BAN CARITAS TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Thứ hai - 30/09/2019 19:48
Nhân kỷ niệm 3 năm ngày thiết lập sổ vàng Caritas, xin tri ân những tấm lòng vàng
Caritas GX châu sơn
Caritas GX châu sơn

 SỔ VÀNG BAN CARITAS GX CHÂU SƠN

Căn cứ điều 19- điều 33 Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo và điều 11 Nghị định 22/CP của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tôn giáo. Dựa vào ngày 02/7/2008 Ban Tôn giáo Chính Phủ đã gửi công văn số 941 TGCP- CP Chấp thuận cho HĐGMVN tái lập Caritas ở cấp Quốc Gia và cấp Giaó Phận.
Ban Caritas Giáo Xứ Châu Sơn.
Kính cảm ơn Cha Chánh Xứ Gioan Bùi quang Đạo
Cha Phó Xứ Giuse Nguyễn thanh Tâm và Hội Đồng GX Châu Sơn
Đặc biệt là Cha Quản Xứ Gioan đã tạo cho chúng con quyển sổ vàng Khán ngày 20 tháng 9 năm 2016
.
 Mục Đích :
Thực tế giúp đỡ những hoàn cảnh nghèo hèn bất hạnh trong Xã Hội bất luận trong hay ngoài Giaó Xứ- không phân biệt Dân Tộc-Tôn Giaó vv…Đạt được những thành quả Tông Đồ với các diện nghèo khổ trong thời quaChúng con Kính tri ân cảm tạ Qúy Cha QX Châu Sơn – HĐGX – Các Nhóm-Ban Ngành- Đoàn Thể và Bà con trong cũng như ngoài GX. Đồng thời những Người đang ở nước Ngoài cho dẫu vô danh hay hữu tánh đã hổ trợ dâng cúng nhiều hay ít bằng hiện vật hay tiền bạc.
Xin Thiên Chúa Tình Yêu đong đầy Thánh Đức và Hồng Ân cho mọi Người.
Mọi sự Dâng Cúng xin gửi về: Ban Caritas GX Châu Sơn. Chúng con xin chân thành cám ơn Qúy Vị.
Dưới đây là Danh Sách những người dâng cúng từ ngày 20/9/2016 đến 20/9/2019.

 

Năm 2016

 

14/8/2016

Dương thị Hiền

ở Mỹ

200 USD

14/8/2016

Vương thị mai Hoa

-

100 USD

02/10/2016

Vương thị mai Loan

TP Hồ chí Minh

1.000.000d

05/10/2016

Phạm quang Bình (HĐGX.CS)Thôn 2 Xã Cưebur

5.000.000d

15/10/2016

Lê Trọng                                       Thôn 3                -

20.000.000d

 

06/11/2016        Ngô thị mỹ Dung                                       -                                          1.000.000d

06/11/2016  Bà Cụ Bình ( Mẹ Cha Hoàng )                      -                                          2.000.000d

 

Năm 2017

 

 

05/02/2017  Nguyễn thị Qúy ( Bà Cố Cảnh ) Thôn 2                                              1.000.000d

01/4/2017

Trần đình Hoa                                                   -

2.500.000d

02/4/2017

Ô Cao Hóa                                                Thôn 3

2.000.000d

02/4/2017

Bà Cụ Đoài ( Mẹ Cha Thuận )                      -

1.000.000d

02/4/2017

Đậu văn Sinh                                             Mỹ

100 USD

30/4/2017

Vô Danh                                             Bà Rịa-Vũng Tàu

2.000.000d

13//2017

Ô Trần xuân Nhơn ( Cha Từ )                 Thôn 2

1.000.000d

17/8/2017

Bà Lương ( Nguyên )                                Thôn 2

100.000d

22/8/2017

Họ Tộc Trần Đức

150.000d

22/8/2017

Bà Đông ( Cơ )                                           Thôn 2

100.000d

27/8/2017

Bà Cụ Đoài                                                  Thôn 3

200.000d

03/9/2017

Nguyễn công Danh                      TP Hồ chí Minh

1.000.000d

03/9/2017 Bùi thị Kim Thuận (Chị của Cha Gioan QX) TP BMT 5.000.000d

03/9/2017

Lê thị thanh Hương

Thôn 3

500.000d

03/9/2017

Lê thị trúc Ly

-

500.000d

03/9/2017

Lê thị như Thùy

Thôn 2

500.000d

03/9/2017

Nguyễn tố Liễu

-

500.000d

12/9/2017

Bà Cố Cảnh

-

1.000.000d

23/9/2017

Cao thị Quế

-

200.000d

28/9/2017

Anh Sinh

TP Hồ chí Minh

2.000.000d

30/10/2017 Nguyễn ngọc Minh ( Thiện )

Thôn 2

6.400.000d

30/10/2017 Nguyễn văn Mến

-

150.000d

05/11/2017 Bà Cố Cảnh

-

300.000d

07/12/2017 Bà Cụ Đức ( Mẹ Cha Thảo )

-

1.000.000d

15/12/2017 Hán duy Aí

-

1.000.000d

31/12/2017 Bà Cụ Nhung ( Mẹ Cha Phúc )

-

3.000.000d

Năm 2018

 

 

 

20/01/2018

 

Đoàn văn Giaó

 

Mỹ

 

500.000d

24/01/2018

Vương nữ Hoài Nhi

Mỹ

100 USD

04/02/2018

Trần thị Lài ( Bà Truyền )

Thôn 2

2.000.000d

         
 

04/02/2018

Ông Nghĩa

Thôn 3

500.000d

04/02/2018

Bà Bốn

-

400.000d

14/02/2018

Vô Danh

Thôn 2

200.000d

14/02/2018

Đậu quang Hùng

Mỹ

1.000.000d

22/02/2018

Ngô trường Tồn

TP Bình Dương

200.000d

01/3/2018

Bà Đức ( Ngô mỹ Khanh )

Thôn 2

200.000d

04/3/2018

Vương đình Phong

Thôn 3

500.000d

09/3/2018

Mai xuân Phục

-

1.000.000d

08/4/2018

Vô Danh

Mỹ

100 USD

08/4/2018

Bà Cố Cảnh

Thôn 2

500.000d

03/6/2018

Lê Trọng

Thôn 3

10.000.000d

06/6/2018

Phạm thị Mai Hiên

-

1.000.000d

25/7/2018

Bà Đức ( Ngô mỹ Khanh )

Thôn 2

200.000d

03/8/2018 Lê Kiều Nguyên

TP Hồ chí Minh

2.000.000d

07/8/2018 Cha Gioan Bùi Quang Đạo

Quản Xứ Châu Sơn

3.000.000d

07/8/2018 Trần thế Hùng

Thôn 2

1.000.000d

07/8/2018 Trần thiên Hương

-

500.000d

13/8/2018 Nguyễn hùng Cường ( Nho )

-

2.000.000d

16/8/2018 Vô Danh

-

1.200.000d

19/8/2018 Nguyễn thị Hiên ( Mến )

-

1.000.000d

20/8/2018 Bùi văn Tiến

Thôn 1

500.000d

21/8/2018 Hán duy quốc Cường

Thôn 2

1.000.000d

22/8/2018 Hán duy Hân

Thôn 4

200.000d

22/8/2018 Nguyễn công Danh

TP Hồ chí Minh

2.000.000d

22/8/2018 Vương đình Liêm

Thôn 2

600.000d

23/8/2018 Nguyễn quang Nam ( Hòa )

Thôn 3

500.000d

24/8/2018 Bà Trần đình Ban

Thôn 2

500.000d

24/8/2018 Bác Sỹ Liễu

-

200.000d

24/8/2018 Trần ngọc Bích ( Lan )

-

1.000.000d

24/8/2018 Nguyễn thị Thủy ( Bình )

-

100.000d

24/8/2018 Hoàng ngọc Hải

-

200.000d

24/8/2018 Trần văn Hóa ( Đông )

Thôn 3

2.000.000d

24/8/2018 Bà Cụ Đoài

-

1.000.000d

25/8/2018 Nguyễn chí Thiện ( Nghĩa )

-

3.000.000d

25/8/2018 Nguyễn thị Thanh Xuân

-

1.000.000d

25/8/2018 Đậu quang Hưởng

Thôn 2

1.000.000d

26/8/2018 Nguyễn thị Thái ( Bà Hối )

-

500.000d

 

26/8/2018 Vô Danh

-

200.000d

26/8/2018 Nguyễn văn Chính ( Minh )

Thôn 6

100.000d

26/8/2018 Lê quang Vinh

TP Buôn mê Thuột

2.000.000d

26/8/2018 Trần thị Bình ( Đại diện Đoàn Phụ Nữ GX Châu Sơn )

15.050.000d

27/8/2018 Đặng quốc Thiện                                                           Thôn 3

400.000d

29/8/2018 Trần đình Thế ( Huynh )                                                Thôn 2

500.000d

30/8/2018 Trần minh Sơn                                                                        -

1.000.000d

01/9/2018 Bà Cụ Đức                                                                               -

1.000.000d

01/9/2018 Trần huy Cường ( Hải )                                                         -

500.000d

02/9/2018  Trần khánh Điệp                                                                    -

5.000.000d

04/9/2018 Trần đình Đạm                                                                         -

100 USD

05/9/2018Nguyễn quang Trung ( Nghi )                                      Mỹ

500.000d

05/9/2018  Trần thị Lài ( Bà Truyền )                                    Thôn 2

1.000.000d

06/9/2018  Bà Lương ( Nguyên )                                                 -

500.000d

09/9/2018Trần đình Du ( Đàn )                                              Thôn 1

1.000.000d

07/10/2018  Bà Cụ Kính ( Cha Ninh )                                   Thôn 2

500.000d

14/10/2018 Bùi bảo Xuân (Tặng Qùa qui Tiền )TP Hồ chí Minh

25.000.000d

07/11/2018 Trần Niên                                                                 Mỹ

1.000.000d

18/11/2018

Ngô trường Tồn

TP Bình Dương

300.000d

20/11/2018

Vương thị Mai Loan

TP Hồ chí Minh

5.000.000d

Năm 2019

 

 

 

06/01/2019

Anh Chị Thành Thơ

Mỹ

3.000.000d

06/01/2019

Vô Danh

TP Vũng Tàu

1.000.000d

20/01/2019

Đậu quang Thành

Mỹ

100 USD

01/02/2019

Trần trắc Nghiệm ( Thanh )

Thôn 3

1.000.000d

03/02/2019 Trần văn Hiền ( Tặng Qùa qui Tiền ) TP Hồ chí Minh                                  3.600.000d

04/02/2019 Anh Chị Tài Hồng

Thôn 2

500.000d

09/02/2019 Vô Danh

-

200.000d

10/02/2018 BCH Đoàn Tráng Niên

GX Châu Sơn

500.000d

04/3/2019

Nhóm Thiện Nguyện

GX Châu Sơn

10.000.000d

14/3/2019

Phạm thị Nghị

Thôn 2

20.000.000d

17/3/2019

Bùi văn Tiến

Thôn 1

50.000.000d

24/3/2019

Hoàng xuân Lộc

Thôn 3

1.000.000d

31/3/2019

Ngô tôn Thần

Thôn 2

5.000.000d

07/4/2019

Bà Cụ Đoài

Thôn 3

1.000.000d

 

19/4/2019

Phạm thị thân Aí ( Khang )                            -                                              2.000.000d

22/4/2019

Nhóm Thiện Nguyện                         GX Châu Sơn                                  5.000.000d

22/4/2019

Nguyễn quang Trung ( Nghi )                          Mỹ                                      1.000.000d

05/5/2019

Nguyễn Bá                                                        Thôn 2                                     500.000d

02/6/2019

Nguyễn nguyên diệp Thụy ( Hiến ) Thôn 3                                                  200.000d

02/6/2019

Lưu thị kiều Khương                                           -                                       1.000.000d

02/6/2019

Nguyễn tiến Hiền                                             Thôn 2                                 5.000.000d

03/6/2019

Bà Cố Cảnh                                                             -                                          500.000d

03/6/2019

Lê thị Thúy Hồng                                                     -                                   10.000.000d

06/6/2019

Phạm quốc Thiết                                                      -                                  10.000.000d

10/6/2019

Trần anh Kim                                                     Thôn 3                                    500.000d

14/6/2019

Nguyễn thị Kim Dung                             Việt Kiều ÚC                           20.000.000d

20/6/2019

Trần thị Lài  ( Bà Truyền )                                Thôn 2                                1.000.000d

26/6/2019

Trần thị Thanh Lam ( Châu )                                 -                                     1.000.000d

07/7/2019

Phạm thị Mai Hiên                                           Thôn 3                                 1.000.000d

04/8/2019

Trần thị Khươm ( Bà Đàn )                                      -                                     1.000.000d

21/8/2019

Nguyễn thị Lý ( Long )                                     Thôn 2                              15.000.000d

08/9/2019

Nguyễn thiện Hương                                              -                                     3.000.000d

 





 
1c
 
2c

.
3c

.
6c
 
8c
 
9c
 
10c
 
11c
 
15c
 
13c

Tác giả bài viết: Joseph Nguyễn tiến Hiền   

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây