CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Thứ bảy - 12/12/2020 18:17
Chúa nhật thứ 3 mùa vọng được gọi là Chúa nhật màu hồng, bởi từ phụng vụ Lời Chúa, tin vui từ trời được loan báo đến mọi người, mọi nhà, hơn nữa, mỗi người tín hữu hôm nay còn được mời gọi lên đường, tiếp nối sứ vụ của thánh Gioan Tiền Hô,
CN 3 MV nam B
CN 3 MV nam B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 1, 6-8. 19-28)

 

Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải". Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sống Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

 

Suy niệm

Màu hồng, một màu sắc đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống. Nó còn là biểu tượng của tình yêu, một tình yêu đầy hy vọng và đầy sức sống. Chúa nhật thứ 3 mùa vọng được gọi là Chúa nhật màu hồng, bởi từ phụng vụ Lời Chúa, tin vui từ trời được loan báo đến mọi người, mọi nhà, hơn nữa, mỗi người tín hữu hôm nay còn được mời gọi lên đường, tiếp nối sứ vụ của thánh Gioan Tiền Hô, mời mọi người hãy chuẩn bị tâm hồn để Con Thiên Chúa ghé thăm và ở lại với thế giới, với mỗi người.

Mỗi người khi bước vào đời đều được Thiên Chúa trao cho một sứ mệnh tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện sống. Tiên tri Isaia cũng vậy, cuộc đời của người tiên tri này dù có nhiều thăng trầm, nhưng ơn gọi đó luôn thôi thúc ông lên đường, thôi thúc ông lên tiếng, thôi thúc ông bảo vệ chân lý, bảo vệ những giá trị thánh thiêng. Ông đã nói về ơn gọi của mình rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi: vì Chúa đã xức dầu cho tôi; Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ bị lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa”. Dù là một tạo vật, ông được Thánh Thần Thiên Chúa ngự xuống trên cuộc đời, sai ông bước vào đời trong vai trò chứng nhân và ngôn sứ, để loan truyền tin vui và đưa lối cho bao kẻ lầm lạc trở về với Thiên Chúa. Một con người bất tài, một tạo vật bất toàn, vậy mà được Thiên Chúa trao cho sứ mạng thật cao cả, thật thánh thiêng và thật vinh dự. Ông đã sống trọn vẹn ơn gọi của mình cùng với nhiều nỗ lực và hy sinh: “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi áo phần rỗi, và choàng áo công chính cho tôi, như tân lang đầu đội triều thiên, như tân nương trang sức bằng ngọc bảo”. Được cộng tác và được lên đường với sứ mạng đến từ Thiên Chúa, nào có gì sánh cho bằng vinh dự đó.

Ý thức về sứ mạng và ơn gọi cao quý của mình, thánh Phaolo trong lá thư gởi cộng đoàn giáo hội tại Thexalonica, ngài đã nhắn nhủ các tín hữu Kito hãy tạ ơn Thiên Chúa đã cho con người được cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài, đồng thời hãy tỉnh thức và biện phân mọi biến cố, mọi công việc và mọi hoàn cảnh, để thực hiện đúng thánh ý Thiên Chúa: “Anh em thân mến, anh em hãy vui mừng luôn. Hãy cầu nguyện không ngừng. Trong mọi việc, hãy cảm tạ Chúa. Vì đó là thánh ý Thiên Chúa về tất cả anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Ðừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức”. Là một cộng đoàn giáo hội còn non yếu, thánh nhân biết các tín hữu dễ bị sa ngã, dễ bị thất tín với Thiên Chúa, vì thế, ngài khuyên bảo họ hãy đặt những giá trị của Nước Trời lên trên mọi giá trị của thế gian, đồng thời hãy cẩn trọng với mọi cạm bẩy thế gian. Quả thực, ơn gọi của người môn đệ Đức Giesu trong mọi thời đại, luôn là miếng mồi ngon cho ma quỷ và sự dữ, nhưng là một hồng ân cao quý con người được đón nhận từ Thiên Chúa, do đó, cần phải giữ gìn, trân trọng và tìm đến với Thiên Chúa qua lời cầu nguyện mỗi ngày.

Người làm chứng luôn là một nhân vật quan trọng và cần thiết, Thiên Chúa đã dùng ngôn ngữ và cách diễn đạt của con người để đi vào lịch sử nhân loại, Ngài đã chọn một con người nhỏ bé nhưng có trái tim đủ lớn, có một quyết tâm đủ mạnh và có một tâm hồn đong đầy tình yêu, đó là thánh Gioan Tiền Hô. Thánh nhân chào đời trong một gia đình nhỏ, lớn lên trong ơn nghĩa Thiên Chúa ngay lúc còn trong cung lòng mẹ. Sinh ra và lớn lên trong sự quan phòng của Thiên Chúa, thánh nhân luôn ý thức sứ mạng cao quý của mình trong phận người. Khi được hỏi về thân thế và sự nghiệp, thánh nhân đã trả lời cho các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc đó: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo". Chỉ là một tiếng kêu, chỉ là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, chứ không phải là một nhân vật đặc biệt nào, thánh nhân tự nhận mình là vậy dù ơn gọi của ông rất cao quý: “Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Elia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Elia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải". một chứng nhân chứ không phải là đấng cứu độ, một người dọn đường cho Đấng Cứu Độ chứ không phải là đấng cứu độ, thánh nhân luôn ý thức ơn gọi của mình là người chứng nhân, là người dọn đường cho Con Thiên Chúa, ngài đã sống tròn đầy giá trị của ơn gọi bản thân, dù có phải thiệt thân và tù đày. Sứ mạng lớn lao trên đôi vai của người chứng nhân đó rất đặc biệt, chỉ là người đi tiền trạm, dọn dẹp mọi ngổn ngang trong tâm hồn con người với lời nhắc thực tế, lên án mọi bất công xã hội với lời cảnh tỉnh nghiêm khắc dành cho những người có trách nhiệm, nâng đỡ những ai bị khinh miệt, bị bỏ rơi và sống bất hạnh bên lề xã hội: “Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Elia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người".

Làm chứng bằng lời nói chưa đủ thuyết phục để đưa mọi người chung quanh trở về, thánh Gioan đã dùng cuộc đời mình để làm chứng. cái chết của ngài là một minh chứng cho sự trung thành với sứ mạng. Dù được đón tiếp rất trọng thị, nhưng thánh nhân chỉ tự nhận mình là một tiếng kêu, một người chưa xứng đáng cởi dây giày cho Đấng Cứu Thế. Sự khiêm tốn luôn là một yếu tố cần thiết cho người chứng nhân, bởi họ được mời gọi, được sai đi loan tin mừng cứu độ của Thiên Chúa chứ không phải được sai đi để nói lời của họ,  để nói về tài năng và kế hoạch của họ, họ chọn Thiên Chúa để sống và gắn bó chứ không chọn việc của Thiên Chúa để sống và gắn bó, vì thế, khi Đấng Cứu Độ xuất hiện, thánh nhân đã giới thiệu với nhân loại: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng Cứu Độ trần gian” và thánh nhân đã lui vào phía sau của sân khấu cuộc đời, nhường tất cả lại cho nhân vật ngài đi dọn đường. Quả thực một con người, một ơn gọi thật cao quý và đủ khiêm tốn trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Và hôm nay, bao người môn đệ của Đấng Cứu Thế đang sống trong thế giới này, họ cũng được mời gọi sống sứ mạng giống như thánh Gioan Tiền Hô. Chỉ tiếc rằng, rất nhiều người môn đệ đó thay vì chọn Chúa để phục vụ, họ đã chọn công việc của Chúa, thay vì chọn sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế, họ lại dọn đường cho cái tôi của họ ngự trị và hiển lộ trong thế giới tục hóa này. Bậc sống gia đình hay ơn gọi dâng hiến đều là những môn đệ của sự thật, của chân lý và của tình thương, thế nhưng được bao người, được bao tâm hồn thực sự sống trọn vẹn với giao ước tình yêu đó, được bao bước chân lên đường loan tin vui cứu độ của Thiên Chúa, hay chỉ loan tin buồn cho tha nhân vì sự ích kỷ, ganh ghét và oán thù, luôn tìm mọi cách để xây dựng pháo đài cho cái tôi ích kỷ trong chính gia đình mình và ngay giữa cộng đoàn huynh đệ. Nếu những lời chứng đó không đến từ Thiên Chúa, làm sao Con Thiên Chúa có thể đi vào lịch sử nhân loại để cứu độ và giải thoát con người trong thế giới tội lỗi và sự chết. Thiên Chúa qua Mẹ Giáo hội đang mong đợi những người con hãy hướng về cuộc đời của thánh Gioan Tiền Hô, hãy học nơi ngài sự khiêm tốn và sự chung thủy với ơn gọi trong mọi hoàn cảnh và trong mọi ơn gọi, để Thiên Chúa có thể đi vào thế giới này trên những con đường bằng phẳng tình người, rộng rãi trong tình liên đới, ấm áp trong tình trời.

 

Lạy Chúa Giesu, Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại lần thứ nhất, và đã chứng kiến bao bất toàn của con người, xin giúp mỗi người chúng con hãy học bài học của người chứng nhân nơi thánh Gioan, để tiếp tục sứ mạng loan tin vui cho mọi người. Chúa đã chấp nhận những khiếm khuyết trong cuộc đời chúng con, xin giúp chúng con luôn biết đặt những giá trị Nước Trời lên trên trong mọi chọn lựa của chúng con, để ơn gọi phục vụ của mỗi người luôn là thực hiện thánh ý Thiên Chúa, mưu ích cho phần rỗi các linh hồn. Amen.

Tác giả bài viết: LM Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây