LỊCH PHỤNG VỤ NĂM B : THÁNG 5.2018

Chủ nhật - 29/04/2018 09:55
Lịch có ghi chú những ngày lễ Kỷ niệm Hiếu Hỷ của Giáo xứ & Kiệu Cung nghinh Tháng Hoa
Tin Mưng
Tin Mưng

THÁNG 05.2018 THÁNG KÍNH ĐỨC MẸ

Dl

Áo Lễ

Lễ

Âm Lịch

01/05

Tr

Thứ Ba. Lễ thánh Giuse Thợ
St 1: 26-23:19-28; Tv 145:10-11,12-13,21;
Mt 13:54-58
Bổn mạng Đoàn Phụ huynh & Ban Hoa viên

16-03

Mậu Tuất

02/05

Tr

Thánh Anathasiô, Giám mục, tiến sĩ Hội Thánh
Cv 15:1-6; Tv 122:1-2,3-4,4-5; Ga 15:1-8

17-03

03/05

Đỏ

Thánh Philipphê và Giacôbê, Tông Đồ
Cv 15:7-21; Tv 96:1-2,2-3,10; Ga 15:9-11

18-03

04/05

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 15:22-31; Tv 57:8-9,10-12; Ga 15:12-17

19-03

05/05

Tr

Thứ Bẩy trong tuần thứ Năm Mùa Phục Sinh
Cv 16:1-10; Tv 100:1-2,3,5; Ga 15:18-21

20-03

06/05

Tr

Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh
Cv 10:25-26,34-35,44-48; Tv 98:1,2-3,3-4;

1 Ga 4:7-10; Ga 15:9-17
Cung nghinh Kiệu Đức Mẹ : Đoàn Phụ nữ

21-03

07/05

Tr

Thứ Hai trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:11-15; Tv 149:1-2,3-4,5-6,9; Ga 15:2616

22-03

08/05

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 16:22-34; Tv 138:1-2,2-3,7-8; Ga 16:5-11

23-03

09/05

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 17:15,2218; Tv 148:1-2,11-12,12-14,14;
Ga 16:12-15

24-03

10/05

Tr

Thứ Năm. 08 giờ 00 tại Nhà thờ Chính tòa BMT
Lễ Truyền chức Linh mục cho 15 Thầy Phó tế.
Riêng Giáo xứ Châu Sơn có 03 Thầy.

Cv 18:1-1-8; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:16-20

25-03

11/05

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:9-18; Tv 47:2-3,4-5,6-7; Ga 16:20-23

Lễ Tạ ơn của 03 Tân Linh mục quê hương:
+ Cha Phaolô Phạm Đức Chương
+ Cha Phêrô Nguyễn Tiến Hải
+ Cha Phêrô Vương Tiên Hoàng

26-03

12/05

Tr

Thứ Bẩy trong tuần thứ Sáu Mùa Phục Sinh
Cv 18:23-28; Tv 47:2-3,8-9,10; Ga 16:23-28

Kỷ niệm 09 năm Giám mục của Đức Cha Vinh Sơn-Phaolô

27-03

13/05

Tr

Lễ Chúa Thăng thiên. Lễ trọng
Cv 1:1-11,20,20-26; Tv 103:1-2,11-12,19-20;

Ep 1: 17-23; Mc 16:15-20
Ngày chính thức ra mắt Trang tin Điện tử Giáo xứ, sau khi đã vận hành thử nghiệm 107 ngày ( Từ 26.01.2018 đến 13.5.2018)
Cung nghinh Kiệu ĐM : GH Giuse + GB

28-03

14/05

Đỏ

Thánh Matthia, Tông Đồ
Cv 19:1-8; Tv 68:2-3,4-5,6-7; Ga 16:29-33

29-03

15/05

Tr

Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:17-27; Tv 68:10-11,20-21; Ga 17:1-11

01-04-

16/05

Tr

Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 20:28-38; Tv 68:29-30,33-35,35-36; Ga 17:11-19

02-04

17/05

Tr

Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 22:30; Tv 16:1-2,5,7-8,9-10,11; Ga 17:20-26

03-04

18/05

Tr

Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 25:13-21; Tv 103:1-2,11-12,19-20; Ga 21:15-19

04-04

19/05

Tr

Thứ Bẩy trong tuần thứ Bẩy Mùa Phục Sinh
Cv 28:16-20,30-31; Tv 11:4,5,7; Ga 21:20-25

05-04

20/05

Đỏ

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
St 11:1-9; Xh 19:3-8,16-20; Ed 37:1-14; Ge 3:1-5; Tv 104:1-2,24-35,27-28,29-30; Rm 8:22-27; Ga 7:37-39-2; Tv 104:1-24,29-30,31-34; 1 Cr 12:3-7,12-13; Ga 20:19-23; Cv 2:1-11; Tv 104:1-24,29-30,31-34; Gl 5:16-25; Ga 15:26-27

Cung nghinh Kiệu ĐM : GH Antôn + Phêrô

06-04

21/05

X

Thứ Hai trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 3:13-18; Tv 19:8,9,10,15; Mc 9:14-29

07-04

22/05

X

Thứ Ba trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 4:1-10; Tv 55:7-8,9-10,10-11,23; Mc 9:30-37

08-04

23/05

X

Thứ Tư trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 4:13-17; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20;
Mc 9:38-40

09-04

24/05

X

Thứ Năm trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:1-6; Tv 49:14-15,15-16,17-18,19-20;
Mc 9:41-50

10-04

25/05

X

Thứ Sáu trong tuần thứ Bẩy Mùa Quanh Năm
Gc 5:9-12; Tv 103:1-2,3-4,8-9,11-12; Mc 10:1-12

11-04

26/05

Tr

Thánh Philip Neri, Lm
Gc 5:13-20; Tv 141:1-2,3,8; Mc 10:13-16

12-04

27/05

Tr

Chúa Nhật VIII Thường Niên. Lễ Chúa Ba Ngôi
Đnl 4:32-34,39-40; Tv 33:4-5,6-9,18-19,20-22;

Rm 8:14-17; Mt 28:16-20
Cung nghinh Kiệu Đức Mẹ & Trái Tim
Chúa Giêsu : Đoàn Tráng niên

13-04

28/05

X

Thứ Hai trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:3-9; Tv 111:1-2,5-6,9,10; Mc 10:17-27

14-04

29/05

X

Thứ Ba trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:10-16; Tv 98:1,2-3,3-4; Mc 10:28-31

15-04

30/05

X

Thứ Tư trong tuần thứ Tám Mùa Quanh Năm
1 Pr 1:18-25; Tv 147:12-13,14-15,19-20; 
Mc 10:32-45

16-04

31/05

Tr

Đức Mẹ thăm viếng Bà Thánh Isave. Lễ kính
1 Pr 2:2-5,9-12; Tv 100:2,3,4,5; Mc 10:46-52

17-04

Nguồn tin: Vietcatholic & Lịch Công giáo GP.BMT 2018

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây