CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ XUÂN GIÁP THÌN 2024

Thứ ba - 23/01/2024 09:49
Ban Thường Vụ HĐGX thông báo chương trình Phụng vụ các ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024: 
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ XUÂN GIÁP THÌN 2024

Giáo Phận Ban Mê Thuột
Giáo Xứ Châu Sơn 

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ XUÂN GIÁP THÌN 2024

 

  Ban Thường Vụ HĐGX thông báo chương trình Phụng vụ các ngày đầu Xuân Giáp Thìn 2024: 
CHÚC TẾT QUÝ CHA QUẢN XỨ:  Thứ Sáu  ngày 09.2.2024 ( 30 tết )

 Sau Thánh lễ sáng, kính mời: Cha Phó, Quý Cha Đồng Hương, Tu Sĩ Nam Nữ - BTV/HĐGX – Toàn BTS các Giáo họ - BCH các Đoàn thể - BĐH các Ban Ngành – Hội Đạo đức – Quý Thừa Tác viên -  Ca Đoàn – Đội kèn – các Ca trưởng, Nhạc trưởng và Quý Giáo Buôn, tập trung tại phòng khách Gx để chúc tết quý Cha Quản xứ. Lời chúc tết: BTV/HĐGX ông PCT Ngoại vụ.   

II PHỤNG VỤ THÁNH LỄ:

NGÀY 30 TẾT:   Thứ Sáu ngày 09. 2. 2024

 SÁNG:  4 giờ 30 Thánh lễ Tạ ơn của Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ đồng hương, Sinh Viên

 * Dẫn lễ - Đọc sách Thánh – Hát lễ …: Tu sĩ & Hội ĐH, Sinh Viên Phụ trách

 CHIỀU: 17 giờ 30 Thánh lễ dành cho cộng đoàn Thiếu Nhi

 

1 5


MỒNG MỘT TẾT GIÁP THÌN: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI Thứ Bảy ngày 10.2.2024

Thánh lễ tại Hoa Viên Đức Mẹ Giáo xứ

         Ÿ  4 giờ 30 chuông hiệu I    -   5 giờ 00 Chuông hiệu 2   -   5 giờ 30 Thánh lễ

         Ÿ  Dẫn lễ: BDL Ô. Nguyễn Ngọc Minh -  Giúp lễ: Lễ sinh lớn - Hát Lễ: Ca đoàn Cêcilia

         Ÿ  Nhạc kèn : Đội kèn Giáo xứ

         Ÿ  Trống hội Mừng Xuân:  Đội trống Thiếu Nhi do Quý Soeurs hướng dẫn

         Ÿ  Vũ khai Xuân: Đội vũ Thiếu nhi Giáo xứ

         Ÿ  Đọc Sách Thánh: HĐGX Ô. Hiệp – Ô. Hợi     Ÿ LNTH: HĐGX B. Thao

         Ÿ  Dâng lễ vật: Đ. Phụ Huynh, Phụ nữ, Tráng Niên, T.Tráng Niên, Thanh Niên, Thiếu Nhi, BTV  HĐGX

         Ÿ  Hiệp lễ:  Rước Mình Chúa và rước Lời Chúa (Nhận Lộc Thánh từ cộng đoàn Trưởng)

         Ÿ  Sau lời nguyện Hiệp lễ: Chúc tết Quý Cha & Cộng Đoàn:  Ô.Chủ Tịch HĐGX  

         Ÿ  Tâm tình đầu năm của Cha Quản xứ .

         Ÿ  Sau Phép lành:  Dẫn Mừng Tuổi Mẹ & Cộng Đoàn Hát dâng Mẹ năm mới.

 Phần chuẩn bị:

* Bàn Thờ & Dụng cụ Thánh lễ và Lễ vật:  Quý Soeurs chuẩn bị

* Âm thanh, Ánh sáng:  Ban kỷ thuật Gx

* Lộc Thánh: Cộng đoàn Trưởng

* Ghế ngồi cho quý Cha, Ca Đoàn, Đội kèn, Cộng đoàn: Lễ sinh lớn                                            

CHIỀU:   Thánh lễ dành cho Cộng Đoàn Thiếu Nhi

 16 g 30 chuông 1 - 17 g 00 chuông 2 - 17 g 30 Thánh lễ

* Giúp lễ  -  Dẫn lễ  -  Đọc sách Thánh: Đoàn Thiếu Nhi

* Hát lễ:  Ca Đoàn Maria Goretti

  •  Không có Thánh lễ dành cho giới trẻ
  •  Đoàn Thanh Tráng Niên & Thanh Niêntham dự thánh lễ sáng mồng hai tết                                   
 
2 6


MỒNG HAI TẾT GIÁP THÌN:  Chúa Nhật  ngày 11.2.2024

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN & ÔNG BÀ CHA MẸ

THÁNH LỄ SÁNG:

4 giờ 30  Chuông 1  -  5 giờ 00 Chuông 2  -  5 giờ 30 Thánh lễ

 Ÿ Đoàn rước từ nhà xứ vào Thánh Đường: Thánh Giá đèn hầu - Đoàn Phụ Huynh - Quý     cụ Ông và Quý cụ Bà 70 tuổi trở lên – BCH Đ. Phụ nữ - BCH Đ. Phụ huynh – BTV/HĐGX - Quý Tu sĩ Nam Nữ - Quý Cha Đồng tế.

Ÿ Dẫn lễ:    BDL Ô. Đậu Quang Đồng

Ÿ Giúp lễ:  Lễ Sinh lớn     -    Hát lễ: Ca Đoàn Anna

Ÿ Vũ dâng hương trước Ban Thờ Tổ Tiên: Nhờ Quý Soeurs sắp xếp

Ÿ Đọc sách Thánh: 1 Cụ Ông & 1 Cụ Bà -  Lời Nguyện Tín Hữu: Đoàn Phụ Nữ.

Ÿ Dâng lễ vật: Hai BCH.Đoàn Phụ Huynh & Phụ Nữ nhờ Quý Soeurs giúp chuẩn bị (7).

Ÿ Sau lời nguyện Hiệp lễ:  Chúc thọ cha Chánh xứ & Quý Cụ: BCH Đoàn Phụ Huynh-  Tặng quà cho Cha Chánh xứ: BCH.Đoàn Phụ Nữ.

Ÿ Tặng quà Xuân cho quý Cụ:   BCH Đoàn Phụ Huynh & Phụ Nữ

Phần chuẩn bị:

* Quà mừng thọ:  BTV/HĐGX và hai BCH Đ.Phụ Huynh & Phụ Nữ

* Bàn thờ Tổ Tiên:  Ban Lễ Sinh lớn

* Lễ vật: Đoàn Phụ Huynh& Phụ nữ liên hệ quý Soeurs giúp chuẩn bị

* Bố trí chỗ cho đoàn rước: BCH Đoàn Phụ huynh & Phụ nữ

* Trang phục cho quý Cụ Ông & Cụ Bà: Hai BCH Đoàn quyết định

 

THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN SẮC TỘC: vào lúc 8 giờ 00

Ban Loan Báo Tin Mừng & các Giáo Buôn phụ trách

 

THÁNH LỄ CHIỀU   TẠI NGHĨA TRANG

* 16 g 30 Chuông hiệu 1 -  17 g 00 Chuông hiệu 2 -  17 g 30 Thánh lễ

* Dẫn lễ BDL: Ô Trần Ngọc Hạnh

* Giúp lễ: Lễ sinh lớn   –   Hát lễ: Ca Đoàn Anna

* Nhạc kèn: Đội kèn Giáo xứ

* Đọc Sách Thánh HĐGX Ô.Long & Đ.Thanh Tráng Niên  -  LNTH: Đ.Thanh T.Niên

Phần chuẩn bị: 

* Âm Thanh, Ánh sáng:  Ban kỷ thuật Giáo xứ

*  Bàn thờ & Dụng cụ Thánh: Quý Soeurs giúp chuẩn bị

*  Ghế ngồi quý Cha, Ca đoàn, Đội kèn & Cộng đoàn:  Ban lễ sinh

*  Tổng Vệ sinh Nghĩa trang & Lễ đài:  Đoàn Thanh Tráng Niên

*  Giữ xe: Đoàn Thanh Tráng Niên
 

3 5

        

MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN: Thứ Hai ngày 12.2.2024

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM                                                                

LỄ SÁNG

  4 g 30 chuông 1    -    5 g 00 chuông 2    -   5 g 30 Thánh lễ

*  Giúp lễ: lễ sinh lớn  

*  Dẫn lễ:  Đoàn Tráng Niên -   Hát lễ: Ca Đoàn Thánh Tâm

*  Đọc sách Thánh & Lời Nguyện Tín hữu:  Đoàn Tráng Niên

*  Dâng lễ vật:    Đoàn Tráng Niên liên hệ quý Soeurs để chuẩn bị (7 lễ vật tượng trưng sản phẩm lao công của các gia đình trong Giáo xứ)

CHIỀU:  Không có Thánh lễ                                             

 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHUNG:

- Trang trí cây mừng Xuân trong Thánh Đường: BTV/HĐGX và Ban Hoa Viên

- Treo cờ trang trí, banderole: Ban Lễ sinh lớn

- Tổng vệ sinh chung quanh Nhà Thờ, Nhà Xứ: Đoàn Phụ Nữ

 LỊCH GIỮ XE:   

  • Mồng Một Tết:  Đoàn Thanh Niên
  • Mồng Hai Tết:   Đoàn Thanh Tráng Niên
  • Mồng Ba Tết:    Đoàn Tráng Niên
 
  • ash wednesday web slide
                                                            

LỄ TRO NGÀY 14.2.2024:  Mồng Năm Tết (Giữ chay Kiêng thịt)

Ÿ Sáng: Thánh lễ dành cho người lớn vào lúc 5 giờ 00

Ÿ Chiều: Thánh lễ dành cho Cộng đoàn Thiếu Nhi vào lúc 17 giờ 30 

                                       

Trước thềm Xuân Giáp Thìn 2024, kính chúc Quý Cha, Quý  Soeurs, Quý Chức và  Cộng Đoàn: Một Năm Mới Tràn Đầy “ ÂN SỦNG & BÌNH AN Của CHÚA XUÂN ”

GIÁO XỨ YÊU THƯƠNG MỪNG TẾT ĐẾN

GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC ĐÓN XUÂN SANG

 Giáo xứ Châu Sơn,  ngày 20  tháng 1 năm 2024

TM.BTV/HĐGX
CHỦ TỊCH
GB. Trần Thanh Hiệp

Tác giả bài viết: BBT Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây