CHÚC MỪNG HỒNG ÂN TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI VÀ TIẾN CHỨC PHÓ TẾ

Thứ hai - 16/09/2019 09:10
Nhận được Tin vui từ Tỉnh Dòng Ngôi Lời Chicago, Hoa-Kỳ. BBT Trang Tin GX và Cộng đoàn Giáo xứ Châu Sơn hân hoan chúc mừng THẦY PHÊ RÔ CAO THIÊN TRIỆU, đồng thời xin hướng lời Chúc mừng đến Ông cố Phê rô Cao Văn Sơn & Bà Cố Maria Đậu Thị Kim Liên cùng với Gia đình, đã nhiệt thành và hy sinh dâng cho Vườn Hoa Giáo Hội Bông hoa Đời Thánh hiến.
CHÚC MỪNG HỒNG ÂN TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI VÀ TIẾN CHỨC PHÓ TẾ

DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI
TỈNH DÒNG NGÔI LỜI CHICAGO, HOA-KỲ
& GIA ĐÌNH

HÂN HOAN KÍNH BÁO
 

trieu u


THẦY PHÊRÔ CAO THIÊN TRIỆU - SVD

Sinh ngày 15.04.1988
Nhập Dòng ở Việt Nam tháng 09 năm 2006
Nhập Dòng ở Hoa Kỳ tháng 10 năm 2007
Vào nhà Tập tháng 08.2012
Khấn lần đầu ngày: 10.08. 2013

Con Ông Bà Cố Phêrô Cao Văn Sơn & Maria Đậu Thị Kim Liên,
thuộc Giáo họ Phêrô, Giáo xứ Châu Sơn, Giáo phận Ban Mê Thuột.


Thánh lễ TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI

sẽ được cử hành vào lúc 14 g 00
ngày 21 tháng 09 năm 2019
Tại Nhà Nguyện Chúa Thánh Linh
2001, Waukegan Rd., Techny, Illinois 60082

 

Thánh lễ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

sẽ được cử hành vào ngày 06 tháng 10 năm 2019
Tại Nhà Nguyện Chúa Thánh Linh

2001, Waukegan Rd., Techny, Illinois 60082

Kinh xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện
cho Tiến chức được trung thành với Sứ vụ mới.
 

11

 

DƯỚI SỰ ĐẶT TAY VÀ LÃNH NHẬN ƠN CHÚA THÁNH THẦN,
ĐỂ PHỤC VỤ CHÚA KITÔ VÀ GIÁO HỘI

QUÝ CHA QUẢN XỨ
QUÝ CHA & QUÝ TU SĨ NAM NỮ ĐỒNG HƯƠNG
BTV.HĐGX & BAN TRỊ SỰ GIÁO HỌ PHÊRÔ
QUÝ CHỨC & CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ

HÂN HOAN CHÚC MỪNG
TIẾN CHỨC PHÓ TẾ : THẦY PHÊ RÔ CAO THIÊN TRIỆU - SVD
Bởi, qua nghi thức đặt tay trên đầu từ thời các Thánh Tông đồ truyền lại,
thầy được thánh hiến và tác vụ Phó tế chính là bước khởi đầu trong hàng Giáo sĩ.
Nhiệm vụ của Phó tế được quy hướng vào ba trọng điểm,
nghĩa là tham dự vào ba Bàn tiệc.
Trước hết, đó là Phục vụ tích cực Bàn thờ, qua các Lễ nghi Phụng vụ.
Thầy Phó tế phụ giúp Linh mục chuẩn bị lễ tế để dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa,
trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu;
ban Bí tích Rửa tội, chứng hôn và chúc lành cho các đôi tân hôn;
đem của ăn đàng cho người hấp hối và chủ sự các Nghi thức An táng.
Tiếp đến là Bàn tiệc Lời Chúa.
Thầy có nhiệm vụ công bố Tin Mừng và diễn giải Lời Chúa; dạy Giáo lý,
khuyên bảo các tín hữu cũng như lương dân và chủ tọa các giờ kinh nguyện
Và bàn tiệc thứ ba chính là Bàn tiệc bác ái,
mà trong cấu trúc của Hội thánh,
có lẽ không có nhiệm vụ nào rõ rệt hơn nhiệm vụ phục vụ bàn ăn,
phục vụ bác ái, phục vụ tất cả mọi người cơ nhỡ, neo đơn, nghèo khổ,
được dành riêng cho các Phó tế, cho những người phụ tá,
cho những người sống sứ mạng bác ái này

 

a 1 6


Nguyện xin cho Tiến chức
trở nên người tôi tớ phục vụ Chúa,
biết quảng đại và trung thành họa lại nơi cuộc đời mình
hình ảnh của Chúa Giêsu, Đấng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ,
xứng như tên gọi Phó tế là diaconus, nghĩa là người phục vụ.

Trong lời nguyện nhập lễ Thánh lễ Truyền chức Phó tế,
Giáo Hội nhắc đến 3 chữ K: Khôn Ngoan trong hành động, Kiên trì trong cầu nguyện, Khiêm Nhường trong phục vụ.

Cầu xin Tân chức biết vận dụng 3 chữ K ấy trong đời sống phục vụ của mình.
Nguyện chúc Thầy Phó tế lên đường thi hành tác vụ thánh trong niềm vui hạnh phúc
và tương lai sẽ trở nên Linh mục đạo đức thánh thiện.

 

logo Dòng Ngôi lời
 

ĐÔI NÉT VỀ DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI (SVD)

 “Lúc khởi nguyên đã có Ngôi Lời.
Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa…
Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” (Ga 1,1.14)

Lời tựa Tin Mừng của Thánh Gioan đã gợi hứng, nêu lý tưởng và đặt tên cho một Hội Dòng Truyền Giáo với tên gọi: DÒNG NGÔI LỜI
- Dòng Ngôi Lời viết tắt là SVD, ba mẫu tự đầu của ba chữ La Tinh: Societas Verbi Divini.
- Dòng Ngôi Lời được thành lập vào năm 1875 tại Hà Lan, do cha thánh Arnold Janssen, một linh mục triều người Đức sáng lập.
- Dòng Ngôi Lời là một Dòng quốc tế, và là Dòng Nam Truyền Giáo lớn nhất hiện nay trong Giáo Hội.
- Tính đến nay, Dòng Ngôi Lời có trên 6.100 thành viên, gồm các linh mục và tu huynh, đang hoạt động trên 70 quốc gia.

- Cha Thánh Arnold cũng thành lập thêm hai Dòng nữ:
1. Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Truyền Giáo (SSpS) vào năm 1889.
2. Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh Chiêm Niệm (SSpSAP) vào năm 1896

Ba Hội Dòng trên hợp thành đại gia đình Ngôi Lời. Hỗ trợ cho nhau bằng lời Kinh nguyện và hoạt động, trên con đường bước theo Đức Giêsu Kitô trong sứ vụ truyền giáo.
 

MỤC ĐÍCH và ĐẶC SỦNG
 

- Đức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người để loan báo Tin Mừng về Nước Chúa và đem ơn cứu độ cho muôn dân.
- Như danh xưng cho thấy, Dòng Ngôi Lời được hiến dâng đặc biệt cho Ngôi Lời Thiên Chúa.
- Ơn gọi của Dòng Ngôi Lời là dõi bước theo Đức Giêsu Kitô, cách riêng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng về Nước Chúa và làm chứng cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
- Các thành viên Dòng Ngôi Lời sẵn lòng rời quê hương để thi hành sứ vụ truyền giáo.
- Dòng Ngôi Lời chủ trương có anh em Linh mục và anh em Tu huynh, cùng chia sẻ một nếp sống huynh đệ.
- Các cộng đoàn thường phải gồm nhiều thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau, để nói lên tính phổ quát của đại gia đình Hội Thánh Dân Chúa toàn cầu.
- Trong cuộc sống truyền giáo, Dòng Ngôi Lời chú ý cách riêng bốn ngành sau đây như là những chiều kích đặc trưng và liên kết với nhau:

1. Tông Đồ Thánh Kinh
2. Hoạt Động Truyền Giáo
3. Phát Triển Nhân Sinh và Môi Trường
4. Truyền Thông Xã Hội

TỈNH DÒNG NGÔI LỜI CHICAGO, HOA-KỲ

Tỉnh dòng Chicago (USC) được thành lập năm 1897. Hai mươi năm sau khi lập dòng, Cha Thánh Janssen sai tu huynh Wendelin Meyer, SVD đến Hoa Kỳ để phục vụ. Tu huynh đã đến Hoboken, NJ năm 1895. Trong vòng một năm, nhiều vị thừa sai Ngôi Lời được sai đến Mỹ, và cuối cùng họ chọn một địa điểm cách Chicago 35 dặm để xây dựng nhà dòng, nơi hiện nay gọi là Techny trong tiểu bang Illinois.
Năm 1909, được khích lệ bởi nỗ lực tuyển sinh thành công, nhà dòng mở Chủng Viện Thừa Sai Đức Maria (St. Mary’s Mission Seminary) tại Techny là chủng viện đầu tiên tại Hoa Kỳ chủ yếu dành cho việc huấn luyện các nhà thừa sai cho các công cuộc truyền giáo ở ngoại quốc.
Tỉnh dòng Chicago là tỉnh dòng Ngôi Lời đầu tiên tại Hoa Kỳ với lịch sử trên 100 năm. Đây cũng là tỉnh dòng lớn nhất trong ba tỉnh dòng tại Hoa Kỳ xét về nhân số và lãnh thổ phục vụ. Các linh mục và tu huynh Ngôi Lời hiên diện tại các tiểu bang Illinois, Wisconsin, Nebraska, Iowa, Missouri, Kentucky, Pennsylvania, Indiana, Tennessee, West Virginia, NewJersey, Massachusetts, vùng Washington D.C. Hơn nữa, họ còn phục vụ tại các vùng phụ cận Montreal và Toronto của Canada và các đảo quốc vùng biển Caribbean.
Tính dòng Chicago hiện nay còn là nơi phụ trách đào tạo và huấn luyện các linh mục và tu huynh Ngôi Lời ở Hoa Kỳ với Đại Chủng Viện Ngôi Lời tại Epworth, Iowa. Các chủng sinh theo học cấp cử nhân Triết Học, Thần Học, Giao Thoa Văn Hóa và các môn khoa học nhân văn khác. Tại Techny, Illinois, có Tập Viện Ngôi Lời, nơi các ứng viên học hiến pháp, lịch sử và linh đạo của dòng để chuẩn bị khấn lần đầu. Sau đó, các thầy dòng Ngôi Lời sẽ lên nhà Thần Học Viện ở khu vực Nam Chicago để tiếp tục theo chương trình Thần Học tại Học viện liên dòng Catholic Theological Union (CTU) và các học viện khác trong Chicago.

TỈNH DÒNG NGÔI LỜI – GIUSE VIỆT NAM

- Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam hiện có trên 160 thành viên kể từ Tập sinh cho đến Khấn Trọn đời và đang hoạt động trên nhiều tỉnh thành.
- Tỉnh Dòng được chia thành nhiều hạt, mỗi hạt gồm nhiều cộng đoàn.
- Trụ sở chính của Tỉnh Dòng Ngôi Lời Giuse Việt Nam tọa lạc tại số 10 Võ Thị Sáu, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Những hoạt động mục vụ truyền giáo Của Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam

- Mục vụ Di Dân
- Mục vụ Giáo xứ
- Mục vụ Sinh viên và Giới trẻ
- Mục vụ Tông đồ Thánh Kinh
- Mục vụ cho Bệnh Nhân HIV / AIDS
- Chữa bệnh và giúp đỡ Bệnh Nhân nghèo
- Chăm sóc và hướng nghiệp cho Trẻ Em Mồ Côi
Để gia nhập và trở thành thành viên của Hội Dòng, mọi chi tiết xin liên lạc với:

Văn Phòng Ơn Gọi Tỉnh Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam

10 Võ Thi Sáu, hộp thư 52, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh hòa
ĐT: 0979 79 79 26
(058) 388 11 00
Email: buoctheongoiloi@gmail.com

 LỊCH SỬ DÒNG SVD TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NAY

Từ ngày thành lập 08/9/1875 như một dòng thừa sai của người Đức tại ngôi làng nhỏ Steyl, Hòa Lan, Dòng Ngôi Lời (SVD) đã trở nên một trong những dòng thừa sai lớn nhất và phát triển nhanh nhất của Giáo Hội. Từ khởi điểm khiêm tốn với ba người cho một cộng đoàn tu trì non trẻ tại một nhà trọ nhỏ bé, tàn tạ với tên gọi Ronck Villa (Thạch Thất), nhà dòng đã lớn mạnh để ngày hôm nay có hơn 6000 thành viên đang làm việc mục vụ tại 76 quốc gia trên thế giới. Sự phát triển vẫn tiếp diễn bất chấp những cuộc Thế Chiến, Chiến Tranh Lạnh, và sự khủng hoảng ơn gọi tại các nước Âu-Mỹ. Lịch sử của Dòng Ngôi Lời (tiếng Anh: the Society of the Divine Word, và tiếng Latinh: Societas Verbi Divini, viết tắt SVD) gắn liền với nỗ lực và đặc sủng của cha thánh sáng lập Arnold Janssen.
Cha Arnold Janssen là một linh mục trẻ người Đức, dạy toán và khoa học tự nhiên tại trường trung học. Ngoài việc giảng dạy, cha quan tâm sâu sắc đến sứ mệnh truyền giáo. Sự chú tâm của cha chuyển dần từ việc dạy học sang việc in ấn sách báo, và cha thành lập một tạp chí nhỏ với tên gọi Sứ Giả Nhỏ Bé Của Thánh Tâm Chúa để thúc đẩy sự quan tâm đến công việc truyền giáo của Giáo Hội. Việc in ấn này mở ra cho cha sự hiểu biết sâu xa hơn về sự cần thiết phải thành lập một dòng thừa sai thuộc nước Đức để huấn luyện các tu sĩ và gởi họ đi phục vụ sứ mệnh của Giáo Hội tại những vùng trên thế giới nơi mà Tin Mừng chưa được rao giảng. Để biến giấc mơ truyền giáo thành hiện thực, cha Arnold phải vượt qua sự khó khăn về việc thiếu kinh phí cũng như phong trào thế tục Kulturkamf đang thịnh hành lúc bấy giờ đã hạn chế quyết liệt các hoạt động của Giáo Hội tại Đức. Tuy vậy, nỗ lực và đặc sủng của cha đã thành công. Sau ba năm rưỡi từ ngày lập dòng, cha Arnold Janssen đã gởi đi hai vị thừa sai Ngôi Lời đầu tiên đến Trung Hoa: một người là cha Joseph Freinademetz, SVD, một linh mục trẻ từ miền Tyrol đã gia nhập dòng, sau này trở nên một vị thánh và người kia là cha John Baptist Anzer, SVD, sau này trở thành giám mục tại Trung Hoa.
Cha Arnold Janssen không chỉ gởi các nhà thừa sai đi truyền giáo trên thế giới mà còn thúc đẩy tại quê nhà sự quan tâm đến việc truyền giáo. Cha lập ra một tạp chí thứ hai với tên Stadt Gottes (Thành Thánh của Thiên Chúa). Để giúp cho việc truyền giáo và nhiều công việc đang gia tăng tại nhà dòng, cha bắt đầu nhận các ứng viên đầu tiên cho ơn gọi tu huynh vào tháng Năm năm 1877. Những tu huynh thừa sai đầu tiên được gửi đến Trung Hoa cho sứ mệnh truyền giáo năm 1883. Nhà dòng tại Steyl phát triển mau lẹ, 4 năm sau từ ngày thành lập có 60 chủng sinh, 6 năm sau có trên 100, và 11 năm sau có trên 200. Hơn nữa, cha Arnold nhận ra sự cần thiết của vai trò các nữ tu thừa sai trong sứ mệnh truyền giáo, nên cha đã thành lập Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh (The Sisters Servants of the Holy Spirit, viết tắt là SSpS) năm 1889. Các nữ tu Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh đã cộng tác đắc lực với các linh mục và sư huynh Ngôi Lời trong việc truyền giáo. Cha Arnold tin tưởng vào sự cầu nguyện cùng Chúa cho các hoạt động rao giảng Tin Mừng của hai dòng tu đã lập, nên sau đó ít lâu, năm 1896, cha lại thành lập thêm một dòng kín cho các nữ tu, Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Hằng Chầu Thánh Thể (The Sisters Servants of the Holy Spirit of Perpetual Adoration, viết tắt là SSpSAP) để cầu nguyện đêm ngày cho sứ mệnh truyền giáo. Hai nữ tu đồng sáng lập hai dòng nữ với cha Arnold là Mẹ Maria Helena Stollenwerk, sau này được phong Chân Phước bởi ĐGH Gioan Phaolô II, và Mẹ Josefa Hendrina Stenmanns.
Sau khi thành lập Dòng Ngôi Lời (SVD), Thánh Arnold Janssen thành lập thêm hai dòng nữ: Dòng thừa sai Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh (SSpS) và Dòng chiêm niệm Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Hằng Chầu Thánh Thể (SSpSAP)
• Ngày 8/9/1875 - Dòng Ngôi Lời được thành lập tại Steyl, Hòa Lan.
• Tháng 1/1876 - Số báo Stadt Gottes (Thành Thánh của Thiên Chúa) đầu tiên được xuất bản.
• Ngày 02/3/1879 - Các nhà thừa sai đầu tiên, Cha Gioan Baotixita Anzer, SVD, và Cha Giuse Freinademetz, SVD, được sai đi rao giảng Tin Mừng tại Trung Hoa.
• Năm 1883 - Các tu huynh thừa sai Ngôi Lời đầu tiên rời nhà dòng đếnTrung Hoa truyền giáo.
• 1888-1913 - Nhà dòng phát triển mau lẹ và các nhà mới được thành lập: Đại học Thánh Raphael ở Roma (1888), Cơ sở truyền giáo Thánh Gabriel ở Áo (1889), Cơ sở truyền giáo Thánh Wendel ở Đức (1889), Cơ sở truyền giáo Đức Mẹ Maria ở Techny, IL, Hoa Kỳ (1909), Cơ sở truyền giáo Thánh Augustinô ở Đức (1913)
• Năm 1889 – Các vị thừa sai đầu tiên từ Steyl, Hòa Lan đến truyền giáo tại Á-Căn-Đình
• Ngày 08/12/1889, Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh (được gọi là các sơ áo lam theo màu áo xanh lam đặc biệt của họ) mở cơ sở đầu tiên tại Steyl, Hòa Lan.
• Ngày 08/12/1896 - Dòng Nữ Tỳ Chúa Thánh Linh Hằng Chầu Thánh Thể (được gọi là các sơ áo hồng theo như màu áo hồng nhạt của họ), mở cơ sở đầu tiên tại Steyl, Hòa Lan.
• Năm 1892 - Các vị thừa sai Ngôi Lời đến Togo, Phi Châu.
• 1895 - Tu huynh Wendelin Meyer, SVD, là vị thừa sai Ngôi Lời đầu tiên được gửi đến Hoa Kỳ.
• 1896 - Các vị thừa sai Ngôi Lời đến Papua New Guinea.
• 1909 - Chủng viện Ngôi Lời đầu tiên ở Hoa Kỳ với nhiệm vụ là đào tạo linh mục và tu huynh phục vụ cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng tại nước ngoài được thành lập ở một trang trại gọi là Techny, phía bắc Chicago,.
• 1912 - Các vị thừa sai Ngôi Lời đến Indonesia.
• 1923 - Các vị thừa sai Ngôi Lời mở Chủng viện Thánh Augustinô ở Vịnh St. Louis, tiểu bang Mississippi, là chủng viện đầu tiên ở Mỹ dành cho người Mỹ gốc Phi Châu cho chức vụ linh mục.
• 1936 - Các vị thừa sai Ngôi Lời đến Ấn Độ.
• Ngày 18/ 2/1946 - Đức Tổng Giám mục Bắc Kinh, Tôma Tiên Ken-sin, SVD, nhận tước hồng y và trở thành vị hồng y đầu tiên của Trung Hoa.
• Ngày 06 /1/1966 – Giám mục Harold Perry, SVD, nhận chức giám mục và trở thành giám mục người Mỹ gốc Phi Châu đầu tiên tại Hoa Kỳ.
• 1985 - Linh mục Giuse Vũ Trí, SVD, được thụ phong và trở thành linh mục Việt Nam đầu tiên của Dòng Ngôi Lời.
• 1998 - Dòng Thánh Giuse tại Nha Trang hòa nhập với Dòng Ngôi Lời đã mở rộng sự hiện diện của các tu sĩ thừa sai Ngôi Lời tại Việt Nam.
• 2003 - Nhà dòng Ngôi Lời đầu tiên ở Nga được thành lập.
• Ngày 05/10/2003 - Cha Arnold Janssen và Cha Giuse Freinademetz được phong thánh tại Roma bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

  

Tác giả bài viết: BBT - Trang Tin GXCS

Nguồn tin: ngoiloi.net http

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây