CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Chủ nhật - 31/05/2020 10:07
hôm nay, toàn thể Giáo hội Công giáo long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Ba, Ngài đến để hoàn thiện chương trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha qua việc hướng dẫn, đồng hành và thánh hóa con người trong ơn gọi là chứng nhân của tin mừng cứu độ.
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19-23)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

 

Suy niệm

Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. hôm nay, toàn thể Giáo hội Công giáo long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Ngài là Thiên Chúa Ngôi Ba, Ngài đến để hoàn thiện chương trình cứu độ nhân loại của Chúa Cha qua việc hướng dẫn, đồng hành và thánh hóa con người trong ơn gọi là chứng nhân của tin mừng cứu độ.

Trở lại với câu chuyện lạ lùng trong ngày lễ Ngũ tuần mà tác giả sách Tông Đồ Công Vụ kể lại, chúng ta thấy việc làm đầu tiên của Chúa Thánh Thần trong Giáo hội, đó là tạo nên sự hiệp nhất và là chất xúc tác để mỗi tín hữu, khi chân nhận tên gọi đó, sẽ tìm về với cộng đoàn huynh đệ của mình là gia đình Giáo hội. Ngày lễ Ngũ tuần là đại lễ của người Do thái, mọi người khắp nơi trở về cố đô, và cũng ngày đó, Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn các tông đồ, đặc biệt là thánh Phero, mạnh dạn đứng lên, nói về tình thương Thiên Chúa qua mầu nhiệm cứu độ, đặc biệt là sự hiện diện của Thánh Thần, từng bước, Ngài sẽ giúp nhân loại nhận ra giá trị con người, nhận ra giá trị của mầu nhiệm cứu độ, và hơn nữa là nhận ra tình thương Thiên Chúa trải dài từ khởi thủy, sau khi nguyên tổ phạm tội, và hôm nay, Ngài đã quy tụ tất cả trong mái ấm gia đình giáo hội: “Khi ấy, cư ngụ tại Giêrusalem, có những người Do-thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về. Nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng: "Nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilê ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi: Chúng tôi là người Parthi, Mêđi, Êlam, Mêsopotamia, Giuđêa, Cappađôcia, Pôntô, Tiểu Á, Phrygia, Pamphylia, Ai-cập, Lybia, cận Cyrênê, và người Rôma cư ngụ ở đây, là Do-thái và tòng giáo, là người Crêta và Á-rập, chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa!”. Tất cả đã được Chúa Thánh Thần nối kết trở thành anh chị em trong cùng một gia đình của Thiên Chúa.

Chúa Thánh Thần hiện diện trong giáo hội như là hơi thở của con người, Ngài hướng dẫn mỗi người trước là sống tình hiệp nhất huynh đệ, biết tôn trọng lẫn nhau, biết yêu mến Giáo hội qua các thừa tác viên, biết chu toàn trọng trách của mình trong ơn gọi của bản thân và hoàn cảnh, để tin mừng cứu độ được loan đi, được trao ban, được trở nên hiện thực trong mỗi người. Để có một cộng đoàn huynh đệ, để có được sự tôn trọng và yêu mến Giáo hội, rất cần có sự hiện diện của Thánh Thần: “Anh em thân mến, không ai có thể nói "Ðức Giêsu là Chúa" mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa, là Ðấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người, tuỳ theo lợi ích”. Đó là lời nhắc của thánh Tông Đồ dân ngoại khi thấy dân thành Corintho sống trong sự hỗn loạn, thiếu niềm tin, thiếu sự tôn trọng, thiếu sự yêu mến Giáo hội và thiếu tình huynh đệ. Và đó cũng là thánh nhân nhắc nhở mỗi chúng ta trong hành trình đức tin hôm nay, là thành viên của Giáo hội, hãy trân trọng trong vâng phục, là con cái Giáo hội, hãy yêu mến trong tình huynh đệ, đừng cậy dựa vào những thế lực thế gian để hành hạ Giáo hội và đánh mất tình huynh đệ cộng đoàn.

Thánh Gioan ghi lại biến cố Đức Giesu hiện ra với các Tông Đồ sau khi Ngài sống lại ra sao. Trước hết, Ngài ban bình an cho họ, đó là sự bình an đến từ Thiên Chúa tình yêu, chứ không đến từ thế gian, sau nữa, Ngài nhắc lại lời mời của Ngài, các con hãy đi loan tin mừng cứu độ. Và sau cùng, Ngài thổi hơi, ban Chúa Thánh Thần cho họ. Chúa Thánh Thần là Đấng vô hình, là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, cả ba ngôi nên một trong bản tính Thiên Chúa: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Để có thể lắng nghe được tiếng của Chúa Thánh Thần, người môn đệ cần có một tâm hồn bình an, một tâm hồn tĩnh lặng, trong bình an đó, tiếng Thánh Thần sẽ hướng dẫn người môn đệ con đường xây dựng tình huynh đệ cộng đoàn, bởi đó là nơi giúp đỡ bản thân khi đức tin bị thử thách, đó cũng là cách thức người môn đệ xây dựng Giáo hội tại cộng đoàn. Có được bình an trong tâm hồn, có được một chỗ dựa tinh thần vững chắc là cộng đoàn, người môn đệ mới mạnh dạn lên đường, đi vào giữa lòng thế giới với lệnh truyền là loan tin vui cứu độ.

Sống giữa một thế giới ồn ào, một thế giới người ta sợ cái cô đơn, do đó, con người luôn tìm đến chỗ ồn ào, chỗ náo nhiệt, ít ai dám tìm cái tĩnh lặng giữa dòng đời, bởi đó, cầu nguyện là hành động xem ra khó khăn nhất đối với người môn đệ của Chúa, nếu không thể cầu nguyện được, thì làm sao nghe được tiếng Chúa Thánh Thần hướng dẫn và soi sáng, từ khởi sự cho đến hoàn thành trong mọi công việc, khi không tìm được bình an đến từ Thánh Thần, tất sẽ không biết mình sẽ sống ơn gọi hiện tại thế nào cho đúng với Thánh Thần mong muốn. Ơn gọi hôn nhân hay tu trì đều là những lối nẻo vào đời làm chứng cho tin mừng, tưởng cũng nên nhắc lại đó là những ơn gọi đến từ Thiên Chúa chứ không là một nghề nghiệp, để bất cứ ai được mời lên đường, hãy sống ơn gọi đó cách thực thụ và đúng nghĩa trong hoàn cảnh hôm nay. Đến từ Thiên Chúa, nên mỗi ơn gọi có những linh đạo để giúp cho con người sống tin mừng phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của mình, trong điều kiện đó, người chứng nhân tin mừng trong mỗi ơn gọi cần lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để xây dựng cộng đoàn, để xây dựng xứ đạo, để xây dựng hội dòng của mình theo tinh thần tin mừng. Tất cả cùng chung một đấng gọi là Thần Chân Lý hướng dẫn, tiếc thay, giữa thế giới ồn ào đó, giữa thế giới nặng mùi vật chất và thực dụng, con người muốn xây dựng cho mình những pháo đài cá nhân chủ nghĩa trong mỗi ơn gọi của mình, khi con người cố gắng thực hiện điều đó, có phải là lúc nhân loại đang lặp lại bài học của tháp Babel, câu chuyện nói về hậu quả của tội lỗi, trong khi đó, Giáo hội đang sống trong sự hướng dẫn của Thánh Thần, để xây dựng lại một gia đình Thiên Chúa trong tình hiệp nhất và trân trọng lẫn nhau.

Sự bình an tâm hồn là yếu tố đầu tiên và cần thiết để xây dựng sự hiệp nhất cộng đoàn, thứ đến là tình yêu, Chúa Thánh Thần còn được gọi là Đấng Tình Yêu, có yêu rồi mới làm được mọi điều ước mong, có yêu mới tha thứ, có yêu mới cảm thông, có yêu mới trân trọng, có yêu mới dám hy sinh. Sự bình an đích thực đó Chúa phục sinh đã ban cho nhân loại, tình yêu đích thực đó, Chúa Thánh Thần đã đem đến cho từng người, phần còn lại là sự cộng góp của con người, của mỗi người trong ơn gọi được mời.

 

Lạy Chúa Giesu phục sinh, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho chúng con, để Ngài hướng dẫn chúng con tới sự thật vẹn toàn, tới sự bình an đích thực và được chạm tay tới tình yêu tuyệt đối, xin cho mỗi người chúng con luôn biết khiêm tốn lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần hướng dẫn và can đảm đi theo sự chỉ lối của Ngài, để chúng con được ngụp lặn trong tình yêu tự hiến của Thiên Chúa, được ở lại trong sự bình an của Thiên Chúa và được đi trên con đường chân lý và sự thật vẹn toàn của Thiên Chúa. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây