THÔNG BÁO  CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2023

Thứ bảy - 25/03/2023 23:39
Ban Thường vụ HĐGX thông báo chương trình phụng vụ tuần thánh 2023
THÔNG BÁO  CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2023

Giáo Phận Ban Mê Thuột
Giáo Xứ Châu Sơn

 THÔNG BÁO  CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2023

 CÁC NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ :

CHIỀU : Thứ bảy ngày 01.04.2023     Thánh Lễ dành cho giới Trẻ
  18g00 Thánh Lễ dành cho giới trẻ :  có làm phép lá

 * Dẫn lễ  - Đọc sách Thánh  – LNTH: Đoàn Thanh Niên = Ca Đoàn Cêcilia
 * Đọc bài Thương Khó với Cha Chủ tế : Ban Giáo Lý

SÁNG :  Chúa Nhật ngày 02.04.2023  Tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

 4g30  Chuông hiệu I    5g00  Chuông hiệu II  5g30  Thánh Lễ

5g15 : Cộng đoàn tập trung trước Nhà Thờ, Cha chủ tế làm phép lá sau đó rước vào Nhà Thờ

Dẫn lễ : Giáo họ Giuse
Giúp lễ : Lễ sinh lớn
Hát lễ : Ca đoàn Anna
Đọc sách : GH Phêrô
Lời nguyện tín hữu: BàThao
   * Đọc bài Thương Khó với Cha Chủ Tế : BTV/HĐGX

THÁNH LỄ II : Cộng đoàn Thiếu Nhi

 6g30  Chuông hiệu I      7g00  Chuông hiệu II               

7g30 Thánh Lễ : Có làm phép lá

Dẫn lễ - Đọc sách Thánh – Đọc bài TK với Cha Chủ Tế :   Đoàn Thiếu Nhi

THÁNH LỄ III : Cộng đoàn Anh Em Sắc Tộc

 9 g 00  Thánh Lễ : có làm phép lá

Dẫn lễ  -  Đọc ST  - Lời nguyện tín hữu –  Đọc bài Thương khó với Cha Chủ Tế:  Ban Loan báo Tin Mừng

  CHIỀU :     16g00   Chầu Mình Thánh

- THỨ HAI TUẦN THÁNH :  Ngày 03.04.2023

Sáng :            4 g 45     Thánh Lễ
Tối :19g  30    Ngắm Đường Thánh Giá :  Đoàn Thiếu Nhi phụ trách

- THỨ BA TUẦN THÁNH :  Ngày 04.04.2023

Sáng :            4 g 45   Thánh Lễ
Tối :19 g 30   Ngắm Đường Thánh Giá :  Đoàn Thanh Niên phụ trách

- THỨ TƯ TUẦN THÁNH :  Ngày 05.04.2023

Sáng :            4 g 45   Thánh Lễ
Tối :19 g 30   Ngắm Đường Thánh Giá: Đoàn Thanh Tráng Niên phụ trách

                                           

TAM NHẬT VƯỢT QUA

-THỨ NĂM TUẦN THÁNH :  Ngày 06.04.2023

SÁNG :   4 g 30     Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

Ngắm & Áp Ngắm : Hai Giáo họ Antôn và Phêrô
Hình thức Ngắm : trống dục ( Giáo họ) – Y phục : áo dài, khăn đóng

Lưu ý : Những vị được kính Ngắm, có mặt trước 15 phút để chuẩn bị y phục tại phòng mặc áo.

CHIỀU :  17 g 30   THÁNH LỄ TIỆC LY – NGHI THỨC RỬA CHÂN

Dẫn lễ : BPV Ô.Đậu Quang Đồng 
 Hát Lễ : Ca Đoàn Anna
Đọc sách Thánh : Đoàn Phụ Nữ  
 LNTH : Đoàn Phụ Nữ

12 Tông Đồ : các Giáo họ              

* Giuse    :  5 vị 
* Antôn :  3 vị
* Gioan B : 2 vị      
* Phêrô :  2 vị
 -12 TĐ Xin có mặt lúc 17g00 để tập - Y phục : áo trắng – quần đen – cravate – sandale

                KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ CẠNH

Lộ trình : hành lang Thánh Đường bên nam sang hành lang bên nữ

Đoàn rước :  Thánh Giá (HĐGX ô.Long) – Nến cao : Giáo họ Phêrô và Gioan Baotixita Trống tiểu cổ (ô.Hậu) – BTS các Giáo họ - BCH các Đoàn Thể - Ban ngành – Hội Đạo đức – Thừa tác viên – BTV – Quý Sœurs – 12 Tông Đồ - các em tung hoa – Phương du (phụng vụ 4 Giáo họ) – Cha Chủ Sự

-Chuẩn bị :    

Ÿ Bàn Thờ Cạnh : Ban Lễ sinh & Phụng mỹ
Ÿ Ánh sáng Bàn Thờ Cạnh : Ban Kỹ thuật
Ÿ Phương du & ghế Tông Đồ : Ban Lễ sinh
Ÿ Phụ trách tung hoa : Quý Sœurs

CÁC PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ

 

THỜI GIAN

THÀNH PHẦN

PHỤ TRÁCH

Từ đặt Mình Thánh đến 19g30

Anh em Sắc tộc

Ban Loan Báo Tin Mừng

Từ 19 g 30  đến  20 g 10

Cộng đoàn Thiếu Nhi

Đoàn Thiếu Nhi

Từ 20 g 10  đến  20 g 50

Cộng đoàn Giáo Xứ

Đoàn Tráng Niên và Phụ Nữ

Từ 20 g 50  đến  21g30

HH Thánh Thể, LCTX, Legio

Thánh Thể, LCTX, Legio

                                   

-THỨ SÁU TUẦN THÁNH :  Ngày 07.04.2023

SÁNG 04g30  Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

Ngắm và Áp Ngắm :  Hai Giáo họ Giuse và Gioan Baotixita
Hình thức Ngắm     :  Trống dục (Giáo Họ) – Y phục : Áo dài – Khăn đóng

TRƯA   11 g 00   Ngắm Rằng

-  Áp ngắm : HĐGX
-  Trống, chiêng : Ban Lễ sinh

 

Thứ I :   Ban Caritas
Thứ II :  Ban Giáo Lý
Thứ III : Ban Loan Báo Tin Mừng
Thứ IV :  Ban Xướng Kinh
Thứ V :   Thừa Tác Viên
Thứ VI :  Ban Lễ sinh
 Than : Ban Thường Vụ HĐGX

CHIỀU : 16 g30  NGHI THỨC MỞ ẢNH – HÔN CHÂN VÀ RƯỚC LỄ

*Dẫnlễ: BPV Ô.Nguyễn Ngọc Minh  
 -  Hát lễ: Ca đoàn Thánh Tâm
 - Đọc sách Thánh:  ĐoànTráng Niên
 - Hát bài Thương Khó với Cha Chủ Tế : Hai Ca viên của Ca Đoàn Thánh Tâm
 - Hôn kính Thánh Giá : Quý Sœurs – BTV/HĐGX – Thừa Tác Viên – BTS các Giáo họ -    BCH các Đoàn thể - BĐH các Ban ngành – Hiệp hội Đạo đức  (chỗ ngồi dành riêng các dãy ghế đầu hàng giữa)

TỐI : 19g30   NGẮM ĐƯỜNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ

Lộ trình: 14 chặng đường Thánh Giá quanh Nhà Thờ
- Xướng Kinh Ngắm : Ban Xướng Kinh

Chặng            Thứ 1 : BTV/HĐGX
    Thứ 2 : Đoàn Thiếu Nhi
    Thứ 3 : Đoàn Thanh Niên
    Thứ 4 : Đoàn Thanh Tráng Niên
    Thứ 5 : Đoàn Tráng Niên
    Thứ 6 : Đoàn Phụ Nữ
    Thứ 7 : Đoàn Phụ Huynh
Thứ 8  :  Ban Giáo Lý
Thứ 9   :  Ban Caritas
Thứ 10 :  Ban Kỹ thuật
Thứ 11 :  Thừa Tác Viên
Thứ 12 :  Ban Loan Báo Tin Mừng
Thứ 13 :  Ban Hoa Viên
Thứ 14 :  Ban Lễ Sinh

  Lưu ý: Đơn vị được kính vác Thánh Giá xin cử 2 vị (Nam: áo trắng + cravate – Nữ: áo dài) ; Tập trung trước Nhà Thờ và cùng đi theo lộ trình Ngắm Đường Thánh Giá

-THỨ BẢY TUẦN THÁNH :  Ngày 08.04.2023

Sáng : 4g30   NGẮM BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

 * Ngắm và áp ngắm Đoàn Phụ Nữ
* Trống Chiêng : Ban lễ sinh

Tối : 20g00    THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

Làm phép lửa : Trước tiền sảnh Nhà Thờ
Dẫn lễ : BPV   Ông Trần Ngọc Hạnh 
-  Hát lễ :  Ca đoàn Cêcilia
Công bố Tin Mừng Phục Sinh :  Cha phó Phaolô
Đọc sách Thánh :   

- Bài thứ 1 : St 1,1 – 2,2               : Giáo họ Phêrô
- Bài thứ 3 : Xh 14,15 – 15,1a           : Giáo họ Gioan Baotixita
- Bài thứ 7 : Ed 36.16 – 17a.18-28 : Giáo họ Antôn
- Thánh Thư : Rom 6,3 – 11              : Giáo họ Giuse

 

v CHÚA NHẬT PHỤC SINH:  Ngày 09.04.2023

Ÿ Sáng :   5g30  Thánh Lễ I

 - Dẫn lễ :   Giáo họ Gioan Baotixita
 - Hát lễ :  Ca đoàn Thánh Tâm & Anna
 - Nhạc kèn : Đội kèn Giáo Xứ
- Đọc sách Thánh : HĐGX  Ô.Thiện  –  B. Thao  -  LNTH : Ô.Long

7g30    THÁNH LỄ II : CỘNG ĐOÀN THIẾU NHI

- Dẫn lễ  -  Đọc sách Thánh  -  LNTH :  Đoàn Thiếu Nhi

9g00   THÁNH LỄ III :  CỘNG ĐOÀN ANH EM SẮC TỘC

- Dẫn lễ - Đọc sách Thánh - LNTH :  Ban Loan Báo Tin Mừng

ŸChiều :  Không có Chầu Thánh Thể

                                                            

 « Chúa Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa » (Rm 6,9)

Giáo Xứ Châu Sơn, ngày 14 tháng 2 năm 2023
TM. BTV/HĐGX
PCT. Nội Vụ GB.Trn Thanh Hip

 

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây