LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02/2019

Thứ bảy - 23/02/2019 11:38
LỊCH PHỤNG VỤ NĂM C : THÁNG 02.2019 – Lịch có ghi chú những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2019
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 02.2019
lpv 2
 
 
 

DL

ÂL

Áo Lễ

Lễ

01/2

27.12
Mậu Tuất

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Ba Mùa Quanh Năm
Dt 10:32-39; Tv 37:3-4,5-6,23-24,39-40; Mc 4:26-34

02/2

28.12

Tr

Thứ Bảy.Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh
Dt 11:1-2,8-19; Lc 1:69-70,71-72,73-75; Mc 4:35-41

03/2

29.12

X

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Quanh Năm
Gr 1:4-5,17-19; Tv 71:1-2,3-4,5-6,15-17; 1 Cr 12:3113; 1 Cr 13:4-13; Lc 4:21-30

04/2

30.12

X

Thứ Hai trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 11:32-40; Tv 31:20,21,22,23,24; Mc 5:1-20

05/2

01.01
Kỷ Hợi

Đỏ

Thứ Ba.Thánh Agatha, Đttđ
Dt 12:1-4; Tv 22:26-27,28,30,31-32; Mc 5:21-43

06/2

02.01

Đỏ

Thứ Tư. Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Dt 12:4-7,11-15; Tv 103:1-2,13-14,17-18; Mc 6:1-6

07/2

03.01

X

Thứ Năm trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 12:18-19,21-24; Tv 48:2-3,3-4,9,10-11; Mc 6:7-13

08/2

04.01

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:1-8; Tv 27:1,3,5,8-9; Mc 6:14-29

09/2

05.01

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Tư Mùa Quanh Năm
Dt 13:15-17,20-21; Tv 23:1-3,3-4,5,6; Mc 6:30-34

10/2

06.01

X

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Quanh Năm
Is 6:1-2,3-8; Tv 138:1-2,2-3,4-5,7-8; 1 Cr 15:1-11; 1 Cr 15:3-8,11; Lc 5:1-11

11/2

07.01

X

Thứ Hai trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:1-19; Tv 104:1-2,5-6,10,12,24,35; Mc 6:53-56

12/2

08.01

X

Thứ Ba trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 1:20; St 2:4; Tv 8:4-5,6-7,8-9; Mc 7:1-13

13/2

09.01

X

Thứ Tư trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 2:5-9,15-17; Tv 104:1-2,27-28,29-30; Mc 7:14-23

14/2

10.01

Tr

Thứ Năm. Thánh Cyril, Đan Sĩ, và Mêthôđiô, Gm
St 2:18-25; Tv 128:1-2,3,4-5; Mc 7:24-30

15/2

11.01

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:1-8; Tv 32:1-2,5,6,7; Mc 7:31-37

16/2

12.01

X

Thứ Bảy trong tuần thứ Năm Mùa Quanh Năm
St 3:9-24; Tv 90:2,3-4,5-6,12-13; Mc 8:1-10

17/2

13.01

X

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Quanh Năm
Gr 17:5-8; Tv 1:1-2,3,4-6; 1 Cr 15:12,16-20; Lc 6:17,20-26

18/2

14.01

X

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 4:1-15,25; Tv 50:1,8,16-17,20-21; Mc 8:11-13

19/2

15.01

X

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 6:5-8; Tv 29:1-2,3-4,3,9-10; Mc 8:14-21

20/2

16.01

X

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 8:6-13,20-22; Tv 116:12-13,14-15,18-19; Mc 8:22-26

21/2

17.01

X

Thứ Năm trong tuần thứ Sáu Mùa Quanh Năm
St 9:1-13; Tv 102:16-18,19-21,29,22-23; Mc 8:27-33

22/2

18.01

Tr

Thứ Sáu. Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
St 11:1-9; Tv 33:10-11,12-13,14-15; Mc 8:34; Mc 9:1

23/2

19.01

Đỏ

Thứ Bảy.Thánh Polycarp, Gmtđ
Dt 11:1-7; Tv 145:2-3,4-5,10-11; Mc 9:2-13

24/2

20.01

X

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Quanh Năm
1 Sm 26:2,7-9,12-13,22-23; Tv 103:1-2,3-4,8-10,12-13; 1 Cr 15:45-49; Lc 6:27-38

25/2

21.01

X

Thứ Hai trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Hc 1:1-10; Tv 93:1,1-2,5; Mc 9:14-29

26/2

22/01

X

Thứ Ba trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Hc 2:1-11; Tv 37:3-4,18-19,27-28,39-40; Mc 9:30-37

27/2

23/01

X

Thứ Tư trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Hc 4:11-19; Tv 119:165,168,171,172,174,175; Mc 9:38-40

28/2

24/01

X

Thứ Năm trong tuần thứ Bảy Mùa Quanh Năm
Hc 5:1-8; Tv 1:1-2,3,4,6; Mc 9:41-50

Nguồn tin: Nguồn : © 2019 - VietCatholic Network:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây