THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2022

Thứ ba - 05/04/2022 22:13
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2022 tại Giáo xứ Châu Sơn theo hướng dẫn của Ban Phụng Tự GP BMT ở thời diểm Đại dịch Covid-19
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2022
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2022

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH NĂM 2022
(Theo hướng dẫn của Ban Phụng Tự GP BMT ở thời diểm đại dịch Covid-19)

Kính gửi :  Quý Cha Quản xứ – Quý Soeurs BTV/HĐGX BTS các Giáo Họ – BCH các Đoàn Thể BĐH các Ban Ngành Hội Đạo Đức – Các Giáo Buôn Các Ca Đoàn

*Trong Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những mầu nhiệm cứu độ mà Chúa Kitô đã hoàn tất vào những ngày cuối cùng Người ở trần gian, từ lúc Người vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia đến cuộc Thương Khó hồng phúc và Phục Sinh vinh quang của Người.*Nhằm bảo vệ sức khỏe cho giáo dân tham dự và hạn chế nguy cơ dịch bệnh lây nhiễm trong Cộng đoàn. Cha Quản xứ đã linh hoạt tổ chức chương trình Tuần Thánh dựa trên tình hình thực tế tại địa bàn Giáo xứ.  Nay BTV/HĐGX thông báo chương trình Tuần Thánh như sau:

CÁC NGÀY ĐẦU TUẦN THÁNH

 1. CHÚA NHẬT LỄ LÁ : Ngày 10.4.2022 –  Tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa 
THÁNH LỄ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN, ĐOÀN THANH TRÁNG NIÊN & THANH NIÊN
Sáng :  04g 30 Chuông hiệu I  –  05 g 00 Chuông hiệu II
     05g 15 :  Cộng Đoàn Tập trung trước Nhà Thờ, Cha Chủ tế làm phép lá sau đó rước vào Nhà Thờ   
 • Thánh Giá Đèn hầu: Ô Hợi & Lễ sinh –  Dẫn lễ : Giáo Họ Giuse - Hát lễ: CĐ Thánh Tâm
 • Giúp lễ: Lễ Sinh lớn  –  Đọc sách Thánh:  Giáo Họ Giuse –  LNTH : B. Thao

Sau rước lá :  cử hành Bí tích Hòa giải Tập thể

  1. THÁNH LỄ II :  Cộng Đoàn Thiếu Nhi & Những ai chưa tham dự Thánh lễ sáng
 1.  30 Chuông hiệu I   –  07g 00 Chuông hiệu II   –  07 g 30 Thánh Lễ : có làm phép lá
 • Dẫn lễ  –  Đọc sách Thánh  –  LNTH :  Đoàn Thiếu Nhi
  1. THÁNH LỄ III : Cộng đoàn Anh em Sắc tộc
 • 09 g 00  Thánh lễ :  có làm phép lá –  Ban Loan Báo Tin Mừng

                                      

                                     

         Lưu ý : Thành phần đọc Bài Thương Khó với Cha Chủ tế:

* Thánh Lễ  I:  HĐGX

* Thánh Lễ II :  Đoàn Thiếu Nhi

* Thánh Lễ III: Cộng đoàn AE Sắc Tộc : Ban Loan Báo Tin Mừng                                    

       

 1. THỨ HAI TUẦN THÁNH :  Ngày 11.4.2022

         Sáng : 04 giờ 00 Chuông I  –  04 giờ 30 chuông II   –  04g45   Thánh Lễ 

         * 9 g 00 Thánh lễ làm phép Dầu tại TGM do Đức Cha Giám quản GP.BMT (có trực tuyến)

           Tối   :  19 giờ chuông I  –  19 g 30 chuông II : Ngắm Đường Thánh Giá :    

           Đoàn Thiếu nhi phụ trách

 

 1. THỨ BA TUẦN THÁNH :  Ngày 12.4.2022

 Sáng :   04 g 45  Thánh Lễ

Tối: 19 g 30  Ngắm Đường Thánh Giá :  Đoàn Thanh niên phụ trách

 

 1. THỨ TƯ TUẦN THÁNH :  Ngày 13.4.2022

Sáng : 04 g 45  Thánh Lễ

Tối:19 g 30  Ngắm Đường Thánh Giá : Đoàn Thanh Tráng niên phụ trách

 

TAM NHẬT VƯỢT QUA

 1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH  : Ngày 14.4.2022
SÁNG : 04 g 30  Ngắm 15 Sự Thương Khó

 Ngắm –  Áp Ngắm & Trống Chiêng  : Giáo Họ Antôn và  GH. Phêrô

 •  Hình Thức Ngắm :Trống Dục – Y phục Áo dài, khăn đóng

Lưu ý : Những vị được kính Ngắm, có mặt trước 15 phút để chuẩn bị y phục tại phòng mặc áo

CHIỀU : 17 giờ 30  THÁNH LỄ TIỆC LY    NGHI THỨC RỬA CHÂN (Chuẩn giảm)
-Dẫn lễ : BPV – Giúp lễ: Lễ Sinh lớn – Hát lễ: Ca Đoàn Anna

 •  Đọc sách Thánh: Giáo Họ Antôn – Lời Nguyện Tín hữu   Giáo Họ Antôn

KIỆU MÌNH THÁNH CHÚA SANG BÀN THỜ CẠNH

 – Lộ trình :Hành lang Thánh Đường bên Nam sang hành lang bên Nữ
– Đoàn rước : Thánh Giá HĐGX. Ô.Long – Nến cao: GH. Antôn & Giuse – Trống Tc:Ô Hậu - Đại diện: BĐH các Ban Ngành – Hội Đạo Đức – BCH các Đoàn Thể –  BTS 4 Giáo Họ – Thừa Tác viên – BTV/HĐGX – Quý Soeurs  –  các em tung hoa – Phương du :  Phụng Vụ của 4 Giáo Họ – Cha Chủ Sự

 *Chuẩn bị : – Bàn Thờ cạnh: Ban Lễ Sinh lớn & Phụng mỹ – Ánh Sáng: Ban Kỷ thuật

 – Phương du & Ghế Tông Đồ: Lễ Sinh lớn – Phụ trách tung hoa: Quý Soeurs

 

CÁC PHIÊN CHẦU THÁNH THỂ

                  

THỜI GIAN

THÀNH PHẦN

PHỤ TRÁCH

Từ đặt Mình Thánh 19 giờ 20

CĐ. Anh Em Sắc Tộc & Hội Legio

Ban Loan Báo Tin Mừng

Từ 19 giờ 20 –  20 giờ 00

CĐ. Thiếu nhi & Lòng Chúa TX

Đ.Thiếu nhi & LCTX

Từ 20 giờ 00  – 20 giờ 40

CĐ.  Giáo xứ & Hội Thánh Thể

Đ.Tráng niên & Đ. Phụ nữ

 

 1. THỨ SÁU TUẦN THÁNH NGÀY 15.4.2022
SÁNG :  04 giờ 30  Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa
 • Ngắm – Áp Ngắm & Trống Chiêng :  Giáo Họ Giuse và Gioan Baotixita
TRƯA : 11 giờ 00  Ngắm Rằng: Áp Ngắm Đoàn Phụ huynh   Trống Chiêng : Ban Lễ Sinh
 – Thứ 1  :  Đoàn Phụ huynh    – Thứ 4  : Thừa Tác viên

 – Thứ 2  :  Đoàn Phụ nữ         – Thứ 5 :  Ban Giáo lý

 – Thứ 3  :  Đoàn Tráng niên     – Thứ 6 :  Ban Caritas

            * Than : Ban Thường Vụ HĐGX

CHIỀU: 16 giờ 30  NGHI THỨC MỞ ẢNH HÔN CHÂN (Chuẩn giảm) &  RƯỚC LỄ
– Dẫn:  BPV Ô.Nguyễn Ngọc Minh  –  Hát lễ Ca Đoàn Thánh Tâm
– Đọc sách Thánh :  Đoàn Tráng niên

 •  Hát Bài Thương khó với Cha Chủ tế:  Hai ca viên Ca đoàn Thánh Tâm

 

 1. THỨ BẢY TUẦN THÁNH  NGÀY 16.4.2022
SÁNG :  04 giờ 30  NGẮM BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ

           * Ngắm và áp ngắm    :   Đoàn Phụ Nữ

          * Trống Chiêng             :    Ban Lễ Sinh

           

TỐI :  20 giờ 00  THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

* Dẫn lễ :  BPV Ô.trần Ngọc Hạnh  –  Giúp lễ : Lễ Sinh lớn
* Hát lễ :  Ca đoàn Cêcilia –  Hát Exultex : BTV/HĐGX
* Thắp Nến Phục Sinh tại Cung Thánh, không rước nến, hát Exultex
* Đọc Sách Thánh: 
– Bài 1 :   St 1.1-2.2     Giáo Họ Phêrô

– Bài 3 :   Xh 14.15 – 15. 1a   : Giáo Họ Gioan Baotixita
– Bài 7 :   Ed 36.16 – 17a. 18–28   : Giáo Họ Antôn
- Bài 8 :   Rom 6. 3–11   : Giáo Họ Giuse

 

 1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH NGÀY  17.4.2022
*SÁNG:     5 giờ 30 Thánh lễ I  Dẫn lễ: Giáo họ Phêrô
Giúp lễ : Lễ Sinh lớn
Hát lễ : Ca đoàn Thánh Tâm & Anna – Nhạc kèn: Đội kèn GX
Đọc Sách Thánh & LNTH :  BTV Ô.Hợi – B. Thao – Ô. Hiệp

       
*07 giờ 30 Thánh lễ II  Cộng Đoàn Thiếu Nhi

 Dẫn lễ, Giúp lễ, Đọc sách Thánh, Lời Nguyện: Đoàn Thiếu Nhi       Hát lễ: Ca đoàn Maria Goretti

*09 giờ 00 Thánh lễ III  Cộng Đoàn Anh Em Sắc Tộc
Ban Loan Báo Tin Mừng phụ trách

      

CHIỀU :  Không có Chầu Mình Thánh và Thánh lễ

 

 LƯU Ý CỘNG ĐOÀN

KHI THAM DỰ THÁNH LÊ PHẢI MANG KHẨU TRANG VÀ GIỮ GIẢN CÁCH
“Chúa đã sống lại thật. Alleluia, Alleluia”

Giáo Xứ Châu Sơn, ngày 05 Tháng 4 năm 2022

TM. BTV/HĐGX

PCT. Nội Vụ

Đã ấn ký
JB. Trần Thanh Hiệp

 

 

Tác giả bài viết: BBT-Trang Tin GXCS

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây