LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2020

Thứ ba - 29/09/2020 14:53
Lịch có thêm phần ghi chú các Phiên Chầu MTC trong GP – Ngày mất của Quý Cha nguyên Quản xứ và những ngày lễ Bổn mạng của các Ban Ngành trong Giáo xứ.
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2020
LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 10.2020
A 1


Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 10.2020 CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG

Ý cầu nguyện:
Cầu cho sứ vụ của người giáo dân trong Giáo Hội : Xin cho các Kitô hữu giáo dân, cách riêng là phụ nữ, khi đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, có thể tham gia nhiều hơn vào các cơ quan hữu trách của Giáo Hội.

THÁNG MÂN CÔI

A 2


Chuỗi Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Tin Mừng, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương chân thành và đơn sơ nhất : hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này.
Những ai lần Chuỗi Mân côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench, Indulg., ấn bản 1999, concessio 17).

01     15.8     Tr       Thứ Năm đầu tháng. THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO.Lễ kính.
BỔN MẠNG BAN GIÁO LÝ * CA ĐOÀN SẮC TỘC
                                 Is 66,10-14c (hay Rm 8,14-17);  Tv 130,1.2.3;  Mt 18,1-5.
Bổn mạng: Giáo xứ Êa Kmar (GS)
NGÀY TRUNG THU. CẦU CHO THIẾU NHI.
                                        (Hc 42,15-16; 43,1-2.6-10;  Mc 10,13-16).

02      16      Tr             Thứ Sáu đầu tháng. Các Thiên Thần Hộ Thủ. Lễ nhớ.                                       
                                    
Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.

03      17      X             Thứ Bảy đầu tháng.
                                    G 42,1-3.5-6.12-16;  Lc 10,17-24.

Xin cầu nguyện cho : Giuse Nguyễn Huyền Linh (+2003).

04      18      X              CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
                                Is 5,1-7;  Tv 79,9.12.13-14.15-16.19-20; Pl 4,6-9;  Mt 21,33-44.
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi (Tr) [HĐGM Việt Nam, khóa họp tháng 04-1991]:
                                     Cv 1,12-14; Tv  Lc 1,46-47.48-49.50-51.52-53.54-55; Gl 4,4-7;  Lc 1,26-38.
CMTC : * Các giáo xứ:  Dũng Lạc (CT); Phú Riềng (ĐX); Quảng Phúc (GN).
* Giáo họ Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM).
(Không cử hành lễ Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ).

A 3

 

05      19      X        Thứ Hai. Gl 1,6-12;  Lc 10,25-37.

06      20      X        Thứ Ba. Thánh Brunô linh mục.
                              Gl 1,13-24;  Lc 10,38-42.

07      21      Tr       Thứ Tư. Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ (Tr).
                                Cv 1,12-14 (hay Gl 4,4-7);  Lc 1,26-38.

Bổn mạng :* Các giáo xứ Đồng Xoài (ĐX), Đức Liễu (ĐX).
* Các giáo họ: Minh Hưng (Gx. Bù Đăng - ĐX); Mân Côi (Gx. Vinh Quang - BH); Duy Linh  (Gx. Thánh Tâm – CT); Mân Côi (Gx. Tân  Lợi – MT); Đăk Nia (Gx. Gia Nghĩa - GN); Xuân Thành (Gx. Vinh An - ĐM). 

08      22      X        Thứ Năm. Gl 3,1-5;  Lc 11,5-13.
                               Tiết khí: Hàn lộ (mát mẻ).

09      23      X      Thứ Sáu. Thánh Điônysiô, giám mục, và các bạn, tử đạo (Đ) và Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục (Tr). Gl 3,7-14;  Lc 11,15-26.

10      24      X        Thứ Bảy. Gl 3,22-29;  Lc 11,27-28.
Xin cầu nguyện cho CHA NGUYÊN QUẢN XỨ GIÊGÔRIÔ ĐỖ TRÚC ĐƯỜNG (+1996).

11      25      X        CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
                           Is 25,6-10a;  Tv 22,1-3a.3ab-4.5.6; Pl 4,12-14.19-20;  Mt 22,1-14 (hay 1-10)
                                (Không cử hành lễ Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr)).

CMTC : * Các giáo xứ:  Quỳnh Ngọc (MT); Bùi Phát (GN); Long Điền (PL); Đồng Nai (ĐX); Quảng  Phú (ĐM).
* Các giáo họ:  Mân Côi (Gx. Tân Lợi – MT); Duy Linh (Gx. Thánh Tâm - CT).

12      26      X        Thứ Hai. Gl 4,22-24.26-27.31–5,1; Lc 11,29-32.

13      27      X        Thứ Ba. Gl 5,1-6;  Lc 11,37-41.

14      28      X        Thứ Tư. Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
                              Gl
5,18-25;  Lc 11,42-46.

15      29      Tr       Thứ Năm. Thánh Têrêsa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
                              Ep 1,1-10;  Lc 11,47-54.

16      30      X      Thứ Sáu. Thánh Hedviges, nữ tu (Tr) và thánh Margarita Maria Alacoque, trinh nữ (Tr).
                               Ep 1,11-14;  Lc 12,1-7.

17      1.9     Đ        Thứ Bảy. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
                              Ep 1,15-23;  Lc 12,8-12.

18      2        X        CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
                               Is 45,1.4-6;  Tv 95,1.3.4-5.7-8.9-10ac;
                               1Tx 1,1-5b;  Mt 22,15-21.
Khánh Nhật Truyền Giáo (Tr). Is 2,1-5 (hay Gn 3,10–1,11); Tv 18a,2-3.4-5ab; Rm 10,9-18 (hay Ep 3,2-12; 1Tm 2,1-8);  Mc 16,15-20.
Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
(Không cử hành lễ THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính).

CMTC: * Các giáo xứ: Vinh Hòa (GS); Nam Thiên (BH); Mẫu Tâm (MT); Phước Bình (PL).
* Giáo họ Minh Hưng (Gx. Bù Đăng - ĐX).

19      3        X    Thứ Hai. Thánh Gioan Brêbeuf, linh mục, thánh Isaac Jôgues, linh mục, và các bạn, tử đạo (Đ). Thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục (Tr). Ep 2,1-10;  Lc 12,13-21.

20      4        X        Thứ Ba. Ep 2,12-22;  Lc 12,35-38.
Kỷ niệm 10 năm linh mục quý cha: Anrê Trần Thế Minh; Giuse Nguyễn Đình Ngọc; Nicolas Lưu Nhất Tâm; Phêrô Nguyễn Thanh Vũ.

21      5        X        Thứ . Ep 3,2-12;  Lc 12,39-48.

22      6        X        Thứ Năm. Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng (Tr).
                              (Được tuyên thánh ngày 27.04.2014)
                              Ep 3,14-21;  Lc 12,49-53.

23      7        X        Thứ Sáu. Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).
                              Ep 4,1-6;  Lc 12,54-59.

                             Tiết khí: Sương giáng (sương mù xuất hiện).

24      8        X      Thứ Bảy. Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr).
                             Ep
4,7-16;  Lc 13,1-9.

25      9        X      CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
                            Xh 22,20-26; Tv 17,2-3a.3bc-4.47.51ab; 1Tx 1,5c-10;  Mt 22,34-40.

CMTC: * Các giáo xứ: Vinh Quang (BH); Bù Đăng (ĐX); Nghi Trung (GN); Chính Tâm (CT).

26      10      X        Thứ Hai. Ep 4,325,8;  Lc 13,10-17.

27      11      X        Thứ Ba. Ep 5,21-33;  Lc 13,18-21.        

28      12      Đ      Thứ . THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
                              Ep 2,19-22;  Tv 18,2-3.4-5;  Lc 6, 12-19.
XIN CẦU NGUYỆN CHO CHA JB. NGUYỄN ĐÌNH SAN (+2002)

29      13      X        Thứ Năm. Ep 6,10-20; Lc 13,31-35.

30      14      X        Thứ Sáu. Pl 1,1-11;  Lc 14,1-6.

31      15      X        Thứ Bảy. Pl 1,18b-26;  Lc 14,1.7-11.

 

Tác giả bài viết: BBT Trang tin GXCS

Nguồn tin: Ban Phụng tự, Gp BMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây