LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 8.2020

Chủ nhật - 02/08/2020 08:55
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 08.2020 : Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ, các Ngày Lễ Kỷ niệm Thụ phong LM và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 8.2020
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 8.2020

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 08-2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Ý cầu nguyện : Cầu cho môi trường biển:  Xin cho những người đang lao động và sống trong môi trường biển, trong đó có các thuỷ thủ, người đánh cá và gia đình họ luôn được bình an.

01    12.6      Tr        Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Alphongsô Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Lễ nhớ. Gr 26,11-16.24; Mt 14,1-12.
Xin cầu nguyện cho cha :  Phaolô Nguyễn Công Minh (+2013)
LƯU Ý: Từ trưa hôm nay cho đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi. (Ench, Indulg, ấn bản 1999, concessio 33).
Vậy ơn Đại xá Portiuncula là gì? Xin trình bày như sau”
PORTIUNCULA có nghĩa là: “Thửa đất nhỏ”, đây là một thửa đất gần Assisi mà vào năm 1210 các Đan Sĩ Biển Đức đã giao cho Thánh Phanxico và các anh em sử dụng làm nơi tu trì. Ở đó có một Nhà Nguyện nhỏ đổ nát và Thánh Phanxico cùng anh em sửa lại (hiện nay Nhà Nguyện này nằm giữa Đại Thánh Đường Santa Maria Degli Angeli).
Tại đây Thánh Phanxicô đã thấy thị kiến Đức Mẹ ở giữa các Thiên Thần và hứa là mỗi lần ai viếng Nhà Nguyện này ngày 02 tháng 08 thì được một ơn Đại Xá chỉ cho người đã qua đời. Được Đức Giáo Hoàng Honorio III ban phép, năm 1216 Thánh Phanxico đã công bố ơn Đại Xá PORTIUNCULA.
Về sau ơn này được mở rộng cho các Nhà Thờ Giáo xứ. Trước đây quen gọi là “Viếng ra vào”, vì mỗi lần viếng phải đọc 6 kinh Lạy Cha, 6 Kinh Kính Mừng, 6 Kinh Sáng Danh thì được một ơn Đại Xá. Nhưng hiện nay, việc hưởng ơn Đại Xá này được qui định như sau: Từ trưa ngày 01/8 cho đến nửa đêm ngày 02/8, “Ai viếng Nhà Thờ Giáo xứ, đọc 1 kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá Portiuncula, với những điều kiện theo thường lệ là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng”. Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi.

02    13         X          CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN.
                      GIÁO XỨ CHÂU SƠN CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
                          Is 55,1-3; Tv 144,8-9.15-16.17-18;  Rm 8,35.37-39;  Mt 14,13-21. (Không cử hành lễ thánh Êusêbiô Vercellêsi (Tr).
Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục (Tr)).
CMTC:  * Các giáo xứ: Thuận Hiếu (CT); Thuận Phú (ĐX).

03    14         X          Thứ Hai. Gr 28,1-17; Mt 14,22-36.

Xin cầu nguyện cho cha JB. Trần Thanh Ngoạn (+1983)

04    15        Tr          Thứ Ba. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.

                                  Gr 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14.  
Bổn mạng: * Cộng đoàn MTG Nha Trang (Vinh An)

Xin cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục  Phêrô Nguyễn Huy Mai (+1990).

05    16         X          Thứ . Cung hiến thánh đường Đức Maria (Tr).

                                 Gr 31,1-7; Mt 15,21-28.
                                  (Hay lễ về Đức Mẹ:  Kh 21,1-5a;  Lc 11,27-28).
Xin cầu nguyện cho cha Antôn Phạm Quang Tạo (+1991).

06    17         Tr       Thứ Năm đầu tháng. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.
                                Đn 7,9-10.13-14 (hay 2Pr 1,16-19);
                                Tv 96,1-2.5-6.9;  Mt 17,1-9.

07    18         X        Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng, và các bạn, tử đạo (Đ)
và thánh Cajêtanô, linh mục (Tr). Nk 2,1.33,1-3.6-7; Mt 16,24-28.
Tiết khí : Lập thu (bắt đầu mùa thu).

08    19         Tr       Thứ Bảy. Thánh Đa Minh, linh mục.
                               Lễ nhớ. Kb 1,122,4;  Mt 17,14-20.
Bổn mạng * Giáo xứ Bùi Phát (GN).

09    20         X        CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
      GIÁO HỌ PHANXICÔ XAVIÊ, GIÁO XỨ CHÂU SƠN, CHẦU MTC
                              1V 19, 9a.11-13a; Tv 84,9b.10.11-12.13-14;
                               Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.
                            (Không cử hành lễ Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, trinh nữ , tử đạo (Đ). 
CMTC : * Giáo xứ Tân Tiến (PL).
* Các giáo họ: Bù Tam (Gx. An Bình – PL).

10    21         Đ        Thứ Hai. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
                                 2Cr 9,6-10;  Tv 111,1-2.5-6.7-8.9;
                                 Ga 12,24-26.

11    22         Tr       Thứ Ba. Thánh Clara, Trinh nữ. Lễ nhớ.
                                  Ed 2,83,4;  Mt 18,1-5.10.12-14.

12    23         X        Thứ . Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu.
                                 Ed 9,1-7.10.18-22;  Mt 18,15-20.

13    24         X        Thứ Năm. Lễ thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo (Đ). Ed 12,1-12;  Mt 18,2119,1.
Kỷ niệm 57 năm linh mục Cha Antôn Vũ Thanh Lịch.

14    25         Đ        Thứ Sáu. Thánh Maximilianô Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                                    Ed 16,1-15.60.63 (hay 16,59-63);  Mt 19,3-12.
                                  Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Tr).
1Sb 15,3-4.15-1616,1-2; Tv 131,6-7.9-10.13-14; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15    26         Tr       Thứ Bảy. ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
                                   BỔN MẠNG ĐỘI KÈN ĐỒNG GIÁO XỨ
                                   Kh 11,19a12,1-6a.10ab;  Tv 44,10.11.12.15b-16;
                                  1Cr 15,20-27Lc 1,39-56.
Bổn mạng:  Đồi Đức Mẹ Giang Sơn (GS) Trung Tâm Hành Hương Giáo Phận.
* Các giáo xứ: Thuận Hòa (CT); Vinh Quang (BH); Giang Sơn (GS); Đức Hạnh (ĐM); Phúc Bình (ĐM); Xuân Lộc (ĐM); Gia Nghĩa (GN); Thiên Ân (GN); Tân Lập (ĐX); Thuận Lợi (ĐX); Phước Sơn (PL); Đồng Tín (ĐX); Phú Xuân (BH); Quảng Phú (ĐM).
* Các giáo họ: Bù Tam (Gx An Bình – PL); Mỹ Yên (Gx. Vinh An - ĐM); Bom Bo (Gx. Đăk Nhau - ĐX); Mẹ Lên Trời (Gx. Vinh Trung - GS) ; La Vang (Gx. Vinh An - ĐM); Êa Lê (Gx. Tân Lợi – MT).

16     27         X         CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
                                Is 56,1.6-7;  Tv 66,2-3.5.6.8;  
                                Rm 11,13-15.29-32;  Mt 15,21-28.
                                (Không cử hành lễ Thánh Stêphanô Hungari (Tr)).
CMTC: * Giáo xứ Kim Phát (GS).
* Giáo họ Tân Hòa (Gx. Tân Lập - ĐX).
Xin cầu nguyện cho cha  Phaolô Võ Quốc Ngữ (+2007)

17    28         X          Thứ Hai. Ed 24,15-24; Mt 19,16-22.

18    29         X        Thứ Ba. Ed 28,1-10; Mt 19,23-30.

19    1.7        X        Thứ Tư. Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
                                Ed 34,1-11; Mt 20,1-16a.

20     2         Tr        Thứ Năm. Thánh Bernarđô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                                Ed 36,23-28; Mt 22,1-14.
Xin cầu nguyện cho cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Kha (+2012)

21     3         Tr        Thứ Sáu. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
                               
Ed 37,1-14; Mt 22,34-40.

22     4         Tr        Thứ Bảy. Đức Maria Trinh Nữ Vương. Lễ nhớ.
                                Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

Bổn mạng: * Giáo họ Trinh Vương (Gx. Phúc Thành -ĐM).
Tiết khí: Xử thử (mưa ngâu)

23     5         X         CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
                             Is 22,19-23; Tv 137,1-2a.2bc-3.6.8bc; Rm 11,33-36;  Mt 16,13-20.
                                 (Không cử hành lễ Thánh Rôsa Lima, trinh nữ (Tr)).
CMTC:  * Các giáo xứ: Buôn Hằng (CT);  Đoàn Kết (MT); Bình Minh (ĐX).
* Giáo họ Vụ Bổn (Gx. Thuận Phúc – CT).

24     6         Đ         Thứ Hai. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ. TÔNG ĐỒ.
                                Lễ kính. Kh 21,9b-14;

                                Tv 144,10-11.12-13ab.17-18;  Ga 1,45-51.
Kỷ niệm 25 năm linh mục quý cha: Phêrô Trần Ngọc Anh; PA Trương Hồng Chương; GB Nguyễn Văn Hậu; Đa Minh Phạm Sĩ Hiện; Giacôbê Phạm Xuân Lương; Giuse Trần Văn Roãn.

25     7         X         Thứ Ba. Thánh Luy (Tr). Thánh Giuse Calasanz, linh mục (Tr).
                                 2Tx 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26.

26     8         X         Thứ . 2Tx 3,6-10.16-18; Mt 23,27-32.

27     9         Tr        Thứ Năm. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. 
                               BỔN MẠNG ĐOÀN PHỤ NỮ GIÁO XỨ
                               1Cr 1,1-9; Mt 24,42-51.

28     10      Tr        Thứ Sáu. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                              1Cr 1,17-25; Mt 25,1-13.
Bổn mạng: * Giáo xứ Phú Lộc (BH).
* Cha Augustino Hoàng Đức Toàn.

29    11         Đ        Thứ Bảy. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
                                Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30    12         X           CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN.     
                               Gr 20,7-9; Tv 62,2abc.2d-4.5-6.8-9;
                                Rm 12,1-2;  Mt 16,21-27.
CMTC : Giáo xứ Đồng Tâm (ĐX).

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 8.2020

BBT Trang tin GXCS Nguồn BPTGp BMT

 

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây