THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2018

Thứ bảy - 10/02/2018 02:18
BTV HĐGX thông báo lịch Ngắm Mùa Chay - Lịch Tĩnh Tâm và chương trình Tuần Thánh năm 2018
MUA CHAY
MUA CHAY

 

Giáo phận Ban Mê Thuột
   Giáo xứ Châu Sơn

                        LỊCH NGẮM - TĨNH TÂM MÙA CHAY
                         CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH  NĂM 2018

        Kính Gửi:      - Quý Cha Quản xứ  - Quý Tu sĩ Nam Nữ - Ban Thường vụ HĐGX
                               - BTS các Giáo họ - BCH các Đoàn thể - BĐH các Ban ngành

4   THỨ TƯ LỄ TRO - ngày 14/02/2018
        * Sáng   4H30  Thánh lễ dành cho người lớn
               - Giúp lễ :   Lễ sinh GX
               - Dẫn lễ  :   Giáo họ Phêrô
               - Hát lễ   :   Ca đoàn Cêcilia
               - Đọc sách Thánh :   HĐGX Ông Bình - Ông Dũng,  LNGD Ông Bộ.
                * Chiều  18H00    Thánh lễ dành cho Thiếu nhi.

                                                    LỊCH NGẮM MÙA CHAY
                

4   TUẦN LỄ THỨ I MÙA CHAY
                11H00   Thứ tư   (21/02/2018): Ngắm sự Thương Khó: HH Thánh Thể (Thứ 01 đến thứ 08)
                11H00   Thứ sáu (23/02/2018): Ngắm Rằng                 : Cộng đoàn LCTX
4   TUẦN LỄ THỨ II MÙA CHAY
                11H00    Thứ tư   (28/02/2018) Ngắm sự Thương Khó    : Cộng đoàn LCTX (Thứ 09 - 15)
                11H00    Thứ sáu (02/03/2018) Ngắm Rằng    :  Hiệp hội Thánh Thể             4   TUẦN LỄ THỨ III MÙA CHAY
                11H00   Thứ tư   (07/03/2018) Ngắm sự Thương Khó:   Đoàn Phụ huynh (Thứ 01 - 08)
                11H00   Thứ sáu (09/03/2018) Ngắm Rằng   Đoàn Phụ nữ                

4  TUẦN LỄ THỨ IV MÙA CHAY
                11H00   Thứ tư   (14/03/2018) Ngắm sự Thương Khó     :   Đoàn Tráng niên (Thứ 09-15)
                11H00   Thứ sáu (16/03/2018) Ngắm Rằng        :   Đoàn Phụ huynh

                                    CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM MÙA CHAY

                 Thứ 3 (13/03/2018) 04H30 Thánh lễ sáng          ĐOÀN PHỤ NỮ
                19H00  Tĩnh tâm & Chầu Thánh Thể          (Ca đoàn Ann
Thứ 4 (14/03/2018) 04H30  Thánh lễ sáng ĐOÀN PHỤ HUYNH & Đ.TRÁNG NIÊN
           19H00  Tĩnh tâm & Chầu Thánh Thể          (Ca đoàn Thánh Tâm)
Thứ 5 (15/03/2018) 04H30  Thánh lễ sáng
 18H00  Thánh lễ chiều của Thiếu nhi        ĐOÀN THIẾU NHI
 19H00  Tĩnh tâm              (Ca đoàn M. Goretti)
 Thứ 6 (16/03/2018) 04H30  Thánh lễ sáng Đ.THANH TR NIÊN & Đ.THANH NIÊN
   19H00  Tĩnh tâm & Chầu Thánh Thể  (Ca đoàn Cêcilia)                                                    4  TUẦN LỄ THỨ V MÙA CHAY
11H00   Thứ tư   (21/03/2018) Ngắm sự Thương Khó     :   Đoàn Phụ nữ(Thứ 01- 08)
11H00   Thứ sáu (23/03/2018) Ngắm Rằng                      :   Đoàn Tráng niên

            CÁC NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH

 4  CHÚA NHẬT LỄ LÁ - ngày 25/03/2018 - Tưởng niệm Cuộc Thương Khó của Chúa
 v Sáng  5H15 : Cộng đoàn tập trung trước Nhà Thờ, Cha Chủ Tế làm Phép lá, sau đó rước lá    vào Nhà thờ.       5H30 :  THÁNH LỄ
dẫn lễ   :  Giáo họ Antôn  -   Hát lễ:  Ca đoàn Cêcilia
Giúp lễ :   Lễ sinh lớn

Đọc sách Thánh:  Ban Lễ sinh - Lời nguyện Giáo dân :  HĐGX Ông Phượng.
 v Sáng    8H00:  THÁNH LỄ II : Dành cho Thiếu nhi, có làm Phép lá
                    Dẫn lễ, hát lễ, đọc sách: Đoàn Thiếu nhi
  v Sáng   10H00  THÁNH LỄ III : Dành cho Cộng đoàn Dân tộc, có làm Phép lá
 v Chiều 15H30  CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
 v Chiều 18H00  THÁNH LỄ IV
       * Đọc bài Thương khó với Cha Chủ tế
      - Thánh lễ chiều thứ bảy 24/03/2018    : Ban Giáo lý.
 - Thánh lễ I   Chúa nhật        : HĐGX  Ông Bình - Ông Bộ.
- Thánh lễ II  Đoàn Thiếu nhi               : Đoàn Thiếu nhi
- Thánh lễ III Cộng đoàn Dân tộc         : Ban Loan Báo Tin Mừng.

- Thánh lễ IV                                         : Đoàn Tráng niên.

        4  THỨ HAI TUẦN THÁNH - ngày 26/03/2018
                v Sáng  04H45  : Thánh lễ
                v Tối    19H00   : Ngắm đàng Thánh giá     do Đoàn Thiếu nhi phụ trách.

        4  THỨ BA TUẦN THÁNH  - ngày 27/03/2018
                v Sáng  04H45  : Thánh lễ
                v Tối    19H00   : Ngắm đàng Thánh giá     do Đoàn Thanh niên phụ trách.

        4  THỨ TƯ TUẦN THÁNH - ngày 28/03/2018
                v Sáng  04H45   : Thánh lễ
                v Tối    19H00   : Ngắm đàng Thánh giá     do Đoàn Thanh tráng niên phụ trách.
              TAM NHẬT VƯỢT QUA
  4  THỨ NĂM TUẦN THÁNH - ngày 29/03/2018
                v Sáng  04H30  : Ngắm 15 sự Thương Khó
Ngắm & áp ngắm :  Các Giáo họ Antôn và Phêrô.
Hình thức ngắm    :  Trống dục - Y phục áo dài, khăn đóng
 Lưu ý: + Những vị được kính ngắm, có mặt trước15 phút để chuẩn bị y phục ngắm tại phòng áo.
             + Áp ngắm :  Áo dài, khăn đóng
                v Chiều  17H30 :  THÁNH LỄ TIỆC LY – NGHI THỨC RỬA CHÂN
Dẫn lễ     :  Ban Phụng vụ  Ông Đậu Quang Đồng  -  Hát lễ :  Ca đoàn Anna
Đọc sách Thánh :  Đoàn Phụ nữ  -  LNGD :  Đoàn Phụ nữ
   12 vị Tông đồ:  Đoàn Phụ huynh - Xin có mặt lúc 17H00 để tập - Áo trắng, Cravatte, Xăng đan.
        KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ CẠNH
 Lộ trình  : Hành lang Thánh đường từ Nam giới sang Nữ giới
  Đội hình : Thánh giá :  HĐGX Ô.Phượng - Nến cao : Giáo họ Giuse & Antôn - Trống tiểu cổ: Ông Hậu - BTS các Giáo họ - BCH các Đoàn thể - Ban ngành - Hội Đạo đức - Thừa Tác viên - Ban Thường vụ HĐGX - Quý Tu sĩ - 12 Tông đồ - Các em tung hoa - Phương du Mình Thánh Chúa (Phụng vụ 4 Giáo họ) - Cha Chủ sự.
 Chuẩn bị :   - Bàn thờ cạnh           : Ban Phụng mỹ & Ban Lễ sinh
 - Phương du & ghế Tông đồ  : Ban Lễ sinh
    - Ánh sáng Bàn thờ cạnh        : Ban Kỹ thuật
    - Phụ trách tung hoa               : Quý Soeurs
   CÁC PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ           

                           GIỜ

        THÀNH PHẦN

              PHỤ TRÁCH

Từ đặt Mình Thánh Chúa đến 19H30

Anh em Dân tộc

Ban Loan Báo Tin Mừng

Từ 19H30 đến 20H10

Thiếu nhi

Đoàn Thiếu nhi

Từ 20H10 đến 20H50

Người lớn

Đoàn Tráng niên & Đ.Phụ nữ

Từ 20H50 đến 21H30

HH Thánh Thể-CĐ LCTX

Hiệp Hội Thánh Thể-CĐ LCTX

        4  THỨ SÁU TUẦN THÁNH - ngày 30/03/2018
                 v Sáng  04H30 :  NGẮM 15 SỰ THƯƠNG KHÓ
                 - Ngắm và Áp ngắm :  Các Giáo họ Giuse & Gioan BT
                v Trưa  11H00 :  NGẮM RẰNG
  - Áp ngắm : HĐGX              - Trống , Chiêng:  Ban Lễ sinh
Thứ 1                  :  Ban Giáo lý
Thứ 2                  :  Ban Caritas
Thứ 3                  :  Ban Kỹ thuật
Thứ 4                  :  Thừa Tác viên
Thứ 5                  :  Ban Lễ sinh
Thứ 6                  :  Ban Xướng kinh
THAN                :  Ban Thường vụ HĐGX
 v Chiều 16H30   NGHI THỨC MỞ ẢNH – HÔN CHÂN VÀ RƯỚC LỄ
 - Dẫn   : Ban Phụng vụ Ông Nguyễn Đình Hoà – Ca đoàn: Thánh Tâm
      - Đọc sách Thánh    : Đoàn Tráng niên
      - Hát Bài ca Thương Khó với Cha Chủ tế: Hai ca viên Ca đoàn Thánh Tâm.
 Hôn Kính Thánh giá:  Quý Tu sĩ - BTV/HĐGX - Thừa Tác viên - BTS các Giáo họ - BCH các Đoàn thể - BĐH các Ban ngành. ( Chỗ ngồi dành riêng các dãy ghế đầu, hàng giữa )
v Tối 19H30  NGẮM ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ
 Lộ trình    14 chặng Thánh giá
Xướng Kinh ngắm         :  Bà Bình - Bà Xuân
  Chặng thứ
1             :  Ban Lễ sinh
2             :  Ban Kỹ thuật
3
             :  Thừa Tác viên
4             :  Ban Loan Báo Tin Mừng
5             :  Ban Giáo lý
6             :  Ban Caritas
7
             :  Ban Khuyến học
8             :  Đoàn Thiếu nhi
9
             :  Đoàn Phụ huynh
10
          :  Đoàn Phụ nữ
11               :  Đoàn Thanh niên
12               :  Đoàn Thanh Tráng niên
13               :  Đoàn Tráng niên
14               :  HĐGX
Lưu ý:  Đơn vị được kính vác Thánh giá xin cử 02 vị - Đồng phục áo trắng Cravatte, tập trung trước Nhà Thờ và cùng đi theo lộ trình ngắm đàng Thánh giá.
          4  THỨ BẢY TUẦN THÁNH - ngày 31/03/2018
v Sáng  04H30    NGẮM 7 SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ
  - Ngắm & Áp ngắm: Đoàn Phụ nữ - Trống chiêng:  Ban Lễ sinh
  v Tối    20H00    THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH
- Dẫn lễ                : Ban Phụng vụ Ông Trần Ngọc Hạnh
- Hát lễ                 : Ca đoàn Cêcilia - Exultex :  HĐGX Ông Bình
- Đọc sách Thánh : Bài đọc số 1 -  St  1,1 – 2,2        : Giáo họ Gioan BT
                                                3 -  Xh 14,15 – 15,1a   : Giáo họ Phêrô
                                                7 -  Ed  36,16 – 17a,18-28  : Giáo họ Antôn
                                Bài Thánh thư  Rm 6,3 – 11                : Giáo Giuse
4   CHÚA NHẬT PHỤC SINH - ngày 01/04/2018
 v Sáng   05H30    THÁNH LỄ I  ( Dành cho người lớn )
    - Dẫn lễ :   Giáo họ Giuse
   - Hát lễ  :   Ca đoàn Thánh Tâm & Anna
    - Nhạc kèn :   Đội kèn Giáo xứ
    - Đọc sách Thánh  :   HĐGX  Ông Phượng - Ông Mỹ

   - Lời nguyện Giáo dân  :   HĐGX  Ông Bình
     v Sáng   8H00    THÁNH LỄ II ( dành cho Thiếu nhi )
       Dẫn lễ, hát lễ, đọc sách: Đoàn Thiếu nhi
    v Sáng   10H00  THÁNH LỄ III ( Dành cho Cộng đoàn Dân tộc )
       Giáo xứ Châu Sơn, ngày 05 tháng 02 năm 2018
                        TM. BTV/HĐGX
                            PCT Nội vụ
                      Jn. Phạm Quang Bình                                                                                                                                         

Tác giả bài viết: VP HĐGX

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây