HƯỚNG VỀ CUỘC BẦU CỬ TÂN BTV.HĐGX NK 2020-2024

Thứ ba - 11/02/2020 06:23
+Chiếu theo quy chế Giáo xứ của Giáo phận và Văn thư Bổ nhiệm BTV HĐGX ngày 02.05.2016 của ĐGM Giáo phận. Nhiệm kỳ BTV.HĐGX 2016–2020 sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng 5 năm 2020. + Chiếu theo Nghị quyết ĐHĐGX ngày 22.12.2019 về việc “ Tổ chức bầu tân BTV HĐGX nhiệm kỳ 2020–2024”. + Qua Tờ trình mãn nhiệm và xin tổ chức bầu tân BTV HĐGX ngày 02 tháng 02 năm 2020 của BTV HĐGX đã được Cha Quản xứ chuẩn y và phê duyệt.Nay BTV /HĐGX thông báo đến mọi thành phần trong Cộng đoàn Nội dung sau :
HƯỚNG VỀ CUỘC BẦU CỬ TÂN BTV.HĐGX NK 2020-2024
HƯỚNG VỀ CUỘC BẦU CỬ TÂN BTV.HĐGX NK 2020-2024

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
               
BTV.HĐGX

                                  Giáo Xứ Châu Sơn, ngày 08 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO
V/v BTV /HĐGX Nhiệm kỳ 20162020 mãn nhiệm
& Tổ chức bầu Tân BTV HĐGX  Nhiệm kỳ 20202024.

( Cập nhật theo Thông báo của BTV.HĐGX, do Ông Chủ tịch đã ký )

tải xuống

 

-Chiếu theo quy chế Giáo xứ  của Giáo phận và Văn thư Bổ nhiệm BTV HĐGX ngày 02.05.2016 của ĐGM Giáo phận. Nhiệm kỳ BTV.HĐGX 20162020 sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng 5 năm 2020.
-Chiếu theo Nghị quyết ĐHĐGX ngày 22.12.2019 về việc “ Tổ chức bầu tân BTV HĐGX nhiệm kỳ 20202024”.
-
Qua Tờ trình mãn nhiệm và xin tổ chức bầu tân BTV HĐGX ngày 02 tháng 02 năm 2020 của BTV HĐGX đã được Cha Quản xứ chuẩn y và phê duyệt.

Nay BTV /HĐGX thông báo đến mọi thành phần trong Cộng đoàn Nội dung sau :


LỊCH TRÌNH BẦU CỬ TÂN BTV HĐGX NHIỆM KỲ 20202024 :
NGÀY 09.02.2020, CN V TN : Công bố tổ chức bầu Tân BTV/ HĐGX trước Cộng đoàn và Thành lập Ban bầu cử tạm thời.
Ban Bầu cử tạm thời do BTV/ HĐGX đương nhiệm đảm trách.


VÒNG 1 : từ ngày 09.02.2020 đến ngày 23.02.2020 : các đơn vị bầu cử tổ chức đề cử nhân sự để bầu vào BTV HĐGX  (xin tổ chức và phổ biến rộng rãi đến mọi thành viên trong mỗi Giáo họ, Đoàn thể, Ban ngành). Lập biên bản ghi kết quả gởi về Ban bầu cử tạm thời trước ngày 05.03.2020

10 ĐƠN VỊ BẦU CỬ gồm GIÁO HỌ GIUSE ANTÔN GIOAN BAOTIXITA & PHÊRÔ ĐOÀN  PHỤ HUYNH PHỤ NỮ TRÁNG NIÊN THANH TRÁNG NIÊN THANH NIÊN & THIẾU NHI : mỗi đơn vị đề cử 7 vị giáo dân trong Cộng đoàn Giáo xứ.

08 ĐƠN VỊ BẦU CỬ gồm BAN GIÁO LÝ CARITAS HOA VIÊN LỄ SINH LOAN BÁO TIN MỪNG HIỆP HỘI THÁNH THỂ CĐ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT LEGIO : mỗi đơn vị đề cử 4 vị giáo dân trong Cộng đoàn Giáo xứ.

+
VÒNG 2 : từ ngày 08.03.2020 đến ngày 22.03.2020 : sau khi Ban bầu cử tổng hợp kết quả từ vòng một, chọn các ứng cử viên đạt  hai đơn vị đề cử trở lên, đúc kết thành danh sách, đưa về 18 đơn vị để bầu phiếu vòng hai. Các đơn vị cũng tổ chức bầu phiếu rộng rãi trong đơn vị mình, lập biên bản ghi kết quả gởi về Ban bầu cử trước ngày 25.03.2020

CÁC GIÁO HỌ & ĐOÀN THỂ : GIUSE; ANTÔN; GIOAN BAOTIXITA & PHÊRÔ ĐOÀN  PHỤ HUYNH; PHỤ NỮ; TRÁNG NIÊN; THANH TRÁNG NIÊN; THANH NIÊN & THIẾU NHI : Bầu chọn từ danh sách lấy 7 vị cao phiếu nhất.

CÁC BAN NGÀNH : BAN GIÁO LÝ; CARITAS; HOA VIÊN; LỄ SINH; LOAN BÁO TIN MỪNG; HIỆP HỘI THÁNH THỂ; CĐ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT & LEGIO : Bầu chọn từ danh sách lấy 4 vị cao phiếu nhất.

VÒNG 3 : từ ngày 29.03.2020 đến ngày 12.04.2020 :  Thành lập Ban bầu cử chính thức.

Sau khi tổng hợp kết quả vòng hai, Ban bầu cử công bố tại nhà thờ danh sách 10 vị có số đơn vị đề cử nhiều  nhất (Nếu trùng phiếu, sẽ lấy người cao tuổi hơn) làm thành lá phiếu gởi về các gia đình để các gia đình trực tiếp bầu chọn 06/10 người

Nếu sau khi tổng hợp kết quả Vòng II, danh sách đúc kết có ít hơn 10 vị được đề cử như quy định, thì Ban bầu cử tạm thời và các đơn vị sẽ cùng thống nhất quyết định danh sách.

+
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NGÀY 26.04.2020 : Bầu phiếu trực tiếp tại Nhà thờ trong Thánh lễ nhất và công bố kết quả bầu cử sau Thánh lễ.

+
NGÀY 31.05.2020 LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG: Tân BTV/HĐGX tuyên thệ nhậm chức tại Thánh đường.

images

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG BẦU CỬ TÂN BTV/ HĐGX NHIỆM KỲ 20202024 :

1. Đề nghị các Ban Trị sự Giáo họ, Ban Chấp hành các Đoàn thể, Ban Điều hành các Ban ngành đôn đốc mọi thành viên, toán viên tham gia sinh hoạt ở mỗi vòng thật đông đủ và chọn lựa nhân sự xứng đáng bầu vào Tân BTV/ HĐGX.  
2. Để giới thiệu và đề cử các nhận sự được tập trung, nay BTV/ HĐGX đề nghị các Đơn vị bầu cử thực hiện các quy định sau đây :

2.1. Đề cử : Chiếu theo quy chế GX của Giáo phận hiện hành tại Điều 16, Tiết II–Trạch cử và Nhiệm kỳ, Mục A–Ban Thường vụ, quy định như sau:
Người muốn ứng cử và được đề cử vào BTV/ HĐGX phải hội đủ 05 điều kiện sau:  25 tuổi trở lên Đạo đức Khả năng Nhiệt thành & Không mắc ngăn trở Giáo luật

2.2. Ứng cử : Mọi Giáo dân hội đủ các điều nêu trên đang sinh hoạt chính thức trong Giáo xứ đều được  quyền ứng cử vào BTV HĐGX. Người tự ứng cử làm đơn ứng cử nộp lên quý Cha Quản xứ và BTV/HĐGX trước ngày 05.03.2020, để Ban bầu cử lập danh sách bầu phiếu Vòng II.

2.3. Tái đề cử : Theo truyền thống của Giáo xứ, các thành viên của BTV HĐGX đã tham gia BTV/ HĐGX hai nhiệm kỳ liên tiếp, liền kề ngày bầu cử, được miễn tái đề cử.

Để việc tổ chức bầu cử tân BTV HĐGX nhiệm kỳ 20202024 được thành công tốt đẹp và việc chọn lựa nhân sự đề cử được xứng đáng nhất, Yêu cầu các BTS, BCH phổ biến và thực hiện tốt và đúng thời gian đã quy định theo thông báo này.

                                                                                                                  

                                             TM.BTV.HĐGX                                                 
Chủ tịch (Đã ký )
    FX  Trần Minh Thanh         

 

images (2)

Tác giả bài viết: VP-BTV-HĐGX

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây