–3,6; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu:
Pl 2,1-11; Lc 2,21-24).

Kỷ niệm 04 năm linh mục quý cha: Giuse Phạm Văn Thưởng; Giuse Maria Trần Lê Hoàng Vỹ.

Xin cầu nguyện cho Cha Phêrô Trương Văn Khoa (+2017).

04    13         Tr     Thứ Tư. 1Ga 3,7-10;  Ga 1,35-42.

05    14         Tr     Thứ Năm đầu tháng.
1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

Tiết khí: Tiểu hàn (rét nhẹ).

06    15         Tr      Thứ Sáu đầu tháng.
1Ga 5,5-13; Mc 1,7-11 (Lc 3,23-38; hay Lc 3,23.31-34.36.38).

Xin cầu nguyện cho cha Phêrô Trần Đức Sâm (+1975).

07    16         Tr      Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11. Chiều LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH.

Kỷ niệm 25 năm linh mục quý cha: GB Trần Đức Châu; Đa Minh Mai Xuân Nam; Đa Minh Nguyễn Văn Thành; Giuse Trần Thế Thành; Mt. Nguyễn Quang Tuấn; Giuse Nguyễn Văn Úy.

A03

 

08    17         Tr       CHÚA NHẬT. CHÚA HIỂN LINH.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). Is 60,1-6;  Tv 71,1-2.7-8.10-11.12-13;
Ep 3,2-3a.5-6;  Mt 2,1-12.

Ä Góp Quỹ Giáo Hoàng Truyền Giáo.

CMTC: * Các giáo xứ:  Đông Sơn (GS); Nhân Cơ   (GN); Phước Vĩnh (PL); Xã Đoài (ĐM).
* Giáo họ: Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT).

09    18         Tr    Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Lễ kính.
Is 42,1-4.6-7;  Tv 28,1a và 2.3ac-4.3b và 9b-10;  Cv 10,34-38;   Mt 3,13-17.

10    19         X      Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

11    20         X      Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

12    21         X      Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.

13    22         X      Thứ Sáu. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

14    23         X      Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17. 

A04

 

15    24         X      CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.
Is 49,3.5-6;  Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10; 1Cr 1,1-3;  Ga 1,29-34.

CMTC: *  Các giáo xứ: Thuận Lợi (ĐX); Phú Sơn (ĐX).
*  Giáo họ Tân Hòa (Gx. Gia Nghĩa - GN).

16    25         X      Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

17    26         Tr     Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

18    27         X      Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.  Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

A10

Xin cầu nguyện cho Cha Augustinô Hoàng Đức Synh (+1990).

19    28         X      Thứ Năm. Dt 7,25–8,6; Mc 3,7-12.

20    29         X      Thứ Sáu. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ) hoặc
Thánh Sêbastianô, tử đạo
(Đ). Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.

Tiết khí: Đại hàn (rét đậm).

21    30         Đ        Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.

A05

 

NĂM ÂM LỊCH QUÝ MÃO 2023

A06

 

22    01.1      Tr    CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. CHÚA NHẬT LỜI CHÚA.
MÙNG MỘT TẾT QUÝ MÃO, CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
Is 8,23b9,3; 1Cr 1,10-13.17;  Mt 4,12-23  [Mt 4,12-17].
(Không cử hành lễ thánh Vinh Sơn, PT, tử đạo). Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377).
Lễ Giao Thừa:  Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28;  Mt 5,1-10.
Lễ Tân Niên: St 1,14-18 [Is 65,17-21] [Is 11,1-9]; Pl 4,4-8 [Kh 21,1-6] [Cl 3,12-17]; Mt 6,25-34 [Mt 5,43-48] [ Ga 14,23-27].

A07


23    2           Tr    Thứ Hai. MÙNG HAI TẾT, KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.
Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30 Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 376) ) (Tr).
Hc 44,1.10-15;  Ep 6,1-4.18-23;  Mt 15,1-6.

A08

 

24    3           Tr     Thứ Ba. MÙNG BA TẾT, THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.
Thánh Phanxicô Salêsiô, gm, tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Dt 10,1-10; Mc 3,31-35
Có thể cử hành lễ ngoại lịch (IM 377) (Tr).  St 2,4b-9.15;  Cv 20,32-35;  Mt 25,14-30.

Kỷ niệm 33 năm linh mục Cha Micae Trần Thế Hải.

A09


ÄXin các giáo xứ, giáo họ thu và nộp về TGM phong bì Tết + Quỹ Thiếu Nhi Truyền Giáo.

25    4           Tr     Thứ Tư. THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ, TRỞ LẠI. Lễ kính.
Cv 22,3-16 (hay Cv 9,1-22); Tv 116,1.2;  Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hợp nhất.
Bổn mạng: * Cộng đoàn:
+ Tu viện XiTô Thánh Mẫu Đăk Phước.  
+ Các cộng đoàn Thánh Phaolô Thành Chartres (SPC): Ban Mê Thuột (BMT);
Quảng Phúc  (Gx. Quảng Phúc); Thiên Phước  (Gx. Thiên Phước).
+ Phú Long - Đa Minh Tam Hiệp.

26     5          Tr    Thứ Năm. Thánh Timôthêô và Thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ. 2 Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

27    6           X      Thứ Sáu. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr) Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.

28    7           Tr     Thứ Bảy. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.  Dt 11,1-2.8-19;  Mc 4,35-41.

A11

 

29    8           X      CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN.
Xp 2,33,12-13;  Tv 145,6-7.8-9.59-10; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.

CMTC: * Các giáo xứ:  Hưng Đạo (MT); Thổ Hoàng (ĐM).
* Các giáo họ: Êa Uy (Gx. Buôn Hằng - CT); Tân Thành (Gx. Tân Hưng - ĐX);
Vinh Sơn (Cư Prao -Thuận Tâm CT).

30     9          X     Thứ Hai. Dt 11,32-40;  Mc 5,1-20
Bổn mạng: Cộng đoàn Minh Tâm - Lasan.

31    10         Tr     Thứ Ba. Thánh Gioan Bosco, linh mục. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.
BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN TRƯỞNG

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây