CHIA SẺ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Thứ bảy - 13/05/2023 06:43
Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ sáu mùa phục sinh, cho chúng ta thấy toàn cảnh những sinh hoạt của các cộng đoàn giáo hội ban đầu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài đã làm thay đổi trái tim của các tín hữu, thay đổi cách nhìn của họ Thiên Chúa, về mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa Cha. Cũng từ nơi Thánh Thần Thiên Chúa, người tín hữu có một thái độ sống xứng đáng với tên gọi của mình là Kito hữu.
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 14, 15-21)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình ra cho nó".

 

Suy niệm

 

Sau khi Đức Giesu sống lại, Ngài đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ, Chúa Thánh Thần được gọi là Thần Chân lý, Ngài sẽ hướng dẫn các Tông đồ, các cộng đoàn Giáo hội sơ khai đi theo chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha. Ngài còn được gọi là Đấng Bảo Trợ cho Giáo hội, bởi nơi Ngài là nhịp cầu cho tình yêu tuôn chảy vào giữa lòng Giáo hội. Phụng vụ Lời Chúa tuần lễ thứ sáu mùa phục sinh, cho chúng ta thấy toàn cảnh những sinh hoạt của các cộng đoàn giáo hội ban đầu dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ngài đã làm thay đổi trái tim của các tín hữu, thay đổi cách nhìn của họ Thiên Chúa, về mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa Cha. Cũng từ nơi Thánh Thần Thiên Chúa, người tín hữu có một thái độ sống xứng đáng với tên gọi của mình là Kito hữu.

 

Những bước chân của các Tông đồ trên hành trình truyền giáo đầy những thách đố, thế nhưng, các ngài luôn mạnh dạn, luôn tự tin, bởi bên cạnh luôn có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Những vùng đất ngày xưa chưa có bóng dáng của Tin mừng, nay trở thành những cộng đoàn đầy sức sống như vùng Sa-ma-ri-a, vì thế, khi các Tông đồ đến đó, họ được lãnh nhận Thánh Thần, Đấng được gọi là Thần Chân lý, sẽ hướng dẫn họ biết trách nhiệm và ơn gọi của mình thế nào: “Khi các tông đồ ở Giêrusalem nghe tin Samaria đón nhận lời Thiên Chúa, liền gởi Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ngài cầu nguyện cho họ được nhận lãnh Thánh Thần: vì chưa có ai trong họ được nhận lãnh Thánh Thần, họ mới chỉ được chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ các ngài đặt tay trên họ, và họ nhận lãnh Thánh Thần”. Chúa Thánh Thần đã loại trừ những lằn ranh phân cách giữa người Do thái và các vùng dân ngoại, Ngài đã liên kết mọi tâm hồn trở thành một gia đình, đó là gia đình của Thiên Chúa, gia đình thiêng liêng. Từng ngày, Ngài hướng dẫn họ sống ơn gọi Kito hữu đúng với hoàn cảnh, với khả năng và điều kiện, không phân biệt dân tộc hay tôn giáo, tất cả có cùng một Cha chung, có cùng một Thánh Thần, có cùng một con đường dẫn tới sự thật, sự sống đời đời.

 

Các Tông đồ đã cộng tác với Chúa Thánh Thần để phục vụ các linh hồn, phục vụ các cộng đoàn về đời sống tinh thần. Từng bước chân, từng bài giáo huấn của các Tông đồ, luôn giúp các tín hữu biết biện phân những giá trị trong cuộc sống, đâu là những việc làm thuộc về thế gian, đâu là những việc làm có sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, dù lời chứng của họ có gặp nhiều thử thách, nhiều gian nan, nhưng luôn đi trong ánh sáng của Chân lý, của Sự thật, thì tâm hồn họ luôn bình an, luôn hạnh phúc: “Anh em thân mến, anh em hãy tôn thờ Chúa Kitô trong lòng anh em, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em, nhưng phải làm cách hiền từ, kính cẩn, hãy có lương tâm ngay chính, để những kẻ lăng mạ đời sống đạo đức của anh em trong Đức Kitô, phải hổ thẹn về điều họ gièm pha anh em. Vì nếu Thiên Chúa muốn, thì thà làm việc thiện mà đau khổ còn hơn là làm điều gian ác”. Dù sống giữa thế gian, nhưng các tín hữu không thuộc về thế gian, họ là chứng nhân của tin mừng sự sống, là chứng nhân của tin mừng cứu độ, tất cả cho Thiên Chúa lớn lên giữa lòng thế giới.

 

Sau khi được gặp Đức Giesu phục sinh, các Tông đồ quá vui mừng, mạnh dạn mở cánh cửa phòng, cánh cửa tâm hồn, ra đi loan báo tin mừng cứu độ, thế nhưng, nhiều lúc các ngài chưa biết mình sẽ nói gì, sẽ làm gì và sẽ sống như thế nào, để trở thành nhịp cầu cho Đấng phục sinh đến với mọi gia đình, mọi cộng đoàn. Chính trong những phút giây trăn trở đó, Đức Giesu đã ban Chúa Thánh Thần cho các ngài, để các ngài biết phải làm gì, phải nói gì và phải sống thế nào: “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con”. Chúa Thánh Thần là Thần Chân lý, là Sự thật, tất cả đến từ Thiên Chúa Cha. Sự thật mà Chúa Thánh Thần hướng dẫn cho các Tông đồ, sẽ giúp cho các ông biết ý nghĩa, biết cách sống và biết cách làm chứng cho sự thật.

 

Chúa Thánh Thần là Thần Chân lý, là Sự Thật, sự hiện diện của Ngài giữa lòng Giáo hội, sẽ giúp cho Giáo hội từng ngày khám phá chiều sâu thiêng liêng và giá trị của ơn cứu độ. Ơn cứu độ đó là một sáng kiến của Thiên Chúa Cha, chứ không do con người, Ngài muốn trao cho con người niềm hạnh phúc được chia sẻ sự sống thần linh của Ngài, Ngài còn muốn con người được trở về chổ đứng ngày xưa là con cái trong nhà của Thiên Chúa. Thế nhưng, có được bao nhiêu người biết được sự thật đó, hiểu được giá trị thiêng liêng của sự thật đó, để từng ngày đáp đền tình yêu và sống với ân sủng cao quý đó. Ngay chính bản thân con người được tạo dựng như thế nào và để làm gì, họ phải sống ra sao, kết thúc cuộc đời con người sẽ đi về đâu ? bao nhiêu vấn nạn liên quan đến sự thật đó, nếu không có Chúa Thánh Thần, làm sao con người có thể tìm được những câu trả lời cho chính mình.

 

Biết sự thật như là khởi đầu cho một hành trình tìm hiểu về Chúa Thánh Thần, con người cần phải sống cho sự thật, chính lúc sống cho sự thật, họ mới cảm nhận được sự hiện diện của Chúa Thánh Thần bên cạnh, trong hành trình đức tin và trong từng nhịp sống của mình. Để sống theo sự thật, đòi hỏi người tín hữu phải can đảm, phải mạnh mẽ mới có thể đối diện với những vấn nạn liên quan đến niềm tin, đến sự sống và đến hạnh phúc của con người. Nhiều lúc con người biết sự thật như thế, nhưng không dám sống theo sự thật, phá thai, ly hôn, ngoại tình và bao nhiêu cớ vấp phạm khác, con người biết đó là trái với sự thật, trái với giáo lý của Thiên Chúa, nhưng con người có đủ can đảm để xa tránh, để chối bỏ và để nói không với bao điều xấu trong mọi lãnh vực của cuộc đời.

 

Lắng nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần, cần có những lời chứng, để chứng minh rằng, Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong tôi. Biết một sự thật nơi ai đó, biết một sự thật giữa cuộc sống, nhưng vì sự ích kỷ, vì thiếu lòng tốt, vì thiếu tình bác ái, người tín hữu có đủ can đảm để làm chứng cho sự thật đó không. Vì thế, người tín hữu cần sự hiện diện bên cạnh, để hướng dẫn cách làm chứng cho sự thật, biết cách sống theo sự thật và biến cuộc đời trở thành lời chứng cho sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong thế giới này.

 

Giữa một thế giới có khuynh hướng tục hóa những giá trị về đạo đức, về phẩm giá con người, về ý nghĩa cuộc sống, sự thật luôn được coi là kim chỉ nam giúp người tín hữu biết phân định rõ ràng hơn, đâu là giá trị thánh thiêng của tôn giáo, đâu là sự thánh thiện của Thiên Chúa và đâu là những dụng ý thiếu tích cực của thế gian. Người tín hữu luôn cần có sự hướng dẫn của Thần Chân lý, của Đấng được gọi là Sự thật, Ngài sẽ giúp người tín hữu biến cuộc đời trở thành lời chứng trong sự tôn trọng tình người, tôn trọng tình huynh đệ cộng đoàn. Từ đó, Ngài sẽ dẫn dắt mọi tín hữu đi tới con đường vẹn toàn, con đường dẫn đưa họ tới ngôi nhà của Thiên Chúa Cha.

 

Lạy Chúa Giesu, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các Tông đồ, để Chúa Thánh Thần dẫn dắt họ sống và thực hiện trọn vẹn ơn gọi của minh, xin Chúa cũng ban Chúa Thánh Thần cho mỗi người tín hữu, để chúng con biết phải làm gì trong hoàn cảnh hiện tại, biết phải sống thế nào cho xứng đáng với tình yêu cứu độ. Khởi đầu của Giáo hội, Chúa Thánh Thần đã từng bước dìu dắt mỗi tín hữu biết trách vụ của mình cũng như biết con đường mình sẽ đi trong chương trình của Thiên Chúa Cha, xin hướng dẫn chúng con hôm nay, có thêm sự khôn ngoan của Ngài, có thêm lòng mến và đạo đức của Ngài, để chúng con chu toàn bổn phận theo ơn gọi của mình cách vẹn toàn. Amen.

Tác giả bài viết: Lm Pet. Trần Bảo Ninh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây