THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2020

Thứ sáu - 20/03/2020 10:39
Giáo phận Ban Mê ThuộtGiáo xứ Châu SơnCHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2020
giao xu chau son
giao xu chau son

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH  NĂM 2020
                                                 
CÁC NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH

CHÚA NHẬT LỄ LÁ - ngày 05/04/2020 - Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa
 THÁNH LỄ I    5g15 : Cộng đoàn tập trung trước nhà thờ, Cha Chủ tế làm phép lá, sau đó rước lá vào nhà thờ.
 5g30 :  THÁNH LỄ                                                                               
Dẫn lễ   :  Giáo họ Antôn   
Hát lễ:  Ca đoàn Cêcilia
Giúp lễ :   Lễ sinh lớn
Đọc sách Thánh:  Ban Lễ sinh  
Lời nguyện tín hữu :   HĐGX Ông Dũng.  
 THÁNH LỄ II    8g00:  Dành cho Thiếu nhi, có làm phép lá.
    Dẫn lễ, hát lễ, đọc sách, Lời nguyện tín hữu:   Đoàn Thiếu nhi
THÁNH LỄ III 10g00  Dành cho Cộng đoàn Anh em Sắc tộc, có làm phép lá.
 CHIỀU 15g30  CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
 THÁNH LỄ IV    17g30 
* Đọc bài Thương khó với Cha Chủ tế       
- Thánh lễ chiều thứ bảy 04/04/2020 : Ban Giáo lý.
- Thánh lễ I Chúa nhật : HĐGX  
- Thánh lễ II  Đoàn Thiếu nhi : Đoàn Thiếu nhi 
- Thánh lễ III Cộng đoàn AE Sắc tộc : Ban Loan báo Tin mừng. 
- Thánh lễ IV  : Đoàn Phụ nữ.
        
THỨ HAI TUẦN THÁNH - ngày 06/04/2020
     Sáng  04g45  : Thánh lễ
     Tối    19g00   : Ngắm đàng Thánh giá do Đoàn Thiếu nhi phụ trách.
THỨ BA TUẦN THÁNH  - ngày 07/04/2020
     Sáng  04g45  : Thánh lễ
     Tối    19g00   : Ngắm đàng Thánh giá do Đoàn Thanh niên phụ trách.
THỨ TƯ TUẦN THÁNH  - ngày 08/04/2020
     Sáng  04g45   : Thánh lễ
     Tối    19g00   : Ngắm đàng Thánh giá do Đoàn Thanh Tráng niên phụ trách.

 
tuanthanh

                                                       
TAM NHẬT VƯỢT QUA
        
THỨ NĂM TUẦN THÁNH - ngày 09/04/2020
    Sáng  04g30  : Ngắm 15 sự Thương Khó
Ngắm & áp ngắm :  Các Giáo họ Antôn và Phêrô.
Hình thức ngắm    :  Trống dục - Y phục áo dài, khăn đóng
 Lưu ý: + Những vị được kính ngắm, có mặt trước15 phút để chuẩn bị y phục tại phòng áo.
             + Áp ngắm :  Áo dài, khăn đóng
   Chiều  17g30 :  THÁNH LỄ TIỆC LY – NGHI THỨC RỬA CHÂN
Dẫn lễ  :  Ban Phụng vụ  Ông Đậu Quang Đồng 
Hát lễ :  Ca đoàn Anna
Đọc sách Thánh :  Đoàn Phụ nữ 
Lời nguyện tín hữu :  Đoàn Phụ nữ  
12  TÔNG ĐỒ:
- BCH Đoàn Thiếu nhi : 4 vị 
- BCH Đoàn Thanh Tráng niên : 4 vị
- BCH Đoàn Thanh niên : 4 vị                          
Xin có mặt lúc 17g00 để tập –trang phục: Áo trắng, Cravatte, Xăng đan                             
                                   
KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ CẠNH
Lộ trình  : Hành lang Thánh đường từ Nam giới sang Nữ giới
Đội hình : 
- Thánh giá :  HĐGX 
- Nến cao : Giáo họ Giuse & Antôn
- Trống tiểu cổ: Ông Hậu 
- BTS các Giáo họ - BCH các Đoàn thể - Ban ngành - Hội Đạo đức - Thừa Tác viên - Ban Thường vụ HĐGX - Quý Tu sĩ - 12 Tông đồ - Các em tung hoa - Phương du Mình Thánh Chúa (Phụng vụ 4 Giáo họ) 
- Cha chủ sự. 
Chuẩn bị : 
- Bàn thờ cạnh : Ban Phụng mỹ & Ban Lễ sinh
- Phương du & ghế Tông đồ  : Ban Lễ sinh
- Ánh sáng Bàn thờ cạnh  : Ban Kỹ thuật
- Phụ trách tung hoa  : Xin Quý Soeurs giúp
                                                                                                                                   
CÁC PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ
         
-Từ đặt Mình Thánh Chúa đến 19g30 : Anh em Sắc tộc ; phụ trách:   Ban Loan báo Tin mừng
-Từ 19g30 đến 20g10: Thiếu nhi ; phụ trách:   Đoàn Thiếu nhi
-Từ 20g10 đến 20g50: Người lớn; phụ trách:   Đoàn Tráng niên & Đ.Phụ nữ
-Từ 20g50 đến 21g30: Hội Thánh thể - Lòng Chúa thương xót - Lêgio; phụ trách:   Hội Thánh thể , Lòng Chúa thương xót - Lêgio
        

THỨ SÁU TUẦN THÁNH - ngày 10/04/2020
 Sáng  04g30 :  NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ
    - Ngắm và Áp ngắm :  Các Giáo họ Giuse & Gioan BT
 Trưa  11g00 :  NGẮM RẰNG
  - Áp ngắm : HĐGX 
  - Trống , Chiêng:  Ban Lễ sinh 
Thứ 1      :  Ban Giáo lý
Thứ 2      :  Ban Lễ sinh
Thứ 3      :  Ban Caritas
Thứ 4      :  Ban Kỹ thuật
Thứ 5      :  Ban Thừa Tác viên
Thứ 6      :  Ban Xướng kinh
THAN      :  Ban Thường vụ HĐGX                                                          
 Chiều 16g30   NGHI THỨC MỞ ẢNH – HÔN CHÂN VÀ RƯỚC LỄ
- Dẫn : Ban Phụng vụ Ông Nguyễn Ngọc Minh 
- Ca đoàn: Thánh Tâm
- Đọc sách Thánh    : Đoàn Tráng niên
- Hát Bài ca Thương Khó với Cha Chủ tế: Hai vị Ca đoàn Thánh Tâm.
- Hôn Kính Thánh giá:  Quý Tu sĩ - BTV/HĐGX - Thừa Tác viên - BTS các Giáo họ - BCH các Đoàn thể - BĐH các Ban ngành - Hội Đạo đức ( Chỗ ngồi dành riêng các dãy ghế đầu, hàng giữa ).
 Tối 19H30  NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ
 Lộ trình  : 14 chặng Thánh giá           
 Xướng Kinh ngắm :  Bà Bình - Bà Xuân
Chặng thứ 1:  Đoàn Thiếu nhi 
Chặng thứ 2:  Đoàn Thanh niên
Chặng thứ 3:  Đoàn Thanh Tráng niên
Chặng thứ 4:  Đoàn Tráng niên
Chặng thứ 5:  Đoàn Phụ nữ
Chặng thứ 6:  Đoàn Phụ huynh
Chặng thứ 7:  Ban Lễ sinh
Chặng thứ 8:  Ban Kỹ thuật
Chặng thứ 9:  Thừa tác viên
Chặng thứ 10:  Ban Loan báo tin mừng
Chặng thứ 11:  Ban Khuyến học
Chặng thứ 12:  Ban Giáo lý
Chặng thứ 13:  Ban Caritas
Chặng thứ 14:  BTV HĐGX     
Lưu ý:  Đơn vị được Kính vác Thánh giá xin cử 02 vị - Đồng phục áo trắng Cravatte, Nữ áo dài. Tập trung trước Nhà thờ và cùng đi theo lộ trình ngắm đàng Thánh giá.


THỨ BẢY TUẦN THÁNH - ngày 11/04/2020
 Sáng  04g30    NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ
     - Ngắm & Áp ngắm: Đoàn Phụ nữ - Trống chiêng:  Ban Lễ sinh
 Tối    20g00    THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
 - Dẫn lễ : Ban Phụng vụ Ông Trần Ngọc Hạnh
 - Hát lễ  : Ca đoàn Cêcilia
 -  Exultex :  HĐGX Ông Bình
 - Đọc sách Thánh : 
 Bài đọc số 1 -  St  1,1 – 2,2  : Giáo họ Phêrô
 Bài đọc số 3 -  Xh 14,15 – 15,1a  : Giáo họ Gioan Baotixita
 Bài đọc số 7 -  Ed  36,16 – 17a,18-28  : Giáo họ Giuse
 Bài Thánh thư  Rm 6,3 – 11 : Giáo họ Antôn      
                                                                                                                                                                                                                                              

CHÚA NHẬT PHỤC SINH - ngày 12/04/2020
  THÁNH LỄ I    05g30   Dành cho người lớn 
 - Dẫn lễ :   Giáo họ Gioan Baotixita
 - Hát lễ  :   Ca đoàn Thánh Tâm & Anna          
 - Nhạc kèn :   Đội kèn Giáo xứ
 - Đọc sách Thánh  :   HĐGX  Ông Thanh - Ông Mỹ
 - Lời nguyện tín hữu  :   HĐGX  Ông Phượng    

  THÁNH LỄ II 8g00  Dành cho Thiếu nhi 
      Dẫn lễ, hát lễ, đọc sách: Đoàn Thiếu nhi
                  
  THÁNH LỄ III 10g00   Dành cho Cộng đoàn Anh em Sắc tộc 
                                                                                
 Giáo xứ Châu Sơn, ngày 10 tháng 02 năm 2020
 TM. BTV/HĐGX 
 PCT Nội vụ Jn. Phạm Quang Bình

Tác giả bài viết: Ban Phụng vụ GX

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây