TƯ LIỆU : GIỚI THIỆU 16 KHÓA BTV.HĐGX

Thứ ba - 25/02/2020 22:07
Hướng về cuộc Bầu cử TÂN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ CHÂU SƠN ( BTV.HĐGX) Nhiệm kỳ 2020–2024, đáp ứng nhu cầu tham khảo cùng tìm hiểu CÁC KHÓA BTV.HĐGX của nhiều Bạn đọc trong và ngoài Giáo xứ, nay Ban Biên tập Trang tin Giáo xứ xin khái quát giới thiệu đến Quý độc giả 16 NHIỆM KỲ BTV.HĐGX trên dòng chảy 64 năm Hình thành và Phát triển Giáo xứ Núi Ngọc từ năm 1956 cho đến nay.
GIÁO XƯ CHÂU SƠN - BMT
GIÁO XƯ CHÂU SƠN - BMT

LỜI GIỚI THIỆU :

Ngày 22 tháng 6 năm 1967, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI ban hành Tông hiến “Qui Dei benignitate”( Nhờ lòng nhân từ của Thiên Chúa ) thiết lập Giáo phận Ban Mê Thuột gồm 3 tỉnh: Đăklăk (Gp Kontum), Quảng Đức và Phước Long (Gp Đà Lạt). Đồng thời, cũng vào ngày hôm ấy, qua Tông sắc “Qui omnium Catholicae”, ngài đã bổ nhiệm Linh mục Phêrô Nguyễn Huy Mai, làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Ban Mê Thuột. Đức Cha cố Phêrô sinh ngày 03.07.1913; TPLM ngày 29.06.1941; Lễ Tấn phong GM ngày 15.08.1967 tại Vương cung Thánh đường Sàigòn và Lễ nhậm chức tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột ngày 22.08.1967; Qua đời ngày 04.08.1990)

KHÁI QUÁT DANH XƯNG VÀ TÊN GỌI CHỨC VỤ :

+ Từ năm 1956–1957, vào giai đoạn đầu mới thành lập Trại Định cư Châu Sơn, nhằm tiếp nối chức vụ ngoài Giáo xứ Thọ Ninh, nên phần việc điều hành xứ đạo do Cố PX.Trần Nghi đảm trách.
+ Từ năm 1957 cho đến năm 1972 ( là năm Đức Cha cố Phêrô Nguyễn Huy Mai ban hành Quy chế Giáo xứ). Giai đoạn nầy, Giáo xứ đều bầu một Ban Điều hành gọi là BAN HÀNH GIÁO XỨ, với các chức danh là Trưởng ban, Phó ban và các thành viên phụ trách chuyên môn, nhằm đại diện cho Giáo dân để điều hành các việc đạo đức và sinh hoạt Giáo xứ.

+ Từ năm 1972, áp dụng theo “Quy chế Giáo xứ” của Giáo phận, danh xưng được đổi thành HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ, với các chức danh là Chủ tịch, Đệ nhất và đệ nhị Phó Chủ tịch, cùng các thành viên phụ trách chuyên môn.
+ Tùy nhu cầu mục vụ Giáo xứ theo từng thời điểm, nên nhân sự BTV.HĐGX còn dao động từ 11 người ( NK 19721976); 07 người ( NK 19761978); 05 người (NK 19781982); 06 người (NK 19821987) và 05 người ( NK 19871991).
+ Từ năm 1991 cho đến năm 2016, trong 06 Nhiệm kỳ HĐGX nầy, nhân sự BTV ổn định gồm 07 người.
+ Thông thường, BTV,HĐGX có Nhiệm kỳ 04 năm. Riêng Nhiệm kỳ thứ 14 (2007–2012) có thời gian 5 năm nhằm phù hợp với quy định mới của Giáo phận trong công tác thường huấn (nên toàn thể các Giáo xứ & Giáo họ Biệt lập trong Giáo phận đồng loạt bầu BTV.HĐGX trong năm 2012 với Nhiệm kỳ 04 năm).
+ Từ ngày 01 tháng 8 năm 2016, Bản tu chính Quy chế Giáo xứ do Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản công bố, nhân sự chính thức của BTV gồm 06 người và điều chỉnh hai chức danh :
- Phó Chủ tịch I ( I PCT ) thành PCT Nội vụ (Cộng tác với Chủ tịch; điều hành khi Chủ tịch vắng mặt; phối hợp các Sinh hoạt Mục vụ Giáo xứ và Giáo họ; đặc trách các Ban chuyên môn, các Đoàn thể và Phong trào).
- Phó Chủ tịch II ( II PCT ) thành PCT Ngoại vụ (Cộng tác với Chủ tịch; phối hợp các Sinh hoạt thuộc lãnh vực Bác ái xã hội và Loan báo Tin Mừng; phụ trách liên lạc với bên ngoài Giáo xứ, Giáo họ và các Tôn giáo bạn).

Kể từ ngày thành lập (1956) cho đến tuổi 64 (2020), Giáo xứ Châu Sơn đã có 16 NHIỆM KỲ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ.

Năm nay, Cộng đoàn Giáo xứ sẽ bầu
TÂN BTV.HĐGX THỨ 17 ( NHIỆM KỲ 20202024),
với các Thể thức và Lịch trình bầu cử như sau :

 

tải xuống


1. Ngày 09.02.2020 ( CN V Thường niên) :  Công bố tổ chức bầu tân BTV/ HĐGX trước Cộng đoàn và Thành lập Ban bầu cử tạm thời. Ban Bầu cử tạm thời do BTV.HĐGX đương nhiệm đảm trách.

2.1. Vòng 1 : từ ngày 09.02.202023.02.2020 : các đơn vị bầu cử tổ chức đề cử nhân sự để bầu vào BTV HĐGX. Lập Biên bản ghi kết quả gởi về Ban Bầu cử tạm thời trước ngày 05.03.2020

2.2. Vòng 2 : từ ngày 08.03.202022.03.2020 : sau khi Ban Bầu cử tổng hợp kết quả từ vòng một, chọn các ứng cử viên đạt hai đơn vị đề cử trở lên, đúc kết thành danh sách, đưa về 18 đơn vị để bầu phiếu vòng hai và lập Biên bản ghi kết quả gởi về Ban Bầu cử trước ngày 25.03.2020

2.3. Vòng 3: từ ngày 29.03.202012.04.2020 : Thành lập Ban bầu cử chính thức.

3. Ban Bầu cử công bố Danh sách 10 vị có số đơn vị đề cử nhiều nhất, làm thành lá phiếu gởi về các gia đình để các Gia đình trực tiếp bầu chọn 06/10 người. 

4. Chúa nhật III Phục sinh ngày 26.04.2020: Bầu phiếu trực tiếp tại Nhà thờ trong Thánh lễ nhất và công bố kết quả bầu cử sau Thánh lễ.

5. Ngày 31.05.2020, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống : Tân BTV/HĐGX tuyên thệ nhậm chức tại Thánh đường.

THỜI KỲ LẬP TRẠI

aaNHIỆM KỲ 1 : 19571960
Tên gọi giai đoạn này là Ban Hành giáo
 

a10
 
1.Trưởng ban: Phaolô Nguyễn Tân
2.Phó ban: Phêrô Nguyễn Tuệ
3.Thủ quỹ: Rôsa Trần Thị Đức
4.Thư ký: GB Nguyễn Văn Quảng
 

NHIỆM KỲ 2 : 19601964

b
 
1.Trưởng ban: GB Trần Đình Hóa
2.Thư ký: Giuse Vương Đình Châu
3.Thủ quỹ: Rôsa Trần Thị Đức
4.Phụng vụ: Antôn Ngô Văn Đức
 

NHIỆM KỲ 3 : 19641968

b1
 
1.Trưởng ban: GB Trần Đình Hóa
2.Thư ký: Giuse Vương Đình Châu
3.Thủ quỹ: Rôsa Trần Thị Đức
4.Phụng vụ: Antôn Ngô Văn Đức
 

NHIỆM KỲ 4 : 19681972

a6
 
1.Trưởng ban: Fx Trần Ngọc Phong
2.Phó ban: Phêrô Nguyễn Văn Thục
3.Thư ký: GB Bùi Văn Tuyên
4.Thủ quỹ: Rôsa Trần Thị Đức
5.Phụng vụ: Antôn Ngô Văn Đức
 

NHIỆM KỲ 5 : 19721976

a4


Tên gọi từ thời kỳ này là HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ

1.Chủ tịch: Fx Trần Ngọc Phong
2.Phó Chủ tịch 1: Phaolô Nguyễn Văn Lan
3.Phó Chủ tịch 2: GB Đoàn Sĩ Châu
4.Thủ quỹ: Rôsa Trần Thị Đức
5.Phụng vụ: Giuse Nguyễn Đình Thái
6.UV Truyền thông Xã hội: Đa minh Nguyễn Tiến Nho
7.UV Công Giáo Tiến Hành: GB Trần Ngọc Hân
8.UV Công Lý Hòa Bình: GB Nguyễn Đình Hiệp
9.UV                      : Augustino Trần Xuân Mai
10.UV Kiến Thiết: Fx Trần Văn Công
11UV Tài Chính: Giuse Hà Huy Việt
 

NHIỆM KỲ 6 : 19761978

d
 
1.Chủ tịch: Giacôbê Đoàn Ái Hảo
2.Phó Chủ tịch 1: Phêrô Trần Đông
3.Phó Chủ tịch 2: Phêrô Trần Trúc
4.Thư ký: Phaolô Trần Vinh Thi
5.UV Tài chính: Giuse Trần Lục
6.Thủ quỹ: GB Phạm Quang Thúy
7.Phụng vụ  Huấn giáo: Giuse Nguyễn Đình Thái
 

NHIỆM KỲ 7 : 19781982

g1
 
1.Chủ tịch: Phêrô Nguyễn Đức Điểm
2.Phó Chủ tịch 1 Phụng vụ: Giacôbê Nguyễn Kim Vinh
3.Phó Chủ tịch 2 Huấn giáo: GB Nguyễn Công Đoàn
4.Thủ quỹ  Tài chính: Giuse Hoàng Minh Phụng
5.Thư ký: GB Nguyễn Hồng
 

NHIỆM KỲ 8 : 19821987

a2
 
1.Chủ tịch: Phêrô Nguyễn Đức Điểm
2.Phó Chủ tịch 1 Phụng vụ: Giacôbê Nguyễn Kim Vinh
3.Phó Chủ tịch 2 Huấn giáo: GB Nguyễn Công Đoàn
4.Huấn giáo: Phêrô Maria Trần Văn Lan
5.Thư ký: Phêrô Trần Đình Bát
6.Thủ quỹ  Tài chính: Giuse Hoàng Minh Phụng
 

NHIỆM KỲ 9 : 19871991

a3
 
1.Chủ tịch: Giuse Hoàng Thế Minh
2.Phó Chủ tịch 1 Phụng vụ: GB Nguyễn Ngọc Minh
3.Phó Chủ tịch 2 Kiến thiết: Giuse Trần Đức Lương
4.Thư ký: Giuse Nguyễn Thế Thiện
5.Thủ quỹ  Hiếu sự: Phaolô Nguyễn Văn Hậu
 

NHIỆM KỲ 10 : 19911995

c
 
1.Chủ tịch: Giuse Hoàng Thế Minh
2.Phó Chủ tịch 1 Phụng vụ: GB Nguyễn Ngọc Minh
3.Phó Chủ tịch 2 Kiến thiết – Hiếu sự: Fx Trần Văn Công
4.Thư ký: GB Đoàn Viết Hùng
5.Kinh tế  Tài chính: Đaminh Nguyễn Tiến Nho
6.Huấn giáo: Phêrô Nguyễn Văn Hồng
7.Thủ quỹ: Maria Cao Thị Minh Thu
 

NHIỆM KỲ 11 : 19951999

c1
 
1.Chủ tịch: Fx Trần Văn Công
2.Phó Chủ tịch 1 Phụng vụ: Phêrô Trần Văn An
3.Phó Chủ tịch 2 Kế hoạch: Phaolô Hoàng Xuân Di
4.Tài chính: Đaminh Nguyễn Tiến Nho
5.Thư ký: Phêrô Cao Văn Sơn
5.Huấn giáo: Antôn Cao Đình Minh
7.Thủ quỹ: Anna Nguyễn Thị Lài
 

NHIỆM KỲ 12 : 19992003

a1
 
1.Chủ tịch: Giuse Hoàng Văn Công
2.Phó Chủ tịch 1 Kế hoạch: Phaolô Hoàng Xuân Di
3.Phó Chủ tịch 2 Đoàn thể: Giuse Nguyễn Đình Hòa
4.Thư ký: Phêrô Cao Văn Sơn
5.Phụng vụ  Hiếu sự: Phaolô Trần Đức Tịnh
6.Tài chính: Phêrô Trần Đình Hy
7.Thủ quỹ: Anna Nguyễn Thị Lài
 

NHIỆM KỲ 13 : 20032007

a9
 
1.Chủ tịch: Giuse Nguyễn Đình Hòa
2.Phó Chủ tịch 1 Kế hoạch  Hiếu sự: Giuse Trần Đức Thiện
3.Phó Chủ tịch 2 Đoàn thể: Fx Nguyễn Văn Trọng
4.Thư ký: Phaolô Đậu Quang Đồng
5.Tài chính:  Antôn Nguyễn Đình Thắng
6.Phụng vụ: Phêrô Trần Đình Hy
7.Thủ quỹ: Têrêsa Lê Thị Hồng Xuân
 

NHIỆM KỲ 14 : 20072012

g
 
1.Chủ tịch: GB Nguyễn Ngọc Minh
2.Phó Chủ tịch 1 Đoàn thể: Giuse Trần Đức Thiện
3.Phó Chủ tịch 2 Phụng vụ: Giuse Trần Ngọc Hạnh
4.Thư ký: Phaolô Đậu Quang Đồng
5.Tài chính:  Antôn Nguyễn Đình Thắng
6.Kế hoạch – Hiếu sự: Giuse Hoàng Thế Long
7.Thủ quỹ: Têrêsa Lê Thị Hồng Xuân
 

NHIỆM KỲ 15 : 20122016

20122
 
1.Chủ tịch: Fx Trần Minh Thanh
2.Phó Chủ tịch 1 Đoàn thể  Kế hoạch: Giuse Hoàng Thế Long 
3.Phó Chủ tịch 2 Phụng vụ: Gioan Phạm Quang Bình
4.Thư ký: GB Đậu Quang Mỹ
5.Tài chính: GB Trần Đình Dũng
6.Kiến thiết – Hiếu sự: GB Bùi Tiến Bộ
7.Thủ Quỹ: Anna Trần Thị Bình
 

NHIỆM KỲ 16 : 20162020

2016
 
1.Chủ tịch Fx Trần Minh Thanh
2.Phó Chủ tịch Nội vụ  Phụng vụ: Gioan Phạm Quang Bình
3.Phó Chủ tịch Ngoại vụ  Đoàn thể: Giuse Hoàng Thế Phượng
4.Thư ký: GB Đậu Quang Mỹ
5.Tài chính - Kế Hoạch: GB Trần Đình Dũng
6.Thủ quỹ – Hiếu sự: GB Bùi Tiến Bộ

Tác giả bài viết: Quang Đồng BBT -TTGXCS

Nguồn tin: KỶ YẾU 50 NĂM HỒNG ÂN CHÂU SƠN –NÚI NGỌC 1956–2006

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây